ArtVista БРОЙ /// Мениджър 05/24

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 4 / 4

"Венецианският търговец" - непреходен във времето

Едно забележително изключение на театралната сцена

Автор:

Проф. Венета Дойчева, драматург, театрален критик и преподавател

"Венецианският търговец" - непреходен във времето

Едно забележително изключение на театралната сцена

Венецианският търговец - непреходен във времето
quotes
Сред пъстротата на заглавия, автори и режисьори, предлагани щедро от сцените на българските театри, премиерата на Народния театър „Иван Вазов“ „Венецианският търговец“ от Шекспир е забележително изключение. Режисьорът Явор Гърдев се обръща към това заглавие, за да почерпи от вечната актуалност, стаена в текстовете на класическата драматургия. Изключителното тук е широкият хоризонт на съвременни отгласи и богатото мисловно предизвикателство на пиесата, събудено за нас, днешните ѝ зрители. Нищо от археологията на театъра не вълнува Явор Гърдев и всичко от автентичните болки на Шекспир не му дава покой. Спектакълът работи с изцяло нов превод (Александър Шурбанов) и авторска версия на режисьора, центрирана върху онова, което изразява директно, оголено и неприкрито суровата, клокочеща от ярост драма на конфронтациите между култури, идентичности и материални интереси, разпознати в спектакъла като живи, близки и все така неразрешими за човека днес. Забележителна е цялостната концепция на постановката, фокусирана върху мащаба на сътресенията, родени от докосвания между принадлежности по кръв, по вяра, по душа, по дълг, по интерес. Пиесата разказва за безлихвения заем, който Шайлок...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg