Центровете на прогреса (част 4)

Центровете на прогреса (част 4)

Центровете на прогреса (част 4)

Къде се случва прогресът? В много отношения историята на цивилизацията е историята на един град – този, който е допринесъл за създаването и дефинирането на съвременния свят. Тази поредица на Human Progress, която Мениджър Нюз публикува в съкратен вариант, прави преглед на онези градски центрове, които са били средища на основния напредък в културата, архитектурата, науката, икономиката, политиката, технологиите и т.н. Неин автор е Челси Фолет, редактор в Human Progress и политически анализатор в Центъра за глобална свобода и просперитет на Cato Institute.

Атина (философия)

Нашият седми център на прогрес е Атина през класическата епоха (5-4 в.пр.н.е.) – т.нар. Златна ера за мир, просперитет и културен разцвет между края на Персийските войни и началото на Пелопонеската война (449 г. пр. н. е. до 431 г. пр.н.е.).

Градът-държава Атина или „Люлката на западната цивилизация”, както сме свикнали да я наричаме, високо цени интелектуалните занимания и откритото проучване, което води до развитието на „философия“ – любовта към мъдростта. Тя обхваща естествената философия (т.е. опит за разбиране на естествения свят), както и морална философия или етика, метафизика или теории за фундаменталната природа на съществуването и политическа философия.

Стремежът на древните атиняни да разберат себе си и света около тях представлява значителен интелектуален пробив в човешката история. Като признава значението на дебата и търсенето на истината, класическа Атина вдъхновява безброй мислители през следващите хилядолетия и оказва силно влияние върху света, в който всички живеем.

Днес Атина е столица и най-големият град в Гърция, един от най-големите икономически центрове в Югоизточна Европа. Нещо повече, тук се намира Пирея - второто по големина пристанище в света. Градът е наричан „ историческата столица на Европа“, където редица обекти са включени в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО.

Градът носи името на олимпийската богиня на мъдростта Атина, която е и негова покровителка. Изобразявана като красива, но със сурово лице девойка, облечена или в развяващ се хитон или в пълна броня, тя е и богиня на мира, на войната, на занаятчийството и тъкането. Известният храм Партенон на Акропола е построен в нейна чест и за да служи като съкровищница на града.

Ако можехте да посетите Атина през 5 век пр. н. е., щяхте да сте поразени не само от величествената ѝ архитектура, но и от оживлението и енергията на града. Туптящото сърце е нейният пазар или агора – „място, където хората се събират“ за да обменят не само стоки, но и идеи, разположено на северозапад от Акропола. Границите на централния площад са обозначени с колонади – т.нар. Царската стоа и Рисуваната стоа, там са храмовете и олтарите на божествата от Гръцкия пантеон. Това е мястото, където ще срещнете жонгльори, гълтачи на огън и на мечове, и други артисти, но също така оратори и философи, които привличат големи тълпи.

Атина възприема сравнително свободна и широкообхватна търговия, обмен на идеи и включването на чужденци в своето общество. Т.нар. метики се радват на значителна социална мобилност и висок статус.  Атиняните са заимствали много от своите идеи от чужбина, внасяйки финикийската азбука, египетската медицина и скулптурна техника, вавилонската математика и шумерската литература.

Недалеч от Агората е булевтерионът, където заседава градският съвет от 500 свободни граждани, избрани чрез лотария за мандат от една година. Те подготвят законодателство, което се приема от еклесия – събранието на всички граждани с право на глас.

Често наричана първата демокрация, Атина позволява на всеки от своите пълнолетни граждани от мъжки пол да гласува. В средата на 5 в.пр.н.е. броят на избирателите с право на глас е може би 60 000 – не повече от 10-20% от действителното население на града. Метиците, жените и робите нямат право на глас. През 5 век пр.н.е. Атина е дом на гении и новатори, включително драматурзите Есхил, Софокъл и Еврипид, историците Тукидид и Херодот, лекарят Хипократ (на когото се приписва създаването на Хипократовата клетва) и влиятелните философи Сократ и Платон.

Сократ разработва „ сократовия метод“ на изследване, който използва въпроси за стимулиране на критичното мислене, извличане на идеи и разкриване на предположения. По време на Просвещението от 18 век много мислители, включително Волтер, черпят вдъхновение от него като първия защитник на разума. Платон става баща на философската мисловна школа, известна като идеализъм, и често се смята за основател на западната политическа философия.

Сократ си спечелва доста врагове с публичните разпити на видни атиняни, които ги карат да се чувстват доста глупави.  След поражението на Атина в Пелопонеската война от Спарта и нейните съюзници, атинското общество навлиза в период на социални и интелектуални катаклизми. Търсейки изкупителна жертва за нещастията, сполетели града, атиняни обвиняват Сократ в „безчестие“ и „ развращаване на младежта“. Философът е осъден на смърт. По ирония на съдбата същият град, който вероятно е служил като световна столица на философията и критичното мислене, в крайна сметка екзекутира човека, който просто задава въпроси.

Преди появата на философията обществото до голяма степен се фокусира върху непосредствени и практически проблеми и не отделя време и усилия в търсене на знание заради самото знание. Философията представлява смяна на приоритетите в интелектуалния живот. Оценявайки мъдростта като собствена цел, Атина насърчава хората да посветят умовете си на съзерцание и развитие на систематични теории за морала, обществото, функционирането на Вселената и т.н. Създаде и съответните институции – Първата философска школа на Платон, в която учи Аристотел. Това е първата истинска институция за висше образование в западния свят и прототип на по-късните университети.

Днес Атина все още е известна с широкообхватното си влияние като интелектуален център на древния свят.  Този образ Рафаело обобщава в стенописа Атинската школа в Апостолическия дворец във Ватикана, на която са изобразени най-влиятелните атински философи от класическата епоха, ангажирани в страстен дебат помежду си, записвайки идеите си, предавайки знанията си на учениците, или по друг начин се посвещават на преследването на истината.

Изглед към Акропола от Храма на Зевс, снимка: Shutterstock

Атина играе ключова историческа роля в насърчаването на преследването на истината и дебата. В онази епоха там са създадени центрове за стипендии, които са предшествениците на съвременните университетски системи, установи нов подход към разбирането на естествения свят, прародител на съвременната наука, и експериментира с нова система на управление, която един ден ще вдъхнови създаването на съвременни представителни демокрация.

Рим (пътища)

Следващият център на прогреса  е древен Рим по време на неговите републикански и ранни имперски периоди, когато римските граждани изграждат инфраструктурни проекти, които по онова време са несравними по своята изтънченост – от акведукти и канализация до мостове, амфитеатри и бани. Viae Romanae ( „римски пътища“) или римската пътна мрежа по-специално е истински пробив. Въпреки че са построени отчасти, за да улеснят транспортирането на войници и обоза, те подпомагат свободното движение на цивилни и търговски стоки. Римляните са пионери в нови концепции като маркировки на крайъгълен камък, усъвършенствано геодезическо изследване и различни инженерни чудеса, като виадукти, за генериране на възможно най-кратките и прави маршрути.

Въпреки че римляните не са изобретили пътищата - нововъведение от бронзовата епоха – те значително са  подобрили значително тяхната концепция и потенциал. Още през 4000 г. пр. н. е. по-старата цивилизация от долината на Инд създава павирани и прави пътища, пресичащи се един в друг под прав ъгъл. Но самият мащаб на по-късната римска пътна мрежа и въвеждането на няколко важни иновации завинаги ще променят начина, по който хората пътуват.

Днес ние приемаме усъвършенстваните пътни системи за даденост, но надеждните пътища някога са били рядкост и много пътувания се осъществявали без никакви пътища. Правейки пътуването по-бързо и по-лесно, римските пътища значително подобряват ефективността на транспортирането на търговски стоки, хора и съобщения. Римската пътна система увеличава скоростта на културния обмен и насърчава връзките, които помагат за обединяването на Римската империя - смесица от различни култури, вярвания и институции.

Основните пътища в рамките на римската пътна система обикновено са павирани с камък и оградени от конски и пешеходни пътеки, за да разделят различните видове трафик. Пътищата са с наклон, който позволява дъждовната вода да се оттича в успоредни отводнителни канавки. В пика на силата и влиянието на Рим, провинциите на империята са били свързани помежду си с 372 големи пътя, а не по-малко от 29 главни магистрали са излизали от самия град. От там се налага и популярният израз „Всички пътища водят към Рим“.

Днес Рим е столицата на Италия и най-популярният град за туризъм в страната. Освен това е основен европейски бизнес център и седалище на няколко агенции на ООН. Освен това е дом на папата, известен също като епископа на Рим. Разположен в централно-западната част на италианския полуостров, много историци го смятат за първия в света имперски град и истински метрополис, познат като Вечния град  ("Urbs Aeterna" на латински; "La Città Eterna" на съвременен италиански) и "Caput Mundi" (на латински за  столицата на света ).

Традицията твърди, че Рим е основан през 753 г. пр.н.е., въпреки че районът вероятно е бил обитаван преди това. Според легендата сестрата на владетеля на Алба Лонга, латински град в Централна Италия, е родила близнаци от Марс, римския бог на войната. Владетелят вижда в новородените заплаха за управлението си и принуждава сестра си да ги изостави. Братята близнаци Ромул и Рем били кърмени от вълчица и осиновени от пастир. Те израснали, за да поведат успешен бунт срещу чичо си и да върнат дядо си на престола.  След като направили това, те се върнали на хълмовете (прочутите Седем хълма на Рим), където решили да построят град. Разногласие относно точното местоположение на града (твърди се, че Ромул е предпочел Палатинския хълм, а Ремус – Авентинския хълм) кара Ромул да убие брат си. След като основал Рим, Ромул го управлява като негов първи цар.

Древната римска история обикновено се разделя на три епохи въз основа на развиващата се управленска структура на града: Периодът на царете (625–510 г. пр. н. е.), Републикански Рим (510–31 г. пр. н. е.) и Имперски Рим (31 г. пр. н. е. – 476 г. сл. н. е.). В съответствие с мита, че е основан от син на бога на войната, през голяма част от историята си Рим воюва за територии. В своя пик Римската империя е обхващала площ от почти 2 милиона квадратни мили, която включва съвременна Испания, Португалия, Франция, Белгия, части от Германия, Англия, Уелс, голяма част от Централна и Югоизточна Европа, Турция, части от Сирия и дълга територия по крайбрежието на Северна Африка, включително значителна част от Египет .

За да подкрепят своя експанзионизъм, римляните в крайна сметка формират голяма, елитна професионална армия. Мотивирани отчасти от необходимостта да придвижват войниците си на огромни разстояния, римляните създали своята обширна пътна мрежа, чиито останки все още се виждат в голяма част от Европа, Северна Африка и Близкия изток.

Първият голям път, построен от римляните, е  Апиевият път , който свързва град Рим с Капуа, на североизточния край на Кампанската равнина. Изграждането на Апиевия път започва през 312 г. пр.н.е. по време на републиканския период, когато Рим се управлява от сенат и служители, наречени консули.

Около 244 г. пр. н. е. пътят е удължен и стига до пристанището Бриндизи в Пулия на Адриатическо море и има огромно стратегическо значение. Апиевият път е възпят от поетите Хораций и Стаций, които го наричат ​​longarum regina viarum („кралицата на далечните пътища“).

Въпреки че Апиевият път е построен за първи път, за да ускори доставката на военни доставки по време на  Самнитските войни , той е първият от поредица магистрали със значение, което надхвърля военното ползване.

Август се възползва от нарастващия цинизъм към републиката, която масово се възприема като корумпирана, за да наложи абсолютната власт. Неговото управление поставя началото на ера на относителен мир, известна като  Pax Romana, в която Рим избягва големи военни конфликти в продължение на почти два века. Възползвайки се от този относителен мир, както и от изключителна търговска мрежа, подпомогната от пътищата на Римската империя, градът се разраства и просперира.

В центъра на града е Римският форум, правоъгълен площад с травертинови настилки, ограден от няколко значими сгради. Римляните наричат ​​това пространство като Forum Magnum или просто „Форумът“. Първоначално пазарът на града, Форумът се превръща в обществен център по време на републиканската епоха, където се провеждат публични събрания, съдебни заседания и гладиаторски битки. Ролята му постепенно се измества, за да се превърне в център за религиозни и светски спектакли и церемонии,  празничните военни паради и шествия, известни като триумфи.

През 20 г. пр.н.е. до храма на Сатурн е издигнат Milliarium Aureum  или Golden Milestone – крайъгълен мраморен камък, обвит с позлатен бронз, висок около 12 фута, символичната начална точка на римската пътна система. Счита се, че всички пътища започват от Златния крайъгълен камък и всички разстояния в Римската империя се измерват спрямо него.

Докато повечето пътища в останалия свят били криволичещи и неравни и са построени, за да поемат естествени препятствия, римляните са се гордели с изграждането на прави пътища. Вместо да се вият около естествени препятствия, римските инженери намират начин да продължат направо чрез строителството на мостове, тунели или виадукти. Те пресушавали блата, изсичали просеки и отклонявали реки от руслата им, когато е необходимо.

Преди да бъде построен път са извършвани обширни проучвания, за да се намери възможно най-оптималният маршрут между две точки и да се определи какви инженерни подвизи ще са необходими за справяне с препятствията по пътя. Геодезисти маркират земята с дървени колове, като използвали  инструмент, наречен  groma  (дървен кръст с тежести), за да се увери, че линиите са прави, след което създават земни насипи, наречени  агери, върху които полагат пътния материал и копаят канавки от двете страни за отводняване.

Пътищата понякога са изградени от няколко слоя с каменни блокове върху натрошен камък или чакъл в цимент върху каменни плочи (също в цимент) над натрошена скала върху основен слой от уплътнен пясък или суха пръст, които ги правят устойчиви. Римляните въвеждат система от маркировки на крайъгълни камъни и стандартизирани ширини на пътя. Нещо повече, те експериментират с набраздени пътища, за да подпомогнат транспортирането на коли и колесници.

В Алжир все още се използват римски бани  , две хилядолетия след като са били построени, а римски амфитеатър във Франция, Арената в Ним, все още провежда концерти на живо днес. В самия Рим част от  Cloaca Maxima  („Най-голямата канализация“), датираща от периода на Август,  все още се  използва. Но римските пътища вероятно са оставили най-голяма следа от всички. До ден днешен много от пътищата са оцелели и някои от техните трасета все още се използват - като съвременните пътища покриват оригиналните маршрути. Например части от пътната система на Великобритания  минават по него стари римски маршрути - като голяма част от 18 мили от участъка на път A1, който свързва Dishforth и Catterick. Въпреки че вече не е вярно, че „всички пътища водят към Рим“, както се казва, мнозина го правят.

Via Appia, снимка: Shutterstock

За издигането на концепцията за път до нови висоти, създаването на най-голямата пътна мрежа в древния свят и доказването на възможността за такава цялостна, ефективна и трайна пътна система, Рим с право е нашият осми център на прогреса . Множество римски пътеки, в райони, вариращи от Западна Европа до Северна Африка, все още се пътуват днес. Рим показа на света потенциала на пътищата за повишаване на ефективността на пътуването и транспортирането на стоки и предоставянето на информация.

Превод и редакция Светлана Тодорова-Ваташка

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ