На върха в социалните мрежи (инфографика)

На върха в социалните мрежи (инфографика)

Социалните мрежи стават по-важни за маркетолозите по време на пандемията според скорошна анкета на CMO Survey, като онези, които са се насочили към платформите, бележат голяма възвръщаемост на инвестициите си, пише Social Media Today.

Ясно е, че социалните мрежи ще продължат да имат решаваща роля в привличането на клиенти, особено в света след пандемията. Затова маркетинг лидерите трябва да планират стратегиите си онлайн.

За да помогне с това, екипът на Grazitti Interactive събира на едно място стратегии и тактики, които да ви помогнат да установите по-гъвкав подход за управление на социалните мрежи през 2022 година.

Вижте инфографиката!

[[{"fid":"384457","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":7460,"width":595,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]