Екология

ОИСР: Използването на пластмаса ще се утрои до 2060 г.

ОИСР: Използването на пластмаса ще се утрои до 2060 г.

ОИСР: Използването на пластмаса ще се утрои до 2060 г.

Използването на пластмаса ще се утрои до 2060 г. при настоящите глобални политики. Това предупреждава Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В 54-те държави членки на организацията употребата ще се удвои, но в развиващите се икономика в областта Сахел, на юг от Сахара, и в Азия увеличението ще е далеч по-голямо.

Авторите на доклада допускат, че половината от всички пластмасови отпадъци все още се депонират и по-малко от една пета – ще бъдат рециклирани.

Първичните пластмаси ще продължат да доминират в суровината. Въпреки че се предвижда рециклираните (вторични) пластмаси да растат по-бързо от първичните пластмаси, те ще съставляват само 12% от всички пластмаси през 2060 г.

Предвижда се изтичането на пластмаса в околната среда да се удвои до 44 млн. тона (Mt) годишно, докато натрупването на пластмаса във водната среда ще се утрои повече от три пъти, влошавайки въздействието върху околната среда и здравето, се посочва в изследването на ОИСР.

Други въздействия върху околната среда през жизнения цикъл на пластмасите също се предвижда да се увеличат, най-вече поради фазата на производство на пластмаси. Емисиите на парникови газове от жизнения цикъл на пластмасите ще се удвоят повече от 1,8 гигатона еквивалент на въглероден диоксид.  Предполага се, че редица други въздействия върху жизнения цикъл на пластмасите, включително образуване на озон, подкиселяване и човешка токсичност, също се удвояват.

Световното производство на пластмаси нараства неумолимо през последните десетилетия. Пластмасите ни помагат да запазим храната, да изолираме конструкциите, да използваме електроника и да направим превозните средства по-икономични, наред с други неща. И все пак, големият размер на потреблението на пластмаса в нашите общества води до висок въглероден отпечатък, свързан с производството, големи обеми отпадъци, постоянно замърсяване и увреждане на дивата природа и екосистемата.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ