Тези клавишни комбинации ще ви помогнат при изнасянето на презентации с PowerPoint

Тези клавишни комбинации ще ви помогнат при изнасянето на презентации с PowerPoint

Тези клавишни комбинации ще ви помогнат при изнасянето на презентации с PowerPoint

Първоначално разработен за Macintosh компютри и носещ името Presenter, днес PowerPoint е най-популярният софтуер за изготвяне на презентации с инсталации на над 1 милиард компютри.

Ето защо решихме да ви представим тези полезни клавишни комбинации, които ще ви помогнат при изнасянето на каквато и да е презентация.

Стартиране на презентация отначало - F5

Стартиране на презентация от текущия слайд - Shift+F5

Показване на изглед на представящия  - Alt+F5 или Alt+S, B

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд:

N
Enter
Page Down
Стрелка надясно
Стрелка надолу
Интервал

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд:

P
Page Up
Стрелка наляво
Стрелка нагоре
Backspace

Преминаване на слайд номер: номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд: B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд: W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация: S

Край на презентация: ESC

Изтриване на екранни анотации: E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит: Б

Задаване на нови времена при репетиране: T

Повторно записване на дикторски текст и времена за слайда: R

Стартиране на лазерната показалка: Натиснете и задръжте левия бутон на мишката за няколко секунди

Промяна на показалеца в перо: Ctrl+P

Промяна на показалеца в стрелка: Ctrl+A

Промяна на показалеца в гума: Ctrl+E

Показване или скриване на ръкописни корекции: Ctrl+M

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация: Ctrl+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация след 15 секунди: Ctrl+U

Показване на диалоговия прозорец Всички слайдове: Ctrl+S

Показване на лентата на задачите на компютъра: Ctrl+T

Показване на контекстното меню: Shift+F10

Отиване на следващата хипервръзка (или друга точка за достъп) на текущия слайд. ("Точките за достъп"са: хипервръзки, превключватели на анимация, аудиообекти и видеообекти.): Tab

Преминаване към последната или предишната хипервръзка от текущия слайд: Shift+Tab

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка. (Следване на избраната хипервръзка): Enter при избрана хипервръзка

Спиране на възпроизвеждане на мултимедия: Alt+Q

Възпроизвеждане или пауза на мултимедия: Ctrl+интервал

Превключване между възпроизвеждане и пауза: Alt+P

Преминаване към следващия показалец: Alt+End

Преминаване на предишния показалец: Alt+Home

Увеличаване на силата на звука: Alt+Up

Намаляване на силата на звука: Alt+Down

Спиране на звука: Alt+U

Прескачане напред с три секунди: Alt+Shift+Page Down

Прескачане назад с три секунди: Alt+Shift+Page Up

Прескачане напред с 0,25 секунди, а след това пауза: Alt+Shift+стрелка надясно

Прескачане назад с 0,25 секунди, а след това пауза: Alt+Shift+стрелка наляво

Показване/скриване на менюто за аудио и субтитри (за видеоклипове, които имат множество аудиозаписи и/или субтитри в поддържани формати.): Alt+J

Преминаване от една част на изгледа на представящия (горен колонтитул, инструменти под слайда и екран "Бележки") към друга: F6

Преминаване от един инструмент към друг в рамките на една част на изгледа на представящия: Tab

Превъртане надолу с един ред в екрана "Бележки": CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане нагоре с един ред в екрана "Бележки": CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Превъртане надолу с един екран в екрана "Бележки": CTRL+PAGE DOWN

Превъртане нагоре с един екран в екрана "Бележки": CTRL+PAGE UP

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ