УниКредит Булбанк повиши прогнозата си за ръста на икономиката през тази година

УниКредит Булбанк повиши прогнозата си за ръста на икономиката  през тази година

Икономистите на УниКредит Булбанк повишиха прогнозата си за реалния растеж на брутния вътрешен продукт(БВП) на България за 2023 г. с 0.4 процентни пункта (п.п.) до 1.7% на годишна база в последния си икономически доклад. Основните мотиви са по-силното представяне на икономиката и по-бавно от очакваното увеличаване на разходите по обслужване на заемите за българските домакинства в резултат на затягането на монетарната политика на централните банки на развитите икономики. Сред другите причини са по-изразената корекция в цените на енергийните суровини, която води до по-рязко забавяне на инфлацията.

Ръстът на износа ще остане слаб

Очакванията на икономистите са растежът на износа да остане слаб с оглед на слабото външно търсене и продължаващите негативи, произтичащи от войната в Украйна. В същото време икономистите на банката очакват по-добро усвояване на еврофондовете през тази година, което да помогне за известно ускоряване ръста на инвестициите в икономиката.

Очакваната по-ниска инфлация, в последния доклад на икономистите на УниКредит, предполага по-висока покупателна способност на доходите на домакинствата. Последното в комбинация с постепенното и умерено увеличение цената на кредита за домакинствата се очаква да стимулира ръст на потреблението, а оттам и растежа на БВП за 2024 г. с 0.7 п.п. до 3.0% в сравнение с прогнозираните стойности през месец март тази година.

Въпреки по-позитивната прогноза за тази и следващата година, общата тенденция остава за значителни насрещни ветрове поради войната в Украйна, която се отразява негативно на инвестициите и оттам на икономическия растеж. Икономистите отчитат и очакваното отрицателно въздействие, което по-високите разходи за обслужване на кредитите ще имат върху потреблението, като очакванията им са по-голямата част от увеличението на лихвените проценти по кредитите за домакинствата да се материализира през 2024 г.

Инфлацията на потребителските цени постепенно ще отслабва през следващите тримесечия и очакванията са тя да бъде 9.8% средногодишно през 2023 г., в сравнение с 11.1% в доклада от преди три месеца. Докато лихвените проценти по кредитите на домакинствата, и по-специално тези по ипотечните кредити, остават почти без промяна през настоящата година, прогнозират икономистите от УниКредит Булбанк .

Как ще се движат нивата на ипотечните кредити

Въпреки че нивата на лихвите по ипотечни кредити в България се оказаха откъснати от тези в останалите страни от Европа, икономистите на банката са на мнение, че цената на кредита за домакинствата ще се повиши, но материализирането на тази тенденция ще отнеме повече време от предвиденото преди три месеца. Очакваните повишения на лихвени проценти по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева са средно до 3.5% през 2024 г. и до 3.75% през 2025%, от 2.7% приблизително тази година. Прогнозата за лихвените проценти по вече отпуснатите ипотечни кредити (повечето, от които са свързани с цената на привлеченото финансиране от домакинствата в лева) е да се покачат с около половин процентен пункт през 2024 г. и 2025 г., когато икономистите на банката очакват края на ерата на свръхниските лихви по кредитите за домакинствата да приключи.

Икономистите на УниКредит очакват икономиките в страните от Централна и Източна Европа, част от Европейския съюз, и Западните Балкани средно да нараснат с около 1,6% през 2023 г. и 3,1% през 2024 г. Прогнозите им са Румъния да се представи по-добре, докато Чехия и Унгария ще отбележат известно изоставане.

В последния икономически доклад за тримесечието за ЦИЕ: „По-бързият растеж е изправен пред насрещни външни ветрове“, експертите на УниКредит подчертават като основен риск за икономическия растеж в ЦИЕ нестабилността на Европа, САЩ и Китай, която може да отложи възстановяването на капиталовите разходи, износа и потребителското търсене за края на 2023 или за 2024 г.

Кога ръстът на заплатите ще изпревари инфлацията

Възможно е вътрешното търсене да се засили допълнително, тъй като очакванията са растежът на заплатите да изпревари инфлацията след втората половина на 2023 г. и да се облекчи финансовата обстановка през 2024 г., допукат още банковите анализатори. „Правителствата в ЦИЕ не са склонни да оттеглят фискалната подкрепа за домакинствата, което ще задейства процедурата при прекомерен дефицит (EDP) през 2024 г.“, се посочва в доклада.

Прогнозите за инфлацията за края на 2023 г. са между 6% и 9%, с изключение на Турция, а през следващата година икономистите на УниКредит предвиждат по-бавен спад на инфлацията. “Поставените цели за намаляване на инфлацията, вероятно няма да бъдат постигнати поради по-високите цени на енергията и натиска върху цените от търсенето на фона на фискалните стимули за 2023 г. и ръста на реалните заплати, като Русия и Сърбия вероятно ще бъдат изключение“, коментира Дан Букша, главен икономист на УниКредит за Централна и Източна Европа. Очакванията са всички централни банки от ЦИЕ да намалят размера на лихвите през 2024 г. под 6 % в Централна Европа и Сърбия, до 7 % в Русия и до 20 % в Турция.

Сред основните рискове, посочени в доклада за ЦИЕ за тримесечието, са размерът на инфлацията над целевата стойност в средносрочен план; рецесията в еврозоната и САЩ и по-слабият растеж в Китай, който натежава върху икономическия растеж в ЦИЕ; влиянието на войната в Украйна върху туризма по Черноморието; национализмът и евро скептицизмът, проникващи в икономическите политики.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ