Агенцията по заетостта стартира програма за обучение и заетост

Агенцията по заетостта стартира програма за обучение и заетост

Агенцията по заетостта (АЗ) стартира Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. В дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) в страната до 22 май 2015 г. ще бъдат обявени условията за кандидатстване на работодатели.

Чрез Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Програмата могат да се включат:

- работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

- работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ