БАР и БАКА със становище за измерването на ТВ аудиторията

БАР и БАКА със становище за измерването на ТВ аудиторията

БАР и БАКА със становище за измерването на ТВ аудиторията

Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) разпространяват съобщение, в което изразяват обща позиция спрямо системата за измерване на аудиторията на телевизионните рекламни кампании у нас.

Ето какво гласи текстът:

„Членовете на БАР и БАКА изразяваме сериозната си загриженост от утвърждаването на българския пазар на две системи за данни за ТВ аудитории, които ще се използват от телевизионните оператори при реализацията на рекламни кампании. Считаме, че различните и противоречиви данни за ТВ аудитории, въз основа на които ще се извършва планирането, осъществяването и ценообразуването при рекламните кампании в електронните медии, ще създадат неяснота, объркване и недоверие на пазара. Това ще затрудни значително достигането до целевите аудитории и ще внесе съмнение за коректността и точността на ценообразуването“.

БАР и БАКА заявяват, че на българския пазар трябва да се приеме единна система, предоставяща достоверни и надеждни данни за ТВ аудиторията у нас. „Вярваме, че тази система трябва да бъде избирана от представителите на рекламния сектор въз основа на ясни и прозрачни критерии, след внимателен анализ на дейността и методите на агенциите, предлагащи данни за ТВ аудитория и следвайки международните практики“, посочват те.

„Ние, членовете на БАР и БАКА, ще работим за утвърждаването на българския пазар на една надеждна и достоверна система за данни за ТВ аудитория, която да бъде призната и използвана от електронните медии при осъществяването на телевизионните кампании. Ще предприемем конкретни стъпки за сътрудничество с всички заинтересовани страни в сектора, а при необходимост сме готови да предприемем конкретни действия за развитие на нормативната уредба, за да се гарантира устойчиво и предвидимо развитие на сектора. Убедени сме, че това е в общ интерес на всички, които осъществяват комуникационна дейност в страната“, посочват още организациите.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ