Работа

България с най-голям дял жени в ЕС сред ИКТ специалистите

България с най-голям дял жени в ЕС сред ИКТ специалистите

България е страната в ЕС с най-голям дял на жените сред заетите ИКТ специалисти - 28,2%, сочат нови данни на Евростат. След нас по този показател са Гърция - 26,5% и Румъния (26,2%). Най-малък е делът на жените в ИКТ сферата в Унгария (12,3 процента), Малта (11 процента) и Чехия (10,3 процента).

По-голямата част от заетите като специалисти по ИКТ в ЕС са мъже. Жените в тази професия са под една пета (18,5 процента). От 2011 година обаче процентът на нарастване при дамите е по-висок, така че разликата между половете се е свила с 3 процентни пункта през последното десетилетие.

Общо ИКТ специалистите са под 10 на сто от заетите лица в страните членки на съюза. Делът им е най-висок във Финландия (7,6 процента) и Швеция (7,5 процента). Сравнително висок - над 5 процента - е показателят в Естония, Люксембург, Нидерландия, Ирландия и Дания. България е сред страните с най-нисък дял. Страната ни и Литва отчитат по 3,3 процента. По-ниски са дяловете на ИКТ специалистите само в Гърция (2 процента), Румъния (2,4 процента), Кипър (3,1 процента). Около 8 милиона души в ЕС са работили през 2020 година като специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) или 4,3 процента от общата работна сила в съюза. Делът се е увеличил с 0,4 процентни пункта спрямо 2019 година, когато този вид специализирани кадри са били 3,9 процента, отчита Евростат.  

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ