Не е лесно да бъдеш лидер

Не е лесно да бъдеш лидер

Лидерството е ключово за всеки тип организация, независимо дали има йерархична или хоризонтална структура, а капацитетът на лидерите благоприятства ефективността и ефикасността на тези организации и е от съществено значение за доброто функциониране на всеки отдел или проект. Правилното упражняване на лидерство, обаче, не е лесна задача, тъй като изисква комбинация от различни умения, които променят не само начина на действие, но дори и мисленето на други хора, спомагат за по-добрата мотивация на екипите и постигането на фирмените цели, пише abc.es

Освен това лидерството трябва да поддържа и насърчава работата в екип, така че не може да се упражнява по деспотичен начин, въпреки че трябва да има достатъчно власт, за да запише крайното решение по даден казус, посочвайки кой носи отговорността за него. 

Добрата комуникация е от съществено значение за доброто лидерство и е възможно лидерът да не е този, който има най-много знания или който най-добре изпълнява определена задача, а който знае как да разпознае идеалните хора, които да изпълняват тези задачи и да управлява екипите, които обединяват знания и уменията си, за да намерят най-добрите решения. 

Видове лидерство

  • Laissez-faire лидерство: Той е лидер, който работи положително, доверявайки се на ноу-хауто на своите служители. Този лидер се характеризира с това, че оставя на служителите си свободата да изпълняват задачите, тъй като това е най-практично за тях.
  • Демократично лидерство: Той твърдо вярва в участието на своите служители, успява да популяризира своето участие и да генерира ентусиазъм в тях.
  • Автократично лидерство: Той по-рядко показва и демонстрира своята сила, без някой от служителите да може да покаже несъгласие с решенията му или да изрази мнението си. 
  • Транзакционно лидерство: Базира се на обмена, обикновено на икономически стимули като награда за добре свършена работа или постигане на целите.
  • Трансформационно лидерство: Фокусирано е върху човешкия капитал на компанията. Този лидер смята, че трансформацията е възможна, само ако засяга ангажираността на работниците. Ето защо насърчава творчеството и участието на служителите.

 

Ценностите на добрия лидер

  • Отговорност: Той в крайна сметка е отговорен за резултатите и решенията на екипа, така че трябва да знае как да определя целите, да определя приоритетите и да взема решения.
  • Емпатия: Поставянето на мястото на професионалистите, с които работите, е от съществено значение за предвиждането на нуждите на вашия екип.
  • Смирение: Разпознавате грешките на хората и сте отворени за учене.
  • Уважение: Същественото във всички лични отношения е не по-малко в случая на лидерството.
  • Доверие: Това е от съществено значение за мотивиране на екипите, за да можете да делегирате отговорности. 

 

Източник: abc.es

Превод: Нели Тодорова 

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ