Технологично модерната инфраструктура създава хармонична среда

Технологично модерната инфраструктура създава хармонична среда

Технологично модерната инфраструктура създава хармонична среда

Интелигентното свързване на сградите, мрежите, индустрията и потребителите открива необятни възможности

Градските райони са дом на над половината световно население. Урбанисти прогнозират, че до 2050 г. 70% от хората ще живеят в градовете, а това ще доведе до редица предизвикателства, най-вече в областта на електрозахранването, качеството на въздуха и мобилността. В същото време обаче се появяват много възможности благодарение на ускорената дигитализация.

Промяната

„Градовете се нуждаят от надеждна и ефикасна енергийна инфраструктура по отношение на сгради, индустриални производства и транспортни системи и от адаптивна, ориентирана към човека сградна среда“, подчертава инж. Александър Стоянов, ръководител направление Интелигентна инфраструктура на „Siemens България“.

„За нас е изключително важно да можем да предложим още днес устойчиви решения, ориентирани към бъдещето и осигуряващи дългосрочна добавена стойност“, коментира Стоянов. Като такива той изброява умните сгради и енергийни мрежи, интеграцията на възобновяеми енергийни източници, електромобилността, технологиите за балансиране на производството и потреблението на енергия, виртуалните електроцентрали.

Възможностите

Умните сгради създават среда, в която взаимодействат и се адаптират към променящите се условия и нужди. Гръбнакът им е системата за сграден мениджмънт, която интегрира всички инсталации, включително системи за отопление, вентилация и климатизация, за пожарна безопасност и сигурност, електрозахранване, осветление, слънцезащита и др.

Siemens предлага богата гама от решения за ефективно и гъвкаво управление на енергийното потребление в сградите, индустрията и инфраструктурата, включително на т.нар. микромрежи. Те са подходящи за индустриални, търговски и административни обекти, хотели, болници, логистични центрове, ритейл паркове и кампуси.

Бъдещето

Интелигентните енергийни мрежи използват цифрови технологии и IoT решения, за да реагират и да се адаптират към промените, правейки ги надеждни, рентабилни и устойчиви. „От тези нови възможности могат да се възползват държавни и общински дружества, компании за комунални услуги, енергийни системни оператори, търговци и независими производители на енергия“, отбелязва експертът.

Успешното взаимодействие между умните мрежи, умните сгради и потребителите се осъществява в рамките на т.нар. Grid Edge. Това ново „измерение“ разкрива пространство за нови бизнес модели и гарантира висока ефективност на инвестициите в енергийната инфраструктура.

Всички тези решения са налични и се реализират като нормален стандарт в развитите държави. „За да успеем да се подготвим за бъдещето и да започнем да изграждаме основите на умния град още днес, е необходимо да се фокусираме върху създаването на интелигентна инфраструктура“, убеден е Стоянов. Според него основната ú цел е да отговаря на новите нужди, като свързва енергийни мрежи, сгради и индустрия в цялостна устойчива екосистема. Това е и мисията на направление Интелигентна инфраструктура на Siemens.

Алек Вучков. Текстът е публикуван в бр. 5/22 на сп. "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ