Строителството има огромен потенциал за пестене на енергия и ресурси

Материалите трябва не само да бъдат екологично чисти, но и да предлагат висока производителност и дълготрайност, казва инж. Павел Алексиев, управител на „Кьостер Плюс“ ЕООД

Снимки:

Жан Златков

Строителството има огромен потенциал за пестене на енергия и ресурси

Материалите трябва не само да бъдат екологично чисти, но и да предлагат висока производителност и дълготрайност, казва инж. Павел Алексиев, управител на „Кьостер Плюс“ ЕООД

Строителството има огромен потенциал за пестене на енергия и ресурси
quotes

Кога е установена фирмата „Кьостер Плюс“ ЕООД и каква е нейната връзка с KÖSTER GmbH?

„Кьостер Плюс“ ЕООД е част от групата Кьостер България, установена през 2004 г. като партньор на германската фирма KÖSTER GmbH. Оттогава ние активно работим на българския и македонския пазар за предоставяне на висококачествени системи за хидроизолация, които предотвратяват проникването на вода и агресивни елементи в сградите, запазвайки тяхната структура.

Какви са основните продукти и услуги, които предлагате?

Нашето портфолио включва системи, които отговарят на разнообразни изисквания. Накратко, когато водата е проблем, ние имаме решение. Ние предлагаме широка гама от продукти, започвайки с акрилни гелове и завършвайки с покрития без летливи органични съединения (VOC). Нашите иновативни хидроизолационни системи предлагат дълготрайна защита за всякакви структури, включително мостове, тунели, индустриални сгради и селски къщи.

Какво е значението на устойчивостта във вашата работа?

Секторът на строителството има огромен потенциал за пестене на енергия и ресурси. Това важи както за новото строителство, така и за използването на сгради и инфраструктура през целия им жизнен цикъл. С висококачествените ни хидроизолационни системи ние искаме да допринесем за нова, устойчива строителна култура. Вярваме, че честният и надежден начин на работа винаги се отплаща в дългосрочен план, защото взаимоотношенията с клиентите, базирани на партньорство и доверие, са предпоставка за дългосрочния успех на нашата дейност.

Какви мерки предприемате за опазване на околната среда?

Работим активно за минимизиране на нашия екологичен отпечатък и сме членове на няколко индустриално специфични инициативи за опазване на околната среда. Важно е да виждаме голямата картина – строителните материали трябва не само да бъдат екологично чисти, но и да предлагат висока производителност и дълготрайност. Правилно защитените сгради консумират по-малко енергия и ресурси през жизнения си цикъл. Всяко висококачествено хидроизолационно решение допринася за опазването на околната среда.

Какви са основните принципи, които ръководят вашата фирма?

Устойчивост, надеждност, качество и сътрудничество с нашите клиенти като партньори са характеристиките, които ни отличават и формират нашия бизнес. Ние се стремим да осигурим най-добрата възможна защита срещу водни щети на сградите – както модерни, така и исторически, и да предоставим на собствениците на сгради, майсторите и архитектите най-цялостната услуга.