20 години устойчиво развитие

Manager News

Следващата ни цел е Северна Америка, с гордост заявява Фикрет Индже, председател на надзорния съвет на „Алкомет“*

 

- Господин Индже, с каква скорост се развива дейността на „Алкомет“ през последните 20 години?

– „Алкомет“ се развива особено динамично през последните две десетилетия. В началото, когато придобихме компанията, усилията ни бяха насочени основно към нейното укрепване и възстановяване след дългия кризисен период. Основните ни приоритети бяха свързани с изграждане на стабилна социална политика за служителите и създаване на добри условия за работа, както и модернизиране на съществуващото оборудване и купуване на нови машини. Основната ни цел беше да утвърдим „Алкомет“ като достоен конкурент на европейските пазари. Разбира се, усъвършенстването е непрекъснат процес и държим винаги да се развиваме, за да отговорим адекватно на пазарните промени и изискванията на клиентите. Това ни провокира през 2016 г. да започнем мащабна инвестиционна програма, която в момента намира израз в изграждането на нов валцов цех, закупуване на нова 2500-тонна преса и нова линия за непрекъснато леене в леярния цех. Благодарение на оборудването от най-високотехнологично ниво ще имаме възможност да произвеждаме продукти за автомобилната индустрия.

– Кои от целите, които си поставихте в началото, вече са постигнати и за кои ви трябва още време?

– Мога с гордост да заявя, че постигнахме изграждането на стабилна работна среда за служителите и осигуряваме технологично оборудване от последно поколение. Утвърдихме компанията на европейските пазари като достоен конкурент. Следващата ни цел е утвърждаване на позициите ни на американския пазар, на който тепърва навлизаме.

– Кои са големите ви пазари и какъв дял от продукцията ви се реализира у нас?

– Най-големият ни пазар е Германия, следвана от Италия, Полша и други страни от Западна Европа. Българският пазар е изключително важен за нас, но за съжаление, едва 5% от продукцията си реализираме в страната.

– През последните години правите сериозни инвестиции в производствените мощности. Каква възвръщаемост очаквате и в какви срокове?

– Новите мощности във валцовото производство ще бъдат въведени в експлоатация към края на годината и няма да окажат сериозно въздействие върху финансовите показатели за 2019 г. Очакваме новата линия за леене да стартира до края на октомври т.г. Тя ще достигне пълния си капацитет почти веднага, допринасяйки за увеличаване производството на рулони в леярния цех. От друга страна, студеновалцовият стан е изключително сложна машина и достигането на пълния є капацитет ще отнеме повече време.

През тази година очакваме да постигнем ръст при пресовото производство благодарение на новата преса, но пълното въздействие на новата инвестиция ще се почувства едва през 2020 г. Целта ни е годишно увеличение на оборота от 30% през следващите години, за да постигнем оборот в размер на 550 млн. евро през 2023 година.

– Какъв е интересът на младите към кариера в тежкото производство? В тази връзка как се справяте с хроничния за икономиката ни недостиг на кадри?

– За съжаление, не мога да кажа, че младите хора имат голям интерес към тежкото производство. Щастлив съм обаче, че от две години успяхме да възстановим паралелката по металургия в Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ в Шумен. Децата в нея показват много добри резултати.

– Кои са вашите социалноотговорни политики и инициативи?

– Подобряването на условията за живот в региона на Шумен е наш приоритет. Всяка година отделяме около 500 хил. лева за различни инициативи и дейности, свързани със здравеопазването, образованието, културата и спорта.

– Как очаквате да се развива металургичният сектор идните години и кой ще бъде вашият бизнес модел, с който ще се отличите?

- Световната търговия преминава през един динамичен период, който всеки месец ни поднася нови „изненади“. „Алкомет“ е компания, която осъществява своята дейност на територията на Европейския съюз и като такава неминуемо е изложена на риск от нелоялна конкуренция от китайски производители. Именно за да минимизираме този риск, залагаме на високотехнологични продукти, разнообразен продуктов микс и дългосрочни отношения с клиентите, които ни гарантират устойчивост на пазарното търсене и при по-нестабилен пазар.   

 

***

*„АЛКОМЕТ“ АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Фирмата има три основни производствени цеха – леярен, валцов и пресов. Предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковъчно фолио, финсток, алуминиеви листове и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати.

 

Интервюто е публикувано в новия брой на списание "Мениджър"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ