Фразите, които мениджърите трябва да забравят

Фразите, които мениджърите трябва да забравят

Добрите мениджъри са рядка порода. Ако сте мениджър, тази оценка може да ви се струва несправедлива, но в днешния свят на хибридна работа и работа от разстояние служителите имат нужда от повече подкрепа и позитивизъм от всякога. Осигуряването на тази подкрепа е вашата основна задача.

Един от начините да подобрите имиджа си и отношенията си с другите е като промените начина, по който се изразявате. Всяка дума, която казвате, предава отношението ви към другите. За това е важно да избягвате фрази, които предизвикват недоволство и да се осланяте на такива, които ви носят репутация на добър и грижовен мениджър.

Ето няколко фрази, които рушат доверието и уважението на служителите към техните ръководители:

"Съжалявам, че се чувстваш по този начин."

На пръв поглед тази фраза може да изглежда като грижовно извинение. В крайна сметка, тя съдържа думите „чувствам“ и „съжалявам“, които често играят ключова роля в добрите извинения.

В действителност обаче този израз е пренебрежителен. Вместо да се фокусира върху проблема, породил негативните чувства у служителя, той имплицитно предполага, че проблемът всъщност са самите тези чувства. С други думи, мениджърът съжалява, че  неговият служител се в чувства по този начин, намеквайки, че емоциите му са нещото, което не е наред.

Ако някой член на вашия екип се чувства зле, проучете ситуацията. Намерете проблема, който е причината за неговото недоволство, обсъдете го и потърсете решение. Това винаги води до по-добри резултати.

"Не съм казвал нищо подобно."

Тези думи често се използват, когато служител смята, че сте обещали нещо, от което сега се отдръпвате. Друг вариант е служителят да реагира на ваш негативен коментар за тях него или неговата работа

Независимо дали са прави или грешите, най-добре е да не влизате в директен сблъсък и да пренебрегнете това, което те помнят, че сте казали. Ако например сте обещали на служителя участие в някакъв проект, започнете с думите: „Можеш ли да обясниш по-конкретно какво съм обещал?“. Постигнете консенсус относно казаното и дайте коментар от рода на: „Да, искам да участваш в този проект. Все още чакаме решение от ръководството“. След като постигнете разбиране, завършете с думите: „Ще те уведомя за развитието по тази тема“.

"Такава е политиката на фирмата..."

Този израз е "целувката на смъртта" за всеки шеф. Той предполага, че като мениджър вие се не сте съгласни с политиките на корпорацията и не представлявате нейните интереси.

Вместо да кажете: „Фирмената политика е такава, че трябва да идвате в офиса всеки четвъртък“, използвайте думите: „Новите правила за работа от вкъщи предвиждат всички да идват в офиса в един ден от седмицата за срещи на живо“.

"Знам, че ти обещахме това, но. . ."

Този израз може да бъде обезпокоителен за всеки служител, но в действителност има обстоятелства, които се променят и с тях трябва да се работи по-деликатно.

В онези редки ситуации, когато нещо, което сте обещали вече не е възможно (като например увеличение на заплатата), обяснете, че компанията е трябвало да вземе трудни решения, които за съжаление засягат всички. Покажете на служителя, че той може да разчита на вас. Заявете ясно, че няма да забравите обещанието си и че ще го изпълните при първа възможност.

"Съжалявам, промених решението си!"

Шефът, който използва този израз, никога няма да спечели доверието на своите служителите. Вашата дума трябва да е свещена. Когато кажете нещо, трябва да го следвате.

Да предположим, че сте обещали на служител, че ще го подкрепите при кандидатстването за нова роля. След време обаче променяте позицията си по този въпрос, осъзнавайки, че друг кандидат ще бъде по-добър в тази роля. Никой служител никога няма да повярва или да се довери на шеф, който често сменя мнението си. Най-простият начин да спечелите доверие е да изпълнявате всички поети ангажименти. Промяната на мнението, когато решението има значение за служителя, неизбежно ще доведе до влошаване на отношенията и отчуждаване. За това е важно да бъдете внимателни с думите си и да не давате обещания, които не можете да изпълните.

"Имам нужда от теб в тази роля."

Този израз на практика означава „нямам намерение да те повишавам“ и е нещо, което мениджърът никога не трябва да казва.

Познавам режисьор, който се отказа от повишение в друг отдел, защото нейният шеф каза: „Имам нужда от теб в тази роля“ и „Не искам да те загубя“. Десет години по-късно тя все още е на същата позиция и не особено доволна от избора, който е била насърчена да направи. Мениджърите трябва да осъзнаят, че повишението на член на екипа е позитивно развитие не само за конкретния служител, но и за тях самите и за позицията им като лидери.

............

Джудит Хъмфри, автор на „Speaking as a Leader: How to Lead Every Time You Speak“, за FastCompany.com

Превод и редакция: Георги Георгиев