България

Политика

|

Общество

|

Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост не могат да бъдат поставени под условие

Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост не могат да бъдат поставени под условие

Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост не могат да бъдат поставени под условие

Радан Кънев е член на Европейския парламент. Той ще бъде участник в институционалния дебат на XIII Зелен форум на списание „Мениджър“, който се провежда днес.

Как войната в Украйна ще повлияе на политиките на ЕС за плавен енергиен преход към въглеродна неутралност?

Влиянието вече е факт и е в няколко посоки:

 - Акцент върху политиката за енергийна ефективност и увеличаване на дела на възобновяемата енергия. През програмата RePowerEU бяха направени законодателни предложения и в двете посоки, като най-важното е постепенното  въвеждането на задължение за разполагане на ВЕИ върху сградите – първо административни и нежилищни, а на по-късен етап – и на новите жилищни сгради, както и на тези, на които се прави пълно реновиране.

 - Отхвърляне на концепцията за газа като "преходно гориво" между въглищата и ВЕИ. Подкрепата за газови проекти остава, но единствено с цел диверсификация и освобождаване от едностранни зависимости при доставката на газ.

 - Удължаване на перспективите пред въглищните централи.

 - Известно усмиряване на амбициите на ЕК за разширяване на пазара на емисии (въглеродни квоти) и увеличаване на цените им. В тази посока се постигнаха два компромиса – емисиите за транспорт и отопление да се облагат само за нежилищни сгради и стопански, а не личен транспорт и забавяне на темпото на отписване на свободни емисии.

Каква е опасността да бъдат спирани европейски фондове заради отказа на България да подкрепи присъединяването на Северна Македония в ЕС?

Няма такава опасност. Европейските фондове, в т.ч. и средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, по силата на никакви европейски норми не могат да бъдат поставени под условие. Съвсем друг въпрос е, че ако България не оцени сериозността на предложението на Френското председателство на ЕС (предложение на целия Съвет, не на Франция, както неуместно се твърди) и продължи да настоява на пагубната политика на ветото, изолацията ни в Съюза ще се задълбочава. И това може да се отрази много по-тежко на стратегическия ни интерес, отколкото ограничаване или дори спиране на фондовете. Възможността да се участва пълноценно и да се влияе на европейската икономическа и енергийна политика е много по-съществено от директното финансиране. Но това е много по-обхватен и съществен въпрос.

Генерални партньори на XIII Зелен форум са: VEOLIA, Обединена българска банка

Със специалната подкрепа на: Еко Партнърс България

Основни партньори: Филип Морис България, Данон Сердика

С подкрепата на: Total Energies

Институционални партньори: Българска стопанска камара; Френско-българска търговска и индустриална камара

Медийни партньори: БНТ, dnes.bg, Bloomberg TV Bulgaria

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ