Управление

Лица

|

Четирите кита на фирмената култура

Четирите кита на фирмената култура

Всяка организация - от малкото семейно предприятие, до голямата корпорация си има своя собствена, уникална култура. Тя е отражение на мъдростта и опита, трупани през цялата история на съществуването й. Тя е и ключов фактор в самоопределянето на организацията в настоящето.

Голямото предизвикателство пред лидерите от ново поколение е да открият правилните отговори на няколко въпроса:

- Какво от миналото на компанията си струва да бъде съхранено за бъдещето?

- Как да се адаптират принципи от миналото към проблеми от настоящето?

- Как да се реши деликатната задача с „полагането” на остарелите методи в „корпоративния музей” така, че хем да получават заслуженото уважение, хем да не пречат на бизнеса?

Има мениджъри, които се опитват напълно да ингорират тези въпроси, защото смятат, че най-важното е да се концетрират върху баланса между приходите и разходите, икономическите анализи и т.н. Грешен подход! В крайна сметка компанията не е нищо повече от колективната способност на нейните служители да създават ценности. Не са малко шефовете, които до такава степен се съсредоточават върху стратегията, че забравят за движещата сила която изпълнява плановете, създава техническите методи на работа, развива пазарите - хората. Без тях всичко, което имате е само една идея.

Затова, един от най-ефективните защитни механизми за всяка компания е да създаде свой уникален характер, който достойно се вписва в бизнес средата и в същото време се отличава от конкуренцията. Но откъде да започнете?

Изследванията показват, че корпоративната култура влияе на управлението на бизнеса по четири основни направления: чувство за мисия; степен на адаптивност на организацията; съпричастност на служителите; цялостност, която осигурява изграждането на определени убеждения и ключови ценности. Това са основните фактори, от които зависи крайният успех. От тях трябва да се започне.

Мисия

Успешните организации имат ясна представа за своето предназначение. Това им позволява да определят целите и стратегиите си, да градят убедителна представа за бъдещето си. Ясната мисия помага на всеки да осъзнае смисъла на конкретните задължения, които изпълнява, демонстрира нагледно социалната роля на компанията и очертава кръгът от цели на цялото предприятие. Лидерите играят решаваща роля в определянето на мисията, но винаги трябва да помнят, че тя може да бъде изпълнена сам,о ако всички по йерархията от горе до долу са я разбрали правилно.

Адаптивност

Мисията е вдъхновяваща движеща сила, но тя задължително трябва да бъде допълнена от гъвкавост и приспособимост, от способност за бърза ответна реакция на бизнес средата. Адаптивните организации бързо привеждат в действие променящите се изисквания на бизнес средата. Невидимият капан тук е, че много често компаниите със силно развито чувство за мисия са най-малко адаптивни и трудно се променят.

Съпричастност

Ефективните организации вдъхновяват и сплотяват своите служители, знаят как да направят отборна игра, развиват качествата на хората си на всички нива. Така възпитават лоялност и преданост, чувство за отговорност. В такива организации хората на всяко ниво чувстват съпричастност към решенията, които влияят на работата на компанията и са сто процента убедени, че техните задължения са пряко свързани с генералните цели на фирмата.

 Цялостност

Организацията действа най-ефективно, когато работи като едно цяло. Това е азбучна истина! Но как се постига? Чрез невидим и в същото време прозрачен контрол – всеки служител трябва да е наясно с ценностите на компанията и оттам-нататък въпрос на лична отговорност е да се старае да развива способностите си да ги следва. Но преди това – те трябва да са формулирани и достъпни за всеки, навсякъде и по всяко време. Лоялните служители се отглеждат с ясни методи на управление на бизнеса, ясно набелязани тенденции за развитие и ясно формулирани правила на корпоративно поведение. Това съчетание е мощен източник на стабилност и сплотяване на вътрешнофирмено ниво.

Дан Денисън, преподавател в престижната бизнес школа IMD в Лозана

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ