3500 заявки за търговски марки подадени към Патентното ведомство през 2022 г.

3500 заявки за търговски марки подадени към Патентното ведомство през 2022 г.

Малко над 3500 са подадените заявки за търговски марки пред Патентното ведомство на Република България през 2022 година. Приблизително толкова са били и желаещите да получат закрила на своята търговска марка през предходната 2021 година, обявиха от Патентното ведомство в съобщение до медиите. 

"Регистрациите на търговски марки са най-често срещаните заявки в българското Патентно ведомство. От една страна, секторът на услугите у нас доминира, а от друга - търговците знаят, че това е възвръщаема инвестиция в бъдещия им бизнес и единственият сигурен начин да  запазят името си и упражняват своите права в конкурентна среда. За тях е от съществено значение да си осигурят правна закрила на търговската марка, под която работят", казва проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство. 

По данните на ведомството подадените заявки за изобретения за последните 12 месеца са над 170 броя, като тенденцията се запазва и спрямо предходната  2021 г. Остава непроменена и заявителската активност за 2022 г. по отношение на броя заявки за полезни модели  (т.нар. малко изобретение) - 214 бр. 

"Броят на заявките за полезни модели и изобретения е в процес на устойчив ръст от 2012 г. Забелязва се тенденция на активност у младите учени, които все повече търсят форма на закрила на своите изобретения. Ключов момент за тази активност е подкрепата, която получават на институционално ниво. В момент на силна динамика в икономическата среда закрилата на изобретенията е ключова особено за насърчаване на иновационния процес", коментира проф. Борисова. 

За 2022 г. са отчетени 95 броя подадени заявките за промишлен дизайн и 37 броя за нови сортове растения и породи животни. Над 100 за последните 2 години са исканията за сертификати за допълнителна закрила. Подадените заявления за действие на европейски патент са 1922 броя през 2021 г. и 1369 броя през 2022 година. Издадените патенти от българското Патентно ведомство за последните 2 години са над 250. Регистрираните полезни модели за същия период са около 400. 

Институцията е издала около 3500 сертификата за действие на европейски патент през 2021 и 2022 година. Според проф. Борисова активната работа на България по отношение на закрилата на индустриалната собственост я прави ключов участник при формиране на международната политика в областта на интелектуалната собственост. Тази активност насърчава младите изобретатели и предприемачи да придобият не само национална, но и международна закрила на своята интелектуална собственост. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ