Коментари

Защо 5 юни трябва да е Ден на икономиста

Защо 5 юни трябва да е Ден на икономиста

Защо 5 юни трябва да е Ден на икономиста

На 5 юни имат рожден ден двама от най-великите икономисти: Адам Смит (299 години от рождението му) и Джон Кейнс (139 години от рождението му). 

Адам Смит е толкова голям, че всъщност поставя началото на всички икономически школи на пазарната икономика в епохата на капитализма. Той доказва, че не в трупането на злато се състои богатството ( което много политици и “бизнесмени” още не са разбрали), а в изграждането на предприемачески умения, на морални социално-икономически отношения  и на “съвършено правосъдие” в обществото. 

Неговата трудова теория за стойността е доразвита от Дейвид Рикардо и Маркс и става основа на работническо-социалните движения през следващите два века. След 1989 г трудовата теория на стойността залиня и изглеждаше влязла в историята. Но драматичното развитие на технологиите, поевтиняването на материалните ресурси и нарастване значението на интелектулната собственост отново я възраждат. 

Но Смит дава живот и на друга  теория на стойността  - за факторите на производството. При нея не само трудът, а стойност носят и земята, и капиталът и затова заслужават доход ( аренда и печалба).  По тази линия тръгва смятаният за баща на либералния капитализъм Жан Батист Сей. Той добавя предприемачеството като фактор и слага началото на всички икономически школи, които обясняват предлагането като движещата сила в икономиката.

Алфред Маршал създава на тази основа икономикс: теория на предлагането и търсенето в абстракция от конкретните политико-икономически реалности.

Именно антипод на това направление е ученикът на Маршал -  Джон Мейнард Кейнс. Неговата революция в икономическата теория е в поне три насоки:

1. Въвежда държавата като ключов играч в икономиката, но - това, което социалистите забравят - като временен играч - за спасяването на капитализма в Голямата депресия.

2. Слага фокус  върху търсенето вместо предлагането като рецепта за спасяване на икономиката, като въвежда термина агрегатно търсене, което държавата трябва да стимулира.

3. Поставя началото на модерната макроикономика (връзката с Маркс, който умира в годината, когато се ражда Кейнс - 1883) и държавното управление на макроикономическите баланси след Втората световна война.

Освен това Кейнс е и един от архитектите  на световната парична система след войната, която дава на долара и лирата статута на световни валути.

За величието на Кейнс говори фактът за множеството икономически школи на негово име: кейнсианци, посткейнсианци, неокейнсианци и т.н.

Парадоксът е, че той самият едва ли би подкрепил тези теории, а дори са го чували да казва, че не се смята за кейнсианец. Именно защото неговото решение - за държавната намеса - е било за временна намеса за стабилизация на капитализма. Но по инерция, смятат сър Лорд Джон Мейнард Кейнс за ляв икономист.

Трябва да се признае, че светът и след Голямата Депресия (1929), и след Голямата Рецесия (2008), и след Световната пандемия (2020) прилага най-вече неговите икономически рецепти.

И така, Смит и Кейнс са повлияли на почти всички други икономисти в различни епохи.

Дали денят 5 юни не трябва да стане международният ден на икономическата наука?

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ