С какво ще запомним 2011 (обзор на годината) 7

С какво ще запомним 2011 (обзор на годината) 7

С какво ще запомним 2011 (обзор на годината) 7

Кои са най-важните събития в обществено-политическия, икономическия и социалния живот на България, белязали отминаващата година? Нека си припомним по-значимите от тях през:

Юли

„Атомстрой” заведе съдебен иск срещу НЕК заради АЕЦ „Белене”

През юли руската компания Атомстройeкспорт подаде иск в Международния арбитражен съд в Париж срещу българската Национална електрическа компания с искане за изплащане на 58 млн. евро за работата по проекта на АЕЦ „Белене“. „Мярката е процесуално необходима, тъй като става дума за заплащане на вече изпълнени работи, по които двете страни имат подписани сертификати за изпълнена работа. Във връзка със сложното финансово положение на българския клиент, по негова молба бе предоставена отсрочка за плащането и беше съгласуван съответният график за погасяването. Тъй като графикът за плащане от страна на клиента не се спазва, руската компания е принудена да се обърне към съда, тъй като в противен случай към нея могат да бъдат предявени претенции от руските данъчни служби“, се казваше в становището на руската компания. Правителството отговори, че ще заведе контра иск.

Безработицата през второто тримесечие  - 11,2%

През юли Националният статистически институт публикува данните за безработицата през второто тримесечие, според които нивото ѝ е било 11,2%. През второто тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са били близо 370 хил. Броят на безработните е намалял с 26 хил на тримесечна база, но се е увеличил с над 27 хил. на годишна. Коефициентът на безработицата се е понижил с 0,8 пункта на тримесечна и се е увеличил с 1,2 пункта на годияна база.

Moody's вдигна кредитния рейтинг на България

В условие на криза международната кредитна агенция Moody's Investors Service повиши през юли кредитния рейтинг на България от „Baa3” на „Baa2” със стабилна перспектива. Повишението е резултат от продължаващата фискална дисциплина, подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на волатилна регионална среда, се казваше в съобщението. Повишението на рейтинга на България от Moody’s мотивираха с ефективната фискална консолидация, допълнена от текущите структурни реформи, които се очаква да запазят много ниските нива на държавния дълг на България, като доведат до последващо съкращаване на бюджетния дефицит под Маастрихтския критерий от 3% през настоящата година и до близък до балансирания бюджет през следващите години.

Трети вот на недоверие към кабинета „Борисов”

За трети път през юли в Народното събрание бе внесен вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов, който депутатите отхвърлиха. За пореден път той бе внесен от ДПС и БСП, като този път мотивите бяха провалът на политиката в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, отложеното присъединяване към Шенген, полицейщината и нарушаването на основни човешки права.

Основният лихвен процент падна рекордно ниско

През юли основният лихвен процент (проста годишна лихва) у нас падна до рекордно ниските  0,17%.

 

Падна забраната за задгранични пътувания на големите длъжници

През юли парламентът отмени забраната за напускане на страната на хора, осъдени да платят суми в големи размери на физически и юридически лица или чужденци.

 

 

 

Нулева инфлация през юли

През юли цените на стоките и услугите в България, измерени чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ),  се запазиха на нивото от предходния месец. На годишна база инфлацията за месеца бе 4,4%. Натрупаната инфлация от началото на 2011 беше 1,8%, а средногодишната инфлация за периода август 2010 - юли 2011, спрямо периода август 2009 - юли 2010, бе 4,4%.

Отнеха лиценза на „Лукойл Нефтохим”

През юли Агенция „Митници” прекрати действието на лицензите за управление на данъчни складове „Нефтохим-Бургас" и Нефтен терминал "Росенец" на лицензирания складодържател „Лукойл Нефтохим Бургас". Причината за временно отнетия лиценз се превърна не монтирани задължителните измервателни уреди, които да отчитат точните количества горива, пуснати на пазара. Вследствие на отнетите лицензи „Лукойл Нефтохим" Бургас бе приведен в авариен режим на работа и преработката на горива беше намалена.

Бизнес климатът се подобри през юли

Стопанската конюнктура в страната през юли се подобри с 0,7 пункта спрямо предходния месец. През юли показателят за бизнес климата в промишлеността се покачи  с 1,1 пункта, в търговията на дребно нарасна  с 3,6 пункта, в услугите бе отчетено намаление от 5 пункта, а в строителството нарасна с 2,6 пункта спрямо юни.

България – страната с най-висока смъртност в ЕС

През юли „Евростат” публикува тревожни данни  за България, според които страната ни е на първо място в ЕС по смъртност. Според проучването през последната година смъртността у нас е достигнала 14,6 на 1000, което е най-високата стойност в ЕС. На следващите места са Латвия с 13,4 на хиляда, Унгария с 13 на хиляда, Литва с 12,8 на хиляда и Румъния с 12,1 на хиляда.

Безработицата през юли – 9,47%

Безработицата през юли беше 9,47%, като в сравнение с предходния месец тя намалява с 0,09%. През месеца в бюрата по труда са били регистрирани 315 375 безработни лица, или с 2 962 души по-малко спрямо юни.

Промишленото производство с ръст през юли

През юли промишленото производство отчете ръст от 1,5% на месечна база и 6,2% на годишна.  През юли, спрямо предходния месец, производството в добивната промишленост нарасна с 11,3%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,1%, докато в преработващата промишленост беше регистрирано намаление с 0,6%.

Спад на търговията на дребно през юли

Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли по съпоставими цени намаля с 0,7% в сравнение с предходния месец.  На годишна база търговията на дребно се сви с 2,8%.

 

Търговски излишък през юли

България реализира рекорден месечен износ от 3,59 млрд. лв. през юли. Ръстът на годишна база бе 21%. Вносът се увеличи с 14% спрямо същия месец на 2010 г. до 3,49 млрд. лв. По този начин страната ни отчете търговски излишък от 99 млн. лв.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ