Управление

Лица

|

Как предубежденията пречат на решенията

Как предубежденията пречат на решенията

Устойчивостта на всяка компания до голяма степен зависи от способността на служителите й да вземат решения - както индивидуално, така и колективно. Но изследванията показват, че преценката на хората много често се влияе от предубежденията им. Ако се справят с влиянието на субективността, мениджърите могат да създадат по-ефективни процеси и екипи. Но как да стане това? Нека ви запозная с малко теория за предупрежденията и възможностите за тяхното управление в практиката

Психологически предубеждения

Теория: Във всекидневието си ние редовно използваме преки връзки в мозъка ни, или т. нар. евристични преценки, за да се справим с милионите стимули около нас. Тези преки връзки ни правят високоефективни при вземането на решения и освобождават умствените ни способности за по-голямо когнитивно натоварване. Но в същото време ни правят податливи на външно влияние, което може подсъзнателно да повлияе върху вземането на решения и продуктивността.

Например изследванията върху предубежденията, свързани с конформизма, показват, че хората с иначе изразена способност за правилна преценка, ще се представят с 32 процента по-зле на въпрос на изпит, ако всички останали около тях оградят като верен очевидно грешния отговор. Други изследвания разкриват предубежденията, свързани с реципрочността, следствие на които хората са по-склонни да купят продукт, който в нормални обстоятелства не биха забелязали дори, ако в добавка към него получат малък подарък.

Практика: Мениджърите могат да намалят влиянието на психологическите предубеждения като отделят време да излязат от ситуацията и погледнат на нея отвън, както би направила трета страна – при това в светлината на индивидуалните и организационните ценности. Не винаги е лесно – особено в работна среда, наситена с емоции. Но помнете, ние не сме безсилни, когато става въпрос за създаване на контекста на общуване.

Ценностни и поведенчески предубеждения

Теория: Личните и корпоративни ценности сформират мисленето на хората, което директно рефлектира върху поведението им. Хората, които ценят здравето си, например, могат да намалят безпокойството и депресията като спортуват, като така подобряват когнитивните си функции и самоуважението си.

Практика: Мениджърите могат значително да повишат мотивацията, удовлетвореността и адаптивността на служителите като създават корпоративни системи, които залагат на позитивните емоции като ценности. Това не означава, че всички винаги трябва да са съгласни, да нямат собствено мнение или смелост да го изразят. Корпоративната култура на диалог е много важна за предпазване от предубеждения и отстояване на правилните ценности. Цялата работа опира до това с какъв тон се води този диалог.

Вместо заключение: Дръжте ценностите на фокус

Когато контекстът се променя, компаниите трябва да отделят време и да адаптират неочакваните предизвикателства към внимателно премислените и изграждани продължително време ценности. Тези ценности трябва да се използват при вземането на всекидневните решения, докато екипът постигне съгласие, или приемане. Този повтарящ се процес държи ценностите на предна линия, стимулира задълбоченото мислене и тренира служителите да правят крачка назад и да оценят своите мнения.

 Джонатан Доучин е основател и настоящ председател на борда на наблюдателите на Института по лидерство към колежа Харвард

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ