КТБ преустанови разплащанията и банковите операции, поиска специален надзор

КТБ преустанови разплащанията и банковите операции, поиска специален надзор

КТБ преустанови разплащанията и банковите операции, поиска специален надзор

Корпоративна търговска банка е изчерпала ликвидността и е преустановила разплащанията, както и всички видове банкови операции. В тази връзка КТБ е поискала Българската народна банка (БНБ) да я постави под специален надзор*. Централната банка е уважила искането.

"Днес, в 11:40 ч. в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции. На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори. Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции", се казва в съобщение на БНБ.

Междувременно от миноритарния собственик на КТБ – ВТБ – бе заявен интерес за водене на разговори с БНБ за подкрепа на КТБ. От управата на КТБ излязоха с изявление и към клиентите си, което гласи

"Уважаеми клиенти на КТБ АД, Всички ние сме свидетели на безпрецедентна кампания срещу банката, в която бяха въвлечени и органите на съдебната власт. За да защити интересите на своите вложители и клиенти, КТБ АД реши да потърси институционалната подкрепа на БНБ по реда на Закона за кредитните институции, като предложи на Централната банка да постави КТБ АД под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност. Уверени сме, че това е допълнителна гаранция за защита на Вашите интереси, а също така и - за бъдещо възстановяване на банковата дейност на КТБ АД под прекия надзор на Централната банка.

Още веднъж сме длъжни да заявим, че Клиентите са ни скъпи и това е единственият мотив, от който се водим да предприемем тази нелека, но необходима в този момент стъпка.Благодарим Ви за лоялността и подкрепата!

С уважение:

Ръководството на КТБ АД"

Междувременно, наши читатели ни информираха, че пред клонове на банката в столицата са се образували опашки от нейни клиенти.

*Специалният надзор е уреден в Закона за кредитните институции и предвижда въвеждането му в няколко случая, свързани с опасност от неплатежоспособност на съответната банка. Такава опасност е налице, според закона, когато отношението на общата й капиталова адекватност е под определеното минимално равнище или ликвидните активи на банката по преценка на БНБ няма да бъдат достатъчни, за да може банката да изпълнява задълженията си в деня на тяхната изискуемост. Третият случай е когато банката не е изпълнила в срок едно или повече изискуеми задължения към своите кредитори, обяснява „Дневник”. За времето, в което една банка е поставена под специален надзор, БНБ може да намали лихвите по задълженията на банката до средния им пазарен размер, за да спре за определен срок изцяло или частично изпълнението на задълженията й, да ограничи дейността й (което вече е факт), да определи допълнителни изисквания за реда за разпореждане с имуществото на банката.

Централната банка също така може да разпореди принудително увеличаване на капитала, включително като лиши досегашните акционери от право да участват в увеличаването, може да отстрани от длъжност членовете на съвета на директорите, съответно на управителния и на надзорния съвет, да лиши временно от право на глас акционери, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас, "ако с дейността или с влиянието си в управлението на банката са навредили на нейната надеждност или сигурност".

Може също така да бъде принудително намален акционерният капитал на банката с размера на натрупаната от банката загуба.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ