Великите проекти имат общи черти

Великите проекти имат общи черти

Великите проекти имат общи черти

От време навреме сме свидетели на проекти, които се открояват, надхвърляйки очакванията, като създават изключителна стойност за компанията и за клиентите и в крайна сметка оказват влияние върху цялата индустрия. Наричаме тези проекти "Велики." За да се докоснем до технологията на успеха, изследвахме близо 400 проекта, за да откроим 7 черти, присъщи на онези от тях, които заслужават титлата "велики", имат невероятен успех и дългосрочно въздействие.

Ето кои са те:

1. Големите проекти включват създаването на уникални конкурентни предимства и / или изключителна стойност за заинтересованите страни.

2. Тези проекти започват с дълъг период на подготовка, която е посветена на мощна визия, ясна необходимост и избор на най-доброто изпълнение и подход.

3. Големите проекти създават революционна култура. Изпълнението на големи проекти често изисква различно мислене, което по-късно може да се разпространи в цялата организация.

4. Великите проекти се нуждаят от висококвалифициран ръководител, който е безусловно подкрепян от топ мениджмънта. По-конкретно, успешният ръководител на проект трябва да имат високи лични умения, отлична квалификация, комуникация и връзки с мениджмънта.

5. Големите проекти максимално оползотворяват съществуващите знания, често в сътрудничество с външни организации. Всички успешни проекти в нашата извадка възприемат всичко, което могат, а не се опитват отново да измислят това, което вече е измислено. Такъв например е Word за Windows, който използва съществуващият Word за Macintosh.

6. Движат се от екипи, които могат бързо да решават проблеми, да откриват възможности и имат способността да се адаптират към бизнеса, търговията и технологиите, които постоянно се променят. Въпреки че предишните изследвания установиха колко важна е откритата комуникация в екипите, ние открихме, че това, което наистина е от съществено значение е мултидисциплинарната структура на отборите и тяхната способност да решават заедно проблеми.

7. Екипите, които работят по тях, си сътрудничат и изпитват силно чувство на привързаност и гордост, от това което правят. Те осъзнават, че работят не просто по нов продукт, а по-скоро създават уникално конкурентно предимство и изключителна стойност за клиентите.

Мит Слоан, OpenForum

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ