Управление

Лица

|

Драма в офиса. Пак ли?

Драма в офиса. Пак ли?

Ако някога ви се е случвало да попаднете в центъра някаква драма в офиса, то би трябвало да сте наясно с това колко токсична може да бъде тя за работната среда и култура в компанията.

Уменията, от които се нуждаете, за да се справите с този тип ситуации, са различни, но независимо от това в кой край на спектъра на интензивността попада конкретната драма в офиса, вие трябва да направите всичко по силите си, за да я поставите под контрол, ако не можете да я елиминирате изцяло. За целта първо трябва да разберете какви са основните причини, които са довели до драма в работата. Ето 8 от най-често срещаните причини за напрежение на работното място(да не говорим за комбинациите помежду им), които имат потенциала да съсипят всяка компания.

1. Неавтентично лидерство

Липсата на автентичност създава и утвърждава убеждението на служителите, че техните ръководители са лицемери, които говорят едно, а правят друго. В подобна среда на работа служителите бързо губят своя ентусиазъм и мотивация за работа, вярата в ценностите на компанията и най-вече – доверието в своите лидери.

2. Липса на последователност при разрешаването на проблеми            

Липсата на автентичност създава условия за непоследователно и безотговорно управление, което често се изразява в неравноправен подход към различни ситуации и хора. С течение на времето това създава усещане за липса на справедливост на работното място.

3. Неяснота дали нещо е несправедливо или незаконно

Повтарящата се непоследователност при адресирането на конфликти(като например пренебрегването на непристойно поведение, провеждането на фалшиви разследвания на сигнали за нарушения) води не само до ерозия на доверието, но увеличава и вероятността служителите да гледат на всяко нарушение не само като на нечестно, но и като на незаконно. Това може да създаде големи правни главоболия за компанията, особено в съвременния свят на социалните мрежи, където оплакванията на един служител могат да стигнат до уебсайта на работодателя, професионален блог и дори до телевизионно предаване или популярен вестник.

4. Липса на прозрачност

Страхът на работодателите да бъдат съдени от своите служители за каквото и да е било, парадоксално е води до приемането на решения, които са увеличават шанс компанията да бъде съдена по една или друга причина. Убедени в това, че не бива да споделят „тайна“, „поверителна“ или „лична“ информация, много организации се забулват в мистерия. В някои случаи тази липса на прозрачност се проявява под формата на неточна или непълна информация за причините, поради които компанията наказва свои служител. В други случаи тя е под формата на широкомащабни корпоративни промени(реорганизации на отделите, избор на ново ръководство), които остават скрити зад непроницаема завеса. Независимо от това каква точно е тайната, за която става въпрос, липсата на прозрачност в бизнеса разкрива два урока: служителите знаят повече за вашите, отколкото си мислите, и потайността носи повече вреди, отколкото ползи, защото работниците ви знаят, че ги лъжете. Колкото и клиширано да звучи, в крайна сметка си струва да бъдем честни и искрени.

5. Нарастващи разделения

Всички тези неясноти, обърквания и тайни водят до изграждане на племенния манталитет „ние срещу тях“, който води до още по-големи разделения и тотална липса на доверие. С нарастването на разделенията, пропорционално намалява съпричастността, която хората изпитват един към друг. За служителите става почти невъзможно да се поставят на мястото на свой колега и да бъдат достатъчно смирени и отговорни, за да признаят своите грешки. Когато хората гледат на всяко взаимодействие с останалите през призмата на съмнението и егоизма, те са по-склонни да тълкуват всяко чуждо действие по негативен начин, а това прави драмата и конфликта в офиса неизбежни.

6. Култура на съучастие

Културата „ние срещу тях“ насърчава ужасно поведение. В края на краищата, в този вид култура неприятностите винаги са пови на другата страна и никога наша отговорност. В резултат на това провалите не могат да бъдат анализирани обективно, а единствено през призмата на размяната на обвинения и прехвърлянето на вина. В този случай започваме да се крием зад т. нар. „бизнес решения“. В офиса започват да се чуват оправдания от рода на: „С Чарли се работи трудно, но той е толкова ценен за компанията, че не може да направим нищо по въпроса“ или „Джесика взела няколко решения, които не са приемливи от етична гледна точка, но причината за това са външните обстоятелства, които правят работата и почти невъзможна“. Щом започнете да правите подобни извинения за поведението на вашите служители, вие сте  прекрачили опасна граница, която гарантира, че драмата в офиса ще се превърне в част от вашето ежедневие.

7. Грешно решение

Тъй като не се вглеждаме в първопричините за така създалата се драма, ние прилагаме неефективни и неправилни решения на проблема. Най-типичният подход към намирането на решение в подобни случаи преминава през „политиките и процедурите“ на компанията. Още правила, които не взимат предвид уникалността на проблема и причините, довели до него. В бизнеса става все по-популярна идеята, че ръководителите и служилите от отдел човешки ресурси са един вид полицаи, които контролират взаимоотношенията в работата. Това може само да влоши драмата в офиса.

8. Нежеланието да се поеме отговорност за грешките

Идеята, че може да поемете отговорност и да се извините за грешките си, изглежда напълно неприемлива за много хора в бизнеса. Ако обаче искате да подобрите фирмената култура на вашата компания, трябва да се научите да приемате собствените си недостатъци и провали. Всички грешим. На всички ни се случва да не отделяме нужното време, за да вземем добро решение. На всички ни се случва да пренебрегваме проблеми с надеждата, че те ще се разрешат сами. Да се греши е човешко, но да се отбягва поемането на отговорност може да е фатално. Всяка компания, съставена от лидери и служители, които не искат да признаят своите грешки, е фирма, която е обречена на провал.

Ако тези проблеми останат неадресирани, те могат да доведат до изграждането на токсична работна среда и да предизвикат дълготрайни негативни ефекти.

.......................

Откъс от книгата на Пати Перез „The Drama Free Workplace: How You Can Prevent Unconscious Bias, Sexual Harassment, Ethics Lapses, and Inspire a Healthy Culture”, публикуван от FastCompany.com

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ