Ключовите компетентности на лидерите на бъдещето

Ключовите компетентности на лидерите на бъдещето

В днешно време добрият лидер е от ключово значение за компаниите, независимо от техния размер и сектор. Той е от съществено значение за запазване на таланта, необходим за успеха на тези компании. Нещо повече, ангажираността с добър шеф стои зад 8 от 10 решения човек да бъде лоялен към една компания или да вземе решението да я напусне. В ръцете на тези професионалисти е да развият пълния потенциал на човешкия екип, но и да го съсипят, ако лидерът не е в състояние да се свърже с екипа си, да го мотивира, да го изслуша и да го насочи в правилната посока. 

Преди година барометърът Badenoch + Clark за мениджъри и ръководители в Испания проучи какви умения трябва да притежават испанските лидери. Това проучване послужи като основа за изследване, в което да се дефинира каталог от компетенции, безпрецедентен на испанския пазар за набиране на персонал, с който да се подкрепи търсенето на най-добрите мениджъри. В резултат на това Badenoch + Clark, международната фирма за търсене и развитие на таланти на Adecco Group за стратегически профили Top Management & Executive, сега представя Речника на Badenoch + Clark за компетентности за мениджъри - справочник, който използва Adecco Group с клиентите си, когато става въпрос за избор на управленски профили въз основа на критичните компетенции за успешно изпълнение на определена работа на високо ниво.

"За да се създадат конкурентни компании, е необходимо да има високоефективни екипи, които са резултат от добра работна среда и от наличието на добре оценен лидер от неговия екип, който ръководи и насърчава тази работна среда. В Badenoch + Clark сме наясно с тази реалност и затова разработихме този речник, чиято цел е да помогне за оценка на критичните компетенции, които тези лидери трябва да притежават", казва Каролина Муне, директор "Човешки ресурси" в Badenoch + Clark.

В дефиницията на тези компетенции, които се отнасят до наблюдаваното поведение, което е свързано с успеха при изпълнение на работа в дадена организация, се намесват множество променливи, които си взаимодействат: знанията, уменията и способностите за изпълнение на задача, нагласи и ценности, черти на личността или склонност да се действа по определен начин, както и мотивацията.

Според Badenoch + Clark четири черти правят лидерите специални:

- Те са незаменими. Дигиталната трансформация, на която преминават повечето компании по света, позволява автоматизиране на някои задачи и процеси, но е ясно, че умения като емоционална интелигентност и способност за преподаване не могат да бъдат автоматизирани. 

- Те ни отличават. Твърдите умения са компетенции, които могат да се усвоят за ограничен период от време, но развитието на меките умения отнема повече време, тъй като те са по-свързани с индивида, отколкото с нивото му на знания. 

- Те позволяват промяна и професионално развитие. След като се развие набор от умения, адаптирани във връзка с нашата работа, компетенциите, които ни позволяват да преминем от една индустрия в друга или да се адаптираме към нова работна среда, са меки умения, както е посочено в проучване на Hiring. 

- Удовлетворяване и задържане на клиенти. Потребителите в наши дни имат на разположение безброй възможности за пазаруване. Следователно изграждането на силни взаимоотношения с тях е начинът да разберете как да подобрите опита си. 

Речникът на компетенциите на Badenoch + Clark включва до 14 напречни компетенции, които са все по-необходими за лидерите на бъдещето:

1. Развитие на хората: добрият лидер трябва да насърчава растежа на хората, които съставят неговия екип, да знае как да делегира ефективно, да ги обучава и да дава обратна връзка за тяхното представяне.

2. Управление на хората: жизненоважно е мениджърът да отговаря за координирането на работата на екипа, да ръководи работата му, но също така да маркира неговите условия и ограничения.

3. Управление на промените: лидерите на бъдещето са тези, които предлагат и генерират промяна, съобщават я и помагат за нейното прилагане.

4. Въздействие и влияние: най-ценните лидери са тези, които са способни да оказват влияние върху другите, да се адаптират към събеседника си, да комуникират и да убеждават.

5. Решаване и анализ на проблеми: лидерите трябва да анализират наличната информация, да разберат ситуацията или поставения проблем и да дадат адекватни отговори на различните ситуации, които възникват в компанията.

6. Ориентация към резултатите: сред приоритетите на добрия лидер трябва да бъде постигането на заложените резултати, увеличаване на рентабилността и ефективността при използването на ресурси и спестяване на разходи, както и поддържане на правилно отношение и постоянство по отношение на резултатите.

7. Стратегическо планиране: добрият мениджър знае как да представи ориентирана към бъдещето бизнес визия, да разработи стратегическо планиране и да проектира и разработи дългосрочни планове.

8. Вземане на решения: успешният мениджър трябва да може да реагира бързо на трудни или сложни ситуации, като показва самочувствие, като оправдава и защитава взетото решение и поема отговорностите, произтичащи от него.

9. Планиране и организация: най-ценните лидери ефективно организират ресурси, дават приоритет на целите и задачите и знаят как да управляват времето и реда.

10. Комуникация: при добрия шеф е от съществено значение да проявите асертивност към екипа си, да практикувате слушане и съпричастност и да знаете как да се изразявате правилно.

11. Творчество и иновации: добрите лидери са способни да намират нови начини да правят нещата, те използват иновациите и творческото мислене по време на работа и знаят как да създават и обмислят множество начини за изправяне пред предизвикателства.

12. Развитие на бизнес възможности: задълбоченото познаване на вашата област на специализация или бизнес, както и разбирането на пазара, на който организацията работи, е от съществено значение за един лидер, за да се идентифицират бизнес възможности и да се приложат стратегии.

13. Умение за учене: големите лидери са способни да учат, да се променят и да се адаптират към обстоятелствата. Те са активни в ученето, винаги търсят нови начини за справяне със ситуации и поддържат отворен ум към други гледни точки.

14. Психологическа безопасност: добрият мениджър трябва да създаде "психологически безопасна" среда, в която служителите могат да се покажат такива, каквито са, без да се страхуват да покажат своите мнения, предложения, идеи, за да демонстрират най-добрата версия на самите себе си. Става въпрос за насърчаване на климат на доверие и сигурност, където хората не се разпитват, но се оказва подкрепа, осигурява се конструктивна обратна връзка и се насърчава участието. В резултат на това потенциалът, креативността и същността на служителя ще бъдат получени в най-чистата му форма за постигане на високоефективни екипи. 

Източник: eleconomista.es

Превод и редакция: Нели Тодорова

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ