Екатерина Темелкова, СофтУни: Съвременното, достъпно и качествено образование е от ключовото значение за бизнеса днес

Екатерина Темелкова, СофтУни: Съвременното, достъпно и качествено образование е от ключовото значение за бизнеса днес

Екатерина Темелкова, СофтУни: Съвременното, достъпно и качествено образование е от ключовото значение за бизнеса днес

Екатерина Темелкова е Chief Marketing Officer в СофтУни – водещата образователна организация, предоставяща качествени, достъпни и практически насочени обучения в сферите на софтуерното инженерство, дигиталния маркетинг и дизайна.

Днес разговаряме с нея за ключовото значение на практическото и достъпно образование за бизнеса днес, в кои IT направления се усеща най-силен недостиг в момента и кои са работещите решения при осигуряването на качествени кадри за пазара на труда.

Може ли да се каже, че бизнесът изпитва глад за качествено подготвени кадри днес?

От 2020 до днес сме свидетели на събития, които не се случвали през последните 100 години – такива като световната пандемия от коронавирус и войната между Русия и Украйна. Потърпевш е бизнесът, като търсенето за качествени кадри е видимо в много сектори на икономиката. Пазарът на труда се намира в повратна точка поради ред причини – от една страна има висока конкуренция за кадри, от друга очакванията на служителите и работодателите често се разминават, а най-важното - пропастта между образованието и реалните нужди на пазара е по-осезаема от всякога. Картинката се допълва и от нарастваща бройка служители, които работят дистанционно за чужди фирми и на практика не са част от местния трудов пазар. Всички тези фактори неизбежно водят до глад за качествени кадри.

Недостигът на специалисти, както и все по-трудното им задържане в компаниите, се отразяват и върху естествено увеличение на заплатите и социални придобивки като начин за стабилизиране на ситуацията с човешкия ресурс. По данни на НСИ през първото тримесечие на 2022  увеличението на средната работна заплата е било 9%, а през всяко от четирите тримесечия на 2021 г. – 10%.

Дефицитът на кадри обаче носи и своя принос – свиване на сивата икономика в технологичната индустрия. Рaбoтoдaтeлите, ĸoитo нe мoгaт дa пpeдлoжaт ĸaчecтвeни paбoтни мecтa и добри ycлoвия нa тpyд, естествено напускат и пазара.

В кои сфери икономиката изпитва недостиг на специалисти през последните години?

Липсата на квалифицирани специалисти е още по-осезаема в сравнение с предкризисната 2019 г. От работници до висококвалифицирани специалисти - дефицитът на добре подготвени служители е близо 200 000 според Агенцията по заетостта. Немалка част от тях са именно в  технологичния сектор. Пазарът усеща сериозен дефицит на софтуерни разработчици и специалисти по дигитален маркетинг, UX/UI дизайнери.
Едни от най-желаните специалисти в IT сектора за миналата година са .NET, Java, Python, JavaScript, PHP, C/C++, Go, Ruby програмисти. Недостиг има и на Cloud Архитекти и Cloud специалисти, Data инженери, Системни инженери и администратори, QA инженери, AI инженери и други. Предвид големия брой компании, които инвестират в български ИТ специалисти, както и кадри, владеещи чужди езици, с всяка изминала година търсенето става все по-осезаемо. Тенденцията възнагражденията в ИТ сектора да са повече от два пъти по-високи от средните за страната остава непроменена, по данни на БАСКОМ. Ключов  фактор за това е и нарастващият брой чуждестранни компании, които изнасят част от своите IT дейности у нас. Този процес се задълбочава и от естествените последици от войната – част от проектите от Русия и Украйна се насочват към България, превръщайки я във водещ иновативен хъб на югоизточна Европа.

В сферата на дигиталния маркетинг най-осезаемо е търсенето на performance маркетинг специалисти, SEO експерти, маркетинг мениджъри, social media специалисти, content  специалисти, SEM експерти и други. Що се отнася до дизайн и криейтив сферата – най-голямо е търсeнето на UX/UI специалисти, последвано от грaфични дизайнери.
Нарастващото търсене на квалифицирани кадри в тези сфери се дължи на големия обем новооткрити компании, които имат нужда от маркетинг, реклама, дизайн; на увеличените инвестиции от страна на някои компании с цел разширяване и подобрения; на активния процес по дигитализация и естественото прехвърляне на бюджетите от традиционен в дигитален маркетинг; подобрение на предоставяните продукти и услуги; и десетки други фактори.
Успяват ли традиционните университети и образователни институции да осигурят специалистите, от които бизнесът реално има нужда?

За съжаление традиционното образование не само не среща нуждите на бизнеса, а разширява пропастта помежду им. Много от нас са свидетели, че по пътя към придобиването на степените бакалавър и магистър сме отделили 4-6 години, а след този период независимо от усилията и времето, което сме инвестирали, стартирането на първа работа е трудно. Скоро ни става ясно колко наивно е да разчитаме на учебници и теория от преди повече от 20-30 и повече години. Наученото в университета е трудно приложимо извън академичната среда, а работодателите често търсят умения, на които не са ни учили в университета. За да сме конкурентни на пазара на труда, или трябва да се дообразоваме сами, или да запишем практически насочени курсове и програми, за да сме готови да прекрачим пропастта, която дели аулата и офиса.

Невъзможността да се отговори на непрестанно променящите се изисквания и нужни на пазара. и в частност на технологичния бранш, прави традиционните университети неефективни. ИТ секторът продължава да се развива динамично, да расте експоненциално и да добавя все по-голяма стойност към българската икономика, но не може да разчита устойчиво на университетски кадри.

В СофтУни сме се фокусирали да предоставим задълбочена, практическа и отговаряща на реалните бизнес нужди програма по Софтуерно инженерство, така че завършилите да могат да стартират работа веднага, а често и преди да са приключили обучението си. През последните 7 години над 12 000 от завършилите програмата се вливат в ИТ сектора, давайки така необходимата сила от качествен човешки капитал.

Как SoftUni подпомага българската икономика посредством кадрите, които подготвя в професионалните си програми и обучения? 

СофтУни има мисията да предоставя достъпно и качествено практическо образование, професия и работа за десетки хиляди млади хора в технологичния сектор. Нашата цел е да подготвим кадри за индустрии с висока добавена стойност, които са гръбнакът на икономиката. Ежегодно правим задълбочени проучвания, анализираме ИТ сектора, говорим с компании партньори и на база голям обем от данни подобряваме учебните планове и материали, за да отговорим на нуждите на бизнеса в краткосрочен и дългосрочен план. Всички тези подобрения се случват успоредно с развитието на пазара, а не пост фактум както е в традиционното образование. Безспорно голям плюс при нас е и преподавателския състав от водещи експерти в индустрията, които естествено пренасят своята експертиза и опит в учебните програми.

В трудни икономически времена е доказано, че бизнесите с висока добавена стойност са тези, които осъществяват растеж и стабилност, те предоставят работни възможности и създават иновации. СофтУни предлага обучения именно в най-актуални направления чрез трите си основни направления – Software University за IT професиите, SoftUni Digital за маркетинг експерти и SoftUni Creativе за дизайн и криейтив специалисти.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ