Пет неща, които трябва да бъдат част от обучението на всеки мениджър

Пет неща, които трябва да бъдат част от обучението на всеки мениджър

Наличието на силни лидери във всяка част на вашата организация е един от най-важните фактори за краткосрочен и дългосрочен успех. Силните мениджъри наемат и задържат качествени служители, повишават производителността, вдъхновяват иновации и помагат за развитието на силна култура, която поражда успех.

Въпреки че наемането на подходящите хора за ръководни длъжности е очевидно важна първа стъпка, предоставянето на адекватно и постоянно обучение е съществена следваща стъпка. Като осигуряват ефективно обучение на новите мениджъри, организационните лидери помагат да настроят мениджърите за успех, като в същото време им дават увереността, от която се нуждаят в новата си роля. Лесно е да си помислим, че обучението на нови мениджъри е формалност, но внимавайте какво е включено в обучението по мениджмънт. Ето пет основни умения, които трябва да бъдат част от обучението на всеки мениджър.

Ефективна комуникация 

Да бъдеш добър комуникатор и да разбереш значението на ефективната комуникация е един от ключовете за това да бъдеш добър мениджър. Мениджърите непрекъснато общуват както със служителите, които управляват, така и с мениджмънта на горно ниво, пред който се отчитат. В резултат на това е от огромно значение мениджърите да разберат как да общуват ясно и кратко и да развият навици за редовна комуникация, както официална, така и неформална, с екипите си.

Част от развиването на добри комуникативни умения включва осъзнаването на невербалната комуникация, развиване на уменията за слушане и начините как да се реагира на оплаквания и отрицателни отзиви. Това включва също така даване на редовни отзиви, както добри, така и лоши, и развиване на уменията за предлагане на конструктивна обратна връзка по продуктивен начин. Най-добрите комуникатори са способни да се справят с конфликти и са умели в разрешаването на конфликти.

Разработване и обучение на членове на екипа

Най-добрите мениджъри са ефективни в обучението и развитието на всички членове на своя екип. Макар че това е умение, което се появява по-естествено за едни хора отколкото за други, това е нещо, на което трябва да се обърне внимание при обучението на нови мениджъри и да се преразглежда постоянно при продължаващото професионално развитие.

Добрите треньори са в състояние да помогнат на служителите да се съсредоточат върху специфични умения и да ги развият, както и да намерят възможности за непрекъснат растеж и развитие в тяхната организация. Те също така могат да изградят доверие, да вдъхновят екипите си и да насърчат всеки човек, който управляват.

Коучингът е една от най-важните задачи на мениджърите, но е и една от най-трудните. Предвид сложността на тази роля и различните набори от умения, които мениджърите носят, е добра идея да включите основно въведение в коучинга в мениджърското обучение и след това да включите по-персонализирано коучинг обучение в текущото професионално развитие на всеки мениджър.

Приобщаване

"Приобщаването" е термин, който се използва много в обучението, но той е този, върху който мениджърите трябва да се съсредоточат и да поставят приоритети.

Наличието на разнообразен екип, в който всички членове се чувстват оценени и изслушани, не само ще осигури здравословно, позитивно работно място, но и ще доведе до задържане на служителите, повишена способност за наемане на качествени служители и повишена производителност. Лидерите и мениджърите трябва да се фокусират върху това как изглежда приобщаването и защо то е от съществено значение. 

Създаване на дългосрочен, персонализиран план за професионално развитие 

Служителите на всички нива трябва постоянно да се развиват и да стават по-добри в работата си. По-специално, мениджърите трябва да възприемат и моделират мислене за растеж и да работят за изграждане на умения в тези области.

Имайки това предвид, част от мениджърското обучение трябва да бъде идентифициране на специфични области за растежа на всеки мениджър и създаване на дългосрочен план за развитие за справяне с тези проблеми.

Текущото развитие на лидерството винаги е важно, но е особено полезно да се създават персонализирани планове от самото начало. В идеалния случай това ще помогне на мениджърите да направят същото със своите екипи и за по-ефективно изграждане на култура на самосъзнание, мислене за растеж и ангажираност към непрекъснато развитие.

Управление на времето 

Едно от най-големите предизвикателства за новите мениджъри е управлението на времето. Неочакваните прекъсвания, увеличените задължения и срещи и новите отговорности често затрудняват мениджърите да жонглират с многобройните си задачи. Силните умения за управление на времето са важни и често определят колко успешни са новите мениджъри.

Помощ при разпределяне на времето за конкретни задачи, запазване на известно време за прекъсвания и определяне на приоритетите на дневните, седмичните и месечните цели. Това ще бъде умение, което мениджърите продължават да развиват, щом са в ролята си, но е важно всички мениджъри да имат ефективни умения за управление на времето от самото начало, заедно с необходимите инструменти за организиране на графиците и ангажиментите си.

Правилното обучение ще настрои мениджърите към успех, като целта му е да се гарантира, че всички мениджъри имат нужните умения и нагласа, необходими за ръководене на екипите и подпомагане на развитието на техните организации. 

Източник: Танер Симкинс, основател и главен изпълнителен директор на агенция Complete SET пред еntrepreneur.com

Превод и редакция: Нели Тодорова 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ