Световното богатство е намаляло за първи път от 2008 г. насам

Световното богатство е намаляло за първи път от 2008 г. насам

Световното богатство е намаляло за първи път от 2008 г. насам

Световното богатство намалява за първи път от 2008 г., става ясно от тазгодишното издание на доклад за глобалното богатство на Credit Suisse.

Според доклада, 2022 г. отбеляза първото спадане в нетното глобалното богатство на домакинствата след световната финансова криза.

Измерено в текущи номинални щатски долари, общото нетно частно богатство е намаляло с 11,3 трлн. долара до 454,4 трлн. долара в края на годината. Богатството на възрастен също е намаляло с 3 198 долара до 84 718 долара към края на 2022 г. Голяма част от този спад идва от поскъпването на щатския долар спрямо много други валути.

Измерено по постоянни обменни курсове от 2021 г., общото богатство се е увеличило с 3,4% и богатството на възрастен с 2,2% през 2022 г.  Но дори в този случай това е най-бавното увеличение богатство при постоянни обменни курсове от 2008 г. насам. Измерено по постоянни обменни курсове, отчитайки ефектите на инфлацията, то реалната загуба на богатство през 2022 г. е минус 2,6%.

По-детайлният преглед показва, че финансовите активи са допринесли най-много за спада на богатството през 2022 г., докато не- финансовите активи (предимно недвижими имоти) са останали устойчиви, въпреки бързо растящите лихви. Но относителните приноси на финансовите и нефинансовите активи могат да се обърнат през 2023 г., ако цените на жилищата паднат в отговор на по-високите лихви.

Регионална разбивка

В регионален план загубата на глобално богатство е силно концентрирана в по-заможните региони като Северна Америка и Европа, които са загубили 10,9 трлн. щатски долара. Азиатско-тихоокеанският регион е отбелязал загуби от 2,1 трлн. щатски долара, докато Латинска Америка се е противопоставила на негативната тенденция и е отчела увеличение на богатството от 2,4 трлн. щатски долара, подпомогната от средно поскъпване на валутите на страните от региона с 6% спрямо щатския долар. Начело на списъкът на загубите по държави през 2022 г. са Съединените щати, следвани от Япония, Китай, Канада и Австралия. Най-голямо увеличение на богатството е било регистрирано в Русия, Мексико, Индия и Бразилия.

По отношение на богатството, което се пада на един възрастен човек, Швейцария продължава да е на върха списъка, следвана от САЩ, Хонконг, Австралия и Дания въпреки значителните намаления на средното богатство спрямо 2021. Класирането на пазарите по усреднено богатство води до различен резултат, като начело е Белгия, следвана от Австралия, Хонконг, Нова Зеландия и Дания.

Намаляване на неравенствата

Заедно с намаляването на съвкупното богатство, общото неравенство при богатството също е намаляло през 2022 г., като Топ 1% от най-богатите хора на планетата вече имат 44,5% дял от общото глобално богатство. Броят на милионерите в щатски долари в световен мащаб е намалял с 3,5 млн. през 2022 г. до 59,4 млн. души, преди да се вземат предвид 4,4 милиона „инфлационни милионери“, които вече не биха отговаряли на условията, ако милионерският праг беше коригирано спрямо инфлацията през 2022 г.

Глобално усреднено богатство - вероятно по-смислен показател за това как се справя типичният човек, всъщност се е повишило с 3% през 2022 г.. За света като цяло усредненото богатство се е увеличило пет пъти през този век с приблизително двойно по-висок темп богатство на възрастен, до голяма степен поради бързото нарастване на богатството в Китай.

По-ярка перспектива

Според прогнозите на Credit Suisse световното богатство ще нарасне с 38% през следващите пет години, достигайки 629 трилиона щатски долара до 2027 г. Растежът в страните със среден доход ще бъде основният двигател на световните тенденции. Според банката богатството на един възрастен ще достигне 110 270 долара през 2027 г., а броят на милионерите ще скочи до 86 млн. души.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ