България с най-висок ръст на разходите за почасов труд в ЕС

България с най-висок ръст на разходите за почасов труд  в ЕС

България с най-висок ръст на разходите за почасов труд в ЕС

През четвъртото тримесечие на 2022 г. разходите за труд на час са се повишили с 5,7% в еврозоната и с 5,8% в Европейския съюз в сравнение със същия период на предходната година. Най-високите увеличения на  разходите за час за заплати за цялата икономика са регистрирани в България (+16,5%), Литва (+15,7%) и Унгария (+14,9%). Това показват данни, публикувани днес от Евростат.

Още четири държави-членки на ЕС отбеляззват  увеличение над 10%. Това са  Румъния (+11,2%), Словения (+10,8%),
Полша (+10,2%) и Естония (+10,1%).


Двата основни компонента на разходите за труд са заплати и заплати и разходи, различни от заплати. В еврозоната заплатите и
заплатите на отработен час са се увеличили с 5,1%, докато компонентът извън заплатите е нараснал със 7,7% през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. В ЕС почасовите надници са се увеличили с 5,4%, а  компонентът извън заплатите със 7,2% през четвъртото тримесечие на 2022 г.

През последното тримесечие на миналата година в сравнение със същото тримесечие на предходната, разходите за почасов труд  в евро са се увеличили с 5,7%q както в небизнес икономиката, така и в бизнес икономиката: +4,4% в индустрията, +6,9%
в строителството и +6,2% в услугите.

В Евросъюза почасовите разходи за труд са нараснали с 5,5% в вдругите сектори и с 5,9% в  икономиката: +4,9% в индустрията, +6,8% в строителството и +6,3% в услугите.

Икономическите дейности, които регистрират най-високи годишни увеличения на разходите за почасово заплащане, са „Добивна промишленост“ (+10,6%), следвана от „Професионални, научни и технически дейности“ (+8,5%) и I – „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+8,3%).

Икономическите дейности с най-голям годишен ръст в несвързания с работната заплата компонент са: "Добив и кариери“ (+15,2%),  „Изкуства, развлечения и отдих“ (+11,5%) и „Човешко здраве и социални дейности“ (+10,0%), поясняват от Евростат.
 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ