Перфектната атака и още нови техники за отключване на креативното мислене

Перфектната атака и още нови техники за отключване на креативното мислене

Перфектната атака и още нови техники за отключване на креативното мислене

За да генерира добри идеи, човек се нуждае от увереност, че няма да бъде осмиван или оценяван негативно. Сабрина Хабиб, доцент по визуални комуникации в Университет на Южна Каролина обяснява някои основни положения за полезната среда за генериране на нови идеи

Креативността е едно от най-търсените умения на работното място. Не е изненадващо, че водещи мултинационални компании търсят да наемат изобретателни, нестандартни мислители. Изследванията показват, че креативността движи иновациите и повишава устойчивостта на компаниите.

Технологичният гигант Google се разрасна, като заложи на иновациите в използването на интернет. Производителят на електрически превозни средства Tesla насърчава работна среда за сътрудничество, което да доведе до „разрешаване на големите проблеми на света, с помощта на талантливи хора“.

Обменът на идеи обаче води до объркване, когато колегите не разбират или подкрепят нови концепции, или пък ако ги отхвърлят. Проучванията предлагат няколко конкретни начина за насърчаване на генерирането на иновативни и оригинални идеи, както индивидуално, така и в групи. Но преди всичко тези способи ясно ви показват какво искате да подобрите.

И така, какво имат предвид работодателите, когато говорят за креативност?

Какво е креативност?

Креативността има много определения. Повечето от тях включват оригиналност и решаване на проблеми. Известният психолог Михай Чиксентмихай описва работната креативност като наличие на идея, която се признава от други експерти в тази област и широката общественост като нещо ново.  В моето изследване изучавам творческия процес в контекста на висшето образование, рекламата и лидерството.

През 2019 г. в Университета на Южна Каролина създадох курс, наречен „Творческо мислене и решаване на проблеми“. Курсът беше насочен към това да помогне на студентите да преуспяват на работното място, където повечето проблеми няма да имат точни отговори и няма да помощ от учебниците или контакт с преподавателите. Забелязах, че много студенти, които през по-голямата част от живота си само са отбелязвали с чавки отговорите при провеждане на тестове, се страхуват да работят в непознати области.

Творчески процес

И въпреки това, след дипломирането си, повечето от моите студенти ще търсят работни места, които зикват като условие креативност - едно от най-търсените социални умения. 

Корпоративната тенденция към групово решаване на проблеми е възникнала преди около осем десетилетия. Ръководителят на отдер за реклами и бизнес гуру Алекс Озбърн измислил термина "мозъчна атака". В книгата си от 1948 г., „Вашата творческа сила“, той предлага „използване на мозъка за атакуване на творчески проблем – и да го правите в стила на диверсант, когато всички атакуващи са насочени към една и съща цел“. Неговият замисъл е бил количеството - веднъж десет негови служители, само за 90 минути създадали 87 идеи за рекламна кампания.

Макар че брейнстормингът в екип помага на членовете му да се обединяват, обсъждат и обменят идеи, през последните години изследователите поставиха под въпрос ефективността на този метод. Но много компании продължават да използват този процес. Публичното изразяване на идеи обаче поставя хората в светлината на прожекторите, което ги прави уязвими за критика. А липсата на увереност затруднява творческото мислене. Има много ресурси, които предлагат стратегии за развиване на индивидуална творческа увереност. Те включват приемане на провала, игри и преодоляване на страха от осъждане.

Задача за мозъчна атака в екипи

Тъй като хората гледат на проблемите от различни гледни точки, групи с различни дисциплина, опит, вярвания, знания и навици дават най-мощните и уникални резултати. Когато мозъчната атака се прави между хора с различен вид опитност, всеки от тях носи отговорност за предложения в определена област.

Успешната групова работа изисква съсредоточаване. Моите изследвания показват колко е важно внимателното да определим сложността, предизвикателствата и проблемите. Това включва събиране на ключови данни и определяне на граници  -  такива като времеви рамки, бюджет, налични ресурси, технология и всякакви други ограничения. Такова начало помага на екипа да избере най-добрата идея, възникнала в резултат на съвместната работа.

Перфектната атака

За развитието на груповата креативност се изисква среда, която подкрепя поемането на риск, конструктивната критика и работата в екип. Създаването на култура, която насърчава творчеството, се извършва по начин, който противодейства на личните страхове от отхвърляне и склонността към автоцензура или критика. Хората трябва да имат право да говорят.

Важно е да зададете три ключови показателя:

  1. Фокусирайте се върху количеството генерирани идеи, а не върху тяхното качество.
  2. Избягвайте да критикувате, съдите или защитавате идеи по време на мозъчна атака.
  3. Не поставяйте ограничения на „дивите“ идеи, дори ако са лоши, възмутителни или непрактични. Всяка идея е достойна за изразяване.

Отвъд груповото мислене

Сесиите за мозъчна атака са продуктивни, ако участниците преди това извършат някаква самостоятелна работа. В екип е възможно това да се прави едновременно за няколко минути или дори дни, като членовете на групата записват идеите си индивидуално и след това ги споделят с групата. Този процес, известен като дивергентно мислене, се извършва виртуално чрез сайтове за съвместна работа. Предварителната индивидуална работа гарантира, че всеки участник допринася със своите идеи и гласът на всеки ще бъде чут.

Следва "конвергентното мислене". Групата оценява предложенията, за да определи най-добрата иновация или решение на разглеждания проблем. Препоръчително е да се опрете на чужда идея. Има много други подходи за групова мозъчна атака, като например „дизайн- мислене“, при която бързите сесии за мозъчна атака водят до създаване на реални прототипи. Методът на „шестте шапки на мислене“ включва съсредоточаване на членовете на групата върху всеки аспект на предложена идея. Например, те ще обсъдят негативните аспекти, след това положителните, чувствата, рисковете и възможностите за всяко решение.

Въпреки че процесът на мозъчна атака понякога може да бъде доста труден, той насърчава приемането на идеи и изграждането на екип. Важно е да запомните, че в пространство, където всеки се чувства свободен да изразява себе си, добрите идеи могат да идват от всеки.

Източник: The Conversation

Превод и редакция: Стоян Сираков

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ