Меките умения са важни, но тези четири - най-важни!

Меките умения са важни, но тези четири - най-важни!

За никого не е новина вече, че междуличностните умения (известни още като меки умения), са най-търсените в съвременната бизнес среда. Проучване на LinkedIn от 2018 г., в което участват 4000 работници от цял свят, стига до заключението, че приоритет номер едно за всяка успешна организация са обученията за развиване на междуличностни умения у нейните служители.

Причината за това е, че именно те, познати още и като (EQ), са това, което ни отличава от останалите. Доклад на LinkedIn от 2015 г. показва, че в САЩ хората с висока емоционална интелигентност изкарват средно 29 хил. долара повече на година от останалите. Иначе казано, добрите междуличностни умения ви гарантират успех в бизнеса.

Макар че съществува широк спектър от умения, които може да бъдат определени като „междуличностни“, тези четири са от най-голямо значение:

1. Уважително отношение

Когато човек е изцяло погълнат от работата си, той може да забрави за етикета и любезностите, но в крайна сметка демонстрирането на уважение към другите е от ключово значение за изграждането и поддържането на добри взаимоотношения на работното място. Когато сте на среща на екипа или пък просто водите разговор с ваш колега, винаги изчаквайте другите да завършат мисълта си, преди да започнете да говорите. Благодарете на другите, когато те споделят с вас някакви идеи, признавайте приносът им за общия успех и надграждайте върху него. Ако вие ръководите срещата, отделете внимание на всички присъстващи(ако е възможно от времева гледна точка), като ги поканите да се изкажат и им благодарите за участието. Друг начин да демонстрирате уважение е като идвате на време за тези срещи. Времето е един от най-ценните ресурси, с които разполагаме, така че е добре да не губите това на вашите колеги. Ако ви се наложи да закъснеете, не просто се извинете и не опитвайте да се оправдавате с трафика или с друг по-важен ангажимент.

2. Интерес

Скорошно проучване установява, че забравянето на името на колега е една от най-честите причини служителите да чувстват неудобство на работното място. Цели 48% от анкетираните са заявили, че са имали подобен проблем. Затова е важно да положите целенасочени усилия, за да научите и запомните имената на вашите колеги(дори и те да работят в различни отдели и да не са част от хората, с които се срещате във вашето ежедневие). След като се запознаете с някого, трябва да се постараете да запомните поне едно нещо, което той ви е казал за себе си.

3. Концентрация

За да се фокусирате върху разговора ви с вашия събеседник и да се уверите, че той ще получи пълното ви внимание, трябва да оставите настрана телефона си и да използвате езика на тялото си по начин, който да ви центрира върху дискусията. Гледайте хората в очите и се старайте да сте обърнати леко към тях, когато общувате. Жестовете и мимиките също могат да бъдат използвани за демонстрация на фокус върху разговора.

4. Слушане

Слушането е изкуство, което изисква много практика за овладяване до съвършенство. Има три начина, по които ние слушаме – физически, психически и емоционално.

Под физическо слушане се има предвид наблюдаването на езика на тялото на другите и подбирането на подобаващата на него реакция. Ако събеседникът ви е намръщен и с кръстени ръце трябва да осъзнаете, че няма лесно да можете да разбиете неговата защити и че е добре да насочите разговора в друга посока.

Психическото слушане включва задаването на въпроси с цел по-доброто разбиране на мислите и идеите на другите. Пример за този подход е следното изречение: „Мислите ли, че можем да започнем тази програма? Разкажете ми повече за нея.“

В основата на емоционалното слушане е разпознаването на емоционалното състояние на другите. Да слушате емоционално означава да покажете, че разбирате събеседника си и че сте загрижени за него. Въпрос от рода на: „Чувствате ли се комфортно в тази роля?“, може да разкрие много психическото и емоционалното състояние на ваш колега. Избягвайте клишета като „Как си?“ ако не искате да получите като отговор друго клише.

........................

Джудит Хъмфри, автор на „Speaking as a Leader: How to Lead Every Time You Speak“, за FastCompany.com

Редактор: Георги Георгиев