Експериментите наистина са важни

Експериментите наистина са важни

Експериментите наистина са важни

Генерирането на потенциални клиенти е пътят към растеж във вашия B2B бизнес. Това е основната стратегия, която трябва използвате, за да генерирате повече интерес към вашата марка. И първата стъпка във вашия процес на продажба, която ще ви помогне да осигурите повече приходи.

Вашата стратегия за генериране на потенциални клиенти може да работи перфектно, с години на последователно представяне, за да докажете, че работи. Но ако искате да видите още по-добри резултати за бизнеса си и да продължи той да расте последователно, ще трябва да се научите как да провеждате по-добри експерименти за генериране на потенциални клиенти.

Защо експериментите са толкова важни при генерирането на потенциални клиенти? Има няколко основни причини. 

Обективна сравнителна информация: Експериментите ви дават възможност обективно да сравните две различни стратегии за генериране на потенциални клиенти. Тези стратегии могат да се различават по различни начини. Например, можете да сравните стратегиите за генериране на потенциални клиенти, тъй като те се прилагат към различни платформи, като например сравняване на Google PPC рекламно генериране на потенциални клиенти с маркетингово генериране на потенциални клиенти на LinkedIn. Вашите експерименти обаче могат да достигнат много по-надолу, сравнявайки два различни реда с етикети или две различни снимки на продукти на вашите целеви страници. Във всеки случай ще съберете обективна информация, която може да докаже стойността на тактиката за генериране на потенциални клиенти — или да докаже, че тактиката изобщо не работи. 

Избягване на самодоволството: Експериментирането също е ценно, защото ви дава солидна основа за избягване на самодоволството. Твърде често собствениците на бизнес стават самодоволни с всяка стратегия за генериране на потенциални клиенти, която работи прилично. Вместо да почивате на лаврите си и да следвате тази стратегия, експериментирането ви принуждава да продължите да се подобрявате, за да можете да продължите да виждате по-добри резултати. 

Креативно мислене: Ако ще планирате повече експерименти, трябва да мислите креативно. Продължаващото експериментиране в генерирането на потенциални клиенти ви позволява да останете гъвкави и адаптивни в силно конкурентна среда.

И така, какви стъпки можете да предприемете, за да проведете по-добри експерименти за генериране на потенциални клиенти?

Това са някои от най-добрите подходи:

  • Измервайте резултатите по множество начини: Експериментите са нищо без начин за обективното им измерване. Вие обаче ще искате да измерите резултатите от вашите експерименти по много начини. Например, ще искате да измерите не само количеството потенциални клиенти, които генерирате, но и качеството на потенциалните клиенти, които генерирате. Вместо просто да броите големия брой хора, привлечени от вашата тактика за генериране на потенциални клиенти, оценете ги по отношение на това колко добре отговарят на вашия профил на целеви клиенти. Възможно е да измерите качеството на потенциалните клиенти по някои обективни начини, като ви дават реални данни за ефективността на вашата стратегия за генериране на потенциални клиенти. Докато го правите, анкетирайте вашите търговци, за да усетите как тези потенциални клиенти купуват или изразяват интерес. 
  • Започнете с голямо и продължете с по-малко: Когато експериментирате последователно, започнете с големи промени и продължете към по-малки. Започнете със сравняване на различни платформи и различни всеобхватни стратегии. След това, когато получите повече отговори, проправете своя път към по-обикновени и елементарни корекции. 
  • Смесвайте нещата от време на време: Не се колебайте да смесвате нещата. Може да имате фантастичен шаблон за целева страница. Или набор от стратегии, които исторически са работили добре за вашия бизнес. Но не се чувствайте така, сякаш сте принудени да ги използвате. Изградете нещо ново от нулата и вижте как то се отразява на потока ви от генериране на потенциални клиенти. Това е чудесен начин да откриете нови тактики.
  • Проведете експерименти с една и съща демографска група: Целият смисъл на AB тестването е да изолирате променлива, за да можете по-добре да разберете нейното влияние в дадена система. Този подход работи само ако променливата е наистина изолирана, което означава, че всички други променливи са функционално еднакви. Когато е възможно, опитайте се да проведете експерименти с една и съща демографска група, по едно и също време на деня, при всички същите условия. 
  • Увеличете размера на извадката: Като цяло, колкото по-големи са размерите на извадката ви, толкова по-надеждни ще бъдат вашите данни. Можете да провеждате експерименти по-бързо и по-евтино, като поддържате малки размери на извадката. Но ако искате по-добри, по-точни резултати, ще трябва да увеличите тези размери на извадката и да работите с по-големи аудитории.
  • Продължавайте да настоявате: Никой бизнес не става трайно успешен само след един експеримент. Трябва да продължите да експериментирате. И продължавайте да настоявате за повече, ако искате да постигнете успех в генерирането на повече и по-добри потенциални клиенти.

С по-добри експерименти за генериране на потенциални клиенти във вашия бизнес ще можете да събирате много по-надеждни данни. След това можете да подобрите стратегията си за генериране на потенциални клиенти много по-последователно. Не е нужно да експериментирате непрекъснато, но трябва да се уверите, че експериментите ви продължават и имат постоянно качество. Докато продължавате да правите подобрения, ще продължите да виждате по-добри резултати от продажбите. 

Източник: Тимъти Картър за entrepreneur.com

Превод и редакция: Нели Тодорова       

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ