Quitfluencers – новата заплаха на пазара на труда

Quitfluencers – новата заплаха на пазара на труда

Quitfluencers – новата заплаха на пазара на труда

Изправени пред нарастваща икономическа несигурност, компаниите трябва да се справят с още едно голямо предизвикателство – задържането на своите служители, увеличаване на удовлетвореността им и подкрепа за тяхното благосъстоянието. В световен мащаб трима от петима (61%) от всички работещи се опасяват, че заплатата им няма да е достатъчна да покрие към нарастващите разходи за живот. Този факт ги подтиква към смяна на работно място, търсене на втора работа и дори включване в сивия сектор на пазара на труда. Това показват данните от най-новото проучване на глобалния лидер в HR услугите Adecco Group - Global Workforce of The Future Report 2022. Докладът разглежда пазара на труда през призмата на 34 200 респонденти от 25 държави, което прави проучването едно от най-мащабните в световен мащаб.

„Създаването на стратегия за задържане на служителите в ситуация на недостиг на кадри в световен мащаб от години е основен приоритет на компаниите. Глобалната социално-политическа и икономическа ситуация с нарастваща инфлация и потенциално задаваща се рецесия изправят и работодателите, и служителите пред нови предизвикателства. Заплащането все така остава ключово, особено за привличането на нови хора. Задържането им обаче се влияе много повече от тези модели на управление, които позволяват гъвкавост, автономия, баланс с личното време, поддържане на добро психично и физическо здраве. В контекста на дигитализиращия се живот и липсата на квалифицирани кадри, развитието на нови умения и компетенции продължава да е стратегически приоритет“, коментира Ирина Йончева, HR медниджър на Adecco България.

Увеличените разходи за живот

Изследването определя инфлацията като основна причина за безпокойство при работещите. Трима от петима (61%) по света се притесняват, че заплатата им не е достатъчно висока, за да се справят с настоящите темпове на инфлация и увеличаване на разходите за живот. Половината от анкетираните (51%) споделят, че е по-вероятно да потърсят втора работа, като почти четирима от 10 работещи (35%) признават, че вече имат опит в „сивия сектор“ (заплащане на ръка без трудов договор), за да свързват двата края. Данните показват също, че милениалите са най-склонни да направят и двете.

Едновременно с това, шест от всеки десет работници (61%) се чувстват уверени, че ако напуснат настоящата си работа, ще могат да намерят нова до 6 месеца, независимо от задаващата се рецесия. Въпреки променящата се макроикономическа среда, голяма част от работещите смятат, че държат властта над пазара на труда.

Quitfluencers – новата заплаха на пазара на труда

Проучването на Adecco Group подчертава възхода на т.нар. „quitfluencer“. Над две трети от анкетираните (70%) обмислят да напуснат сами, ако видят, че други техни колеги си тръгват.  Държавите, изложени в най-голяма степен на риска от това явлението са Австралия (33%), Швейцария (32%) и Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка (31%). Според категорията възраст, в световен мащаб, поколението Z е 2,5 пъти по-вероятно да бъде повлияно да напусне, отколкото бейби бумърите.

Резултатите от проучването показват ясна необходимост компаниите да се фокусират върху решения за задържане на работната сила. Почти една трета от работещите в световен мащаб (27%) казват, че възнамеряват да напуснат работата си през следващите 12 месеца, като от тях почти половината вече търсят активно нови варианти. Според експертите от Adecco Group тук се крие възможността за компаниите да се намесят и да противодействат на тенденцията, инвестирайки в схеми за преквалификация и задържане, за да се предотврати заразата от напускане.

Бунтът на по-младите

По-младите поколения все повече се бунтуват срещу теорията за „алчната работа“, избягвайки работни места, които превземат живота им. Близо половината от поколението Z (47%) вече работят на четиридневна седмица, в сравнение със само 18% при бейбибумарите. Интересен факт, потвърждаващ, че заплатата не е най-важното нещо за служителите е, че от всички 32% по света, които са избрали четиридневна работна седмица, над половината (51%) са намалили заплатите си, за да постигнат по-добър баланс междуличния и професионалния си живот. И въпреки че четиридневната работна седмица все още не е ключов фактор при избора на работа, това може да се промени доста бързо. Затова компаниите трябва да имат желание да създадат гъвкава работна среда, за да поддържат работниците щастливи и ангажирани в дългосрочен план. 

Пълният доклад Global Workforce of The Future може да изтеглите от тук

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ