Инвестиция в обучение – защо сега?

Инвестиция в обучение – защо сега?

Инвестиция в обучение – защо сега?

В динамичната бизнес среда днес, адаптивните умения и непрекъснатото развитие са решаващи за успеха. Компаниите търсят тези качества в своите кадри, а хората търсят възможности за разгръщане на своя потенциал. В този контекст, инвестицията в обучениe придобива изключителна важност. В отговор на тези тенденции, в началото на годината стартира U Grow Academy – обучителна академия, специализирана в развитието на таланти за сектора на бизнес услугите и технологичните компании.  За инвестицията в обучения, предизвикателствата, които стоят пред организациите и професионалистите и как U Grow Academy отговаря на тях, разговаряме с Иван Георгиев и Евгени Борисов, съоснователи и Диляна Драгомирова, изпълнителен директор в U Grow Academy.

- Защо решихте да инвестирате в развитието на бизнес с обучения?

И.Г.: Глобалната икономика преживя значителни промени, които подчертаха значението на дигиталната трансформация и необходимостта от бързото адаптиране към нови знания и умения. Kвалификацията и преквалификацията на специалисти ще бъде ключова за успеха както на компаниите, така и на специалистите, търсещи добра реализация. Инвестицията в академия за обучения е стратегически ход за подготовка на висококвалифицирани професионалисти, способни да отговорят на нуждите на пазара.

Е.Б.: Създаването на U Grow Academy e и в отговор на очакваното увеличение на търсенето на кадри със специализирани умения в мениджмънта и лидерството на всички нива. Аз виждам тази инициатива като възможност да подготвяме отлично обучен талант за нуждите на бизнеса в цялата страна, като така допринасяме за разгръщането на потенциала и в градовете извън столицата.

- Академията стартира с няколко мениджърски програми – кои са те и защо избрахте точно тях?

Д.Д.: Развитието на мениджърите и лидерите винаги е било ключово за една организация, но сега то е по-приоритетно от всякога. Стартирахме с програмите ни за Лидер на екипи и Оперативен мениджър, защото именно това са мениджмънт ролите, които имат най-пряко влияние върху ефективността и ангажираността на екипите,  управлението и оптимизирането на бизнес процеси и способността на екипите/организацията за бърза адаптация към промени. Програмите ни отговарят на специфичните предизвикателства за тези роли, като подготвят участниците с ключови умения и компетенции, базирани на актуални бизнес казуси, с цел да осигурим обучение, което е практически приложимо в локалната бизнес среда. Обучителните програми са изцяло разработени от нашия екип, основани на най-новите тенденции и доказани методики в сферата на управлението и нямат  еквивалент на нашия пазар.

Диляна Драгомирова, изпълнителен директор в U Grow Academy. Снимка: Личен архив

- Какви други тенденции идентифицирате и как U Grow Academy може да отговори на тях?

Д.Д.: Управлението на промяната, успешната комуникация и колаборация между различните поколения ще бъдат ключови за организациите в следващите години. Предлагаме специализирани програми, които подпомагат мениджърите с необходимите лидерски умения за ефективна навигация през промени и инструменти за успешно сътрудничество в работата с  различни поколения едновременно.

Организираме и допълнителни курсове, които да адресират и други лидерски и бизнес предизвикателства. През декември например ни предстоят и два много интересни, отворени за записване в момента курса, които целят да подготвят мениджърите по две от най-горещите теми в края на всяка година –Даването и получаването на обратна връзка, който ще се проведе на 2 декември и Майсторството да водим трудни разговори, който ще се проведе на 4 декември.

Предлагаме и решения за индивидуален и екипен коучинг, които са насочени към укрепване на личностното развитие и ефективната работа в екип, като същевременно подкрепят растежа развитие в рамките на организацията, давайки на служителите инструменти за развитие и по-нататъшно професионално усъвършенстване.

Разбира се, развиваме и програми за дигитални умения и интегриране на нови технологии в организациите – като използването на Chat GPT в корпоративна среда, по сигурен и ефективен начин.

- А кой трябва да инвестира в обучение – компаниите или хората?

Д.Д.: Инвестицията в обучение е съвместна отговорност. От гледна точка на компанията, инвестирането в развитието на нейните екипи е стратегически ход, който води до иновации, повишаване на ефективността и задържане на таланти. В същото време, личното и професионално развитие е не само отговорност на работодателя, но и личен ангажимент на всеки от нас. Проявата на инициатива и решението да инвестираш индивидуално в обучение показва силна ангажираност към твоята кариера и желание да останеш конкурентоспособен. За нас е много  вдъхновяващо, че през последните месеци се срещнахме със стотици хора, кандидатствали в нашите програми, които сами са двигатели на своето развитие. Готови са инвестират средства, време и усилия, за да усвоят нови умения. А стремежът към себеразвитие и желанието да не спираш да учиш, са сред най-ценените качества, които компаниите ще продължат да търсят в своите бъдещи кадри. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ