30% от гражданите на ЕС говорят свободно чужд език

30% от гражданите на ЕС говорят свободно чужд език

30% от възрастните жители на ЕС заявяват, че свободно или добре владеят един чужд език, съобщи статистическата служба на ЕС „Евростат”.

В ЕС през 2008 г. чужди езици са учили 79% от учениците в началното училище и 83% в средното училище. 

Най-малко ученици изучават чужд език във Великобритания (32%) и Ирландия (58%). Най-много ученици учат втори чужд език във Финландия (92%), Холандия (86%) и Румъния (83%). Всички ученици в началното училище в Испания, Италия, Люксембург и Швеция изучават поне един чужд език.

Най-разпространен чужд език е английският.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ