Agile маркетинг - различният подход

Agile маркетинг - различният подход

Agile маркетинг - различният подход

Т.нар. Agile маркетинг или гъвкав маркетинг е метод за планиране на маркетинговите стратегии. Състои се в отхвърляне на класическите дългосрочни планове за развитие и разходване на маркетинговия бюджет, в полза на кратките повторения и способността да се правят промени в стратегията по всяко едно време.

В основата си Agile маркетингът е подход за тактически маркетинг, при който екипите идентифицират и съсредоточават колективните си усилия върху проекти с висока стойност, изпълняват тези проекти съвместно, измерват тяхното въздействие и след това непрекъснато и постепенно подобряват резултатите с течение на времето.

Повечето маркетингови екипи се борят да си сътрудничат ефективно. Често е така, защото се прекарва твърде много време в планиране на срещи, проследяване на обновления по статус и затъване в работа, която не се отразва на финансовия резултат накрая. Липсата на стратегия, сътрудничество в екипа и комуникация е една от основите причини проектите да се провалят. Всъщност 86% от служителите и бизнес ръководителите цитират неефективната комуникация като основна причина проектите да се провалят. 

Противно на общоприетото схващане, не е невъзможно да подобрим сътрудничеството, потока на комуникация и да постигаме по-високи резултати. 

Целта на гъвкавия маркетинг не отхвърля напълно тактиките. Всеки член на екипа може да разбере начин да достигне целта си. Но това е нещо различно от традиционния проектен мениджмънт, където даден маркетинг мениджър има проблем, решение и резултат. В този традиционен подход членовете на екипа са отговорни за проверка на индивидуалните си задачи. Но помнете, че да превърнете членовете на екипа си в "зомбита на изпълнението" намалява таланта им. Давайте на служителите си цел и свободата да използват уменията си. Предлагайте им пространства за растеж. 

Имате ли нужда от още убеждаване за използване на гъвкавия маркетинг? Според изследване на ReportLinker в САЩ, 83% от служителите в маркетинговите отдели казват, че е много по-вероятно да останат в дадена организация, ако тя им дава възможности да преодоляват нови предизвикателства. 

В същото време маркетинг мениджърите може да провеждат и своите задължителни срещи, с които да се уверяват, че всички служители се движат в правилната насока. В нея най-важните въпроси трябва да бъдат: 1. Какво мина добре? 2. Какво не мина добре и беше зле? 3. Какво може да се подобри?

Това е възможност за екипа да подчертава победите и да разкрива какви аспекти от проекта трябва да бъдат повтаряни. По-важно, тези срещи изследват грешките и нещата, които могат да бъдат подобрени за следващия път. 

Екипите, които използват гъвкав маркетинг, са екипи, които се учат. Те не избягват грешките - смятат, че грешки се случват. Но се учат от тях. Ученето е приоритет, поставен над съвършенството и всяка пречка е начин да се постигне по-добър резултат следващия път. 

Маркетинговите екипи са склонни да се противопоставят на грешките - ние разглеждаме грешките като нещо, което трябва да се избягва на всяка цена. Този страх от провал води до бюрокрация и неща, които убиват нашата производителност. Срещите в маркетинговите отдели не трябва да се използват като начин за предотвратяване на неуспехи, а като средство за предотвратяване на неуспехи и нещо, от което да се учим. 

Agile маркетинговите екипи не разчитат на сложни стратегии и маркетингови планове от по 100 страници, за да ги ръководят. Те се учат и подобряват своите кампании. Техният офис е своеобразна лаборатория, провеждаща маркетингови експерименти в реално време, за да научи какво дава най-добри резултати.

Agile може да изглежда малко радикално, но маркетинговите екипи навсякъде го използват, за да "лекуват" маркетинговите неволи и да дават отлични резултати.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ