Отпускат до 20 000 лв. на хора с увреждания за започване на собствен бизнес

Отпускат до 20 000 лв.  на хора с увреждания за започване на собствен бизнес

Отпускат до 20 000 лв. на хора с увреждания за започване на собствен бизнес

До 20 000 лева могат да получат хора с увреждания, за да стартират собствен бизнес. Това е записано в  условията на конкурс, обявен от Агенцията за хората с увреждания. Тя ще финансира с до 740 000 лева  и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост.  Кандидатът за финансиране за старт на собствен бизнес трябва да е физическо лице с 50 и повече от 50% намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК, да няма учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да участва като съдружник в други търговски дружества. Друго условие е размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение да не превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи. Първата е инвестиционни дейности с продължителност не по-голяма от 4 месеца. 

Втората група дейности за изпълнение  е след приключване на инвестиционните с продължителност, не по-малка от 36 месеца.

Средствата  ще се отпускат за покриване на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, стартов минимален оборотен капитал, обучителен курс за собственика на предприятието.

Крайният срок за подаване на проектите е 6 март 2023 г. , уточняват от Агенцията за хората с увреждания.

Агенцията ще финансира с до 740 000 и лева и предложения за създаване на Центрове за защитена заетост.

В обявения конкурс могат да кандидатстват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, трудово-лечебни бази или организации на хора с увреждания.

В такова предприятие трябва да се трудят и изграждат умения минимум 15 души с множество трайни увреждания, с психични разстройства или интелектуални затруднения, като трябва да се осигури и пакет от персонални подкрепящи услуги, е записано  в условията на  конкурса.

Агенцията за хората  с увреждания финансира с до 50 000 лв. и проекти със социална насоченост. Парите са за създаване на адекватни условия на труд и приспособяване на работни места за назначаване на хора с трайни увреждания.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ