Noventiq: Глобалният ИТ гигант на местния пазар

Noventiq: Глобалният ИТ гигант на местния пазар

Noventiq: Глобалният ИТ гигант на местния пазар

В непрекъснато променящия се свят на ИТ решенията в Източна Европа Noventiq заслужено заема място на челни позиции. Съчетавайки глобалния опит на Noventiq с уникалните нужди на бизнесите в Източна Европа, компанията гарантира, че девизът ѝ "Global expertise, local outcomes" е много повече от думи – това е водещ принцип, който допринася за успеха ѝ в региона. В интервю попитахме Николай Динев, директор на отдел "Услуги" в Noventiq за Източна Европа, как екипът в региона постига този успех, какви са спецификите и какво да очакваме от ИТ пазара, както и как той постига баланса между работа и личния живот.

Г-н Динев, наскоро отпразнувахте първата годишнина от повишението си на директор "Услуги" за Източна Европа. Можете ли да ни разкажете с какво се различава тази роля от предишната ви позиция като ръководител в отдел "Услуги"?

Преди около пет години започнах едно вълнуващо предизвикателство в създаваето на организация, предлагаща пълен набор от услуги. Както нашият екип нарастваше, така и обхватът на нашите ИТ услуги се разширяваше, ставайки ясно, че трябва да направим стратегическа промяна. Ръководейки екип от 15 специалисти, моята роля се трансформира във фокусиране върху продажбата на решения - откриването на успешни решения, продажбата на услуги и управлението на моя екип. Изборът на решения и услуги, които наистина ще отговорят на нуждите на пазара е голямо предизвикателство. Ето защо е важно да идентифицираме услугите с най-голям потенциал, които клиентите ще търсят и да подготвим нашия екип, за да отговорим на тези изисквания. Днес, благодарение на високата експертиза на екипа ми, моята роля е по-малко свързана с ежедневните оперативни задачи. Това ми дава възможност да се фокусирам върху управлението на персонала, стратегическите ИТ решения и въвеждането на иновации в сектора.

Какво мислите за пазара в Източна Европа и по какъв начин Noventiq оказва подкрепа на бизнесите?

Пазарът в Източна Европа е уникален със своите различни по мащаб компании, всяка от които говори различен език и се намира на различен етап от развитието си. Това разнообразие е предизвикателство, защото обслужването на тези компании често изисква специфични за езика умения и услуги, съобразени с нуждите им. Целта ни е да се възползваме максимално от посланието зад девиза на Noventiq, „Global Expertise, Local Outcomes“. Това ни позволява да работим на местно ниво, за да постигнем целите си тук, като същевременно разчитаме на натрупания 30-годишен международен опит в ИТ сферата и подкрепата на нашия глобален екип, разположен в 60 страни по целия свят. Примерите, когато сме постигнали именно това са много - местен успех чрез глобалните ни знания и опит и сме изключително горди от тези наши постижения.

Споменахте за различните етапи на развитие сред компаниите в Източна Европа. Можете ли да споделите малко повече за това как Noventiq помага на тези компании?

Ако погледнем компаниите в Източна Европа, можем да ги разделим три основни категории. Някои все още се опитват да разберат дигитализацията, като често им липсва пълноценно разбиране за предимствата на цифровите технологии. Тук обучението играе ключова роля. Ние се стараем да покажем как облачните услуги могат да бъдат полезни, като ги правим по-достъпни чрез различни ИТ процеси като цифрови операции или преобразуване на системите за управление на документи. Втората група, която често включва глобални ИТ компании, които активно търсят и въвеждат най-новите цифрови технологии. Те са добре запознати с предимствата на публичния облак и обикновено имат собствени ИТ инженерни екипи. Тук предизвикателството е да се разберат последните ИТ технологии и да се интегрират успешно в ИТ инфраструктурата на нашите клиенти, които обикновено търсят по-специализирани ИТ решения. Третата група е в преходен етап - те все още ползват съществуващите технологии, но бавно се ориентират към облачните услуги, като интересът им зависи от ясни икономически и бизнес предимства. Повечето средни и големи организации попадат в тази категория.

В Noventiq подхождаме по подобен начин към всички три групи клиенти и ситуации. На първо място, наистина се стараем да разберем с какво предизвикателство се сблъсква всеки клиент, без значение от размера или местоположението компанията. След това избираме най-подходящото облачно решение за тях, помагаме при неговото внедряване и не на последно място, предлагаме нашите услуги за управление, за да сме сигурни, че техните ИТ системи продължават да функционират ефикасно и сигурно. Нашата цел е да съпроводим всяка компания през процеса на тяхната цифрова трансформация.

Споменахте за ролята на доставчиците на решения. Можете ли да ни разкажете как Noventiq помага на компаниите да извлекат максимума от услугите, които ползват?

За да бъдем ефективен доставчик на ИТ решения, основната ни цел е да разберем най-належащите ИТ предизвикателства в една организация. Затова насърчавам моя екип първо да слуша и задава въпроси по време на първоначалните срещи, вместо да говори. Често на доставчиците на ИТ решения им липсва разбиране за конкретните проблеми на клиента, преди да започнат да предлагат решения. Когато разберем къде точно се нуждаят от нашата помощ, можем да се превърнем в истински доверен съветник в дългосрочен план. Сложността се крие в разнообразието на нуждите в организацията. Това налага не само разговори с висшето управление, но и с оперативните ИТ екипи, крайните потребители и ИТ персонала. Това, което ни прави изключителен доставчик е присъствието ни в повече от 60 държави. Ние предлагаме на нашите клиенти глобален ИТ опит, експертиза и широк спектър от ИТ услуги в различни региони и страни.

Как мислите, че ще се развиват услугите и решенията в бъдеще?

Бъдещето на ИТ услугите и решенията ще се характеризира с фокусиране върху решаването на конкретни проблеми на клиентите и увеличаване на бизнес стойността. Една от областите, която се очертава като ключова, е изкуственият интелект (AI). Все повече доставчици на ИТ услуги и клиенти изследват потенциала му. През следващите години можем да очакваме повече компании да приемат AI функционалности в своите ИТ системи. Предвижда се само малка част (10-20%) от компаниите да инвестират в създаването на собствени модели за машинно обучение, главно заради високите разходи и леснодостъпните AI функции, които предлагат доставчиците на облачни услуги. Повечето компании ще изберат готовите облачни AI услуги като Generative AI, когнитивни услуги, предлагани от облачните доставчици за подобряване на своите продукти или услуги. В тази динамична обстановка ИТ екипът на Noventiq в Източна Европа разполага с висококвалифицирани архитекти на облачни решения, готови да помогнат на организациите да идентифицират и да приложат съответните AI решения.

Още една критична област, която трябва да споменем е киберсигурността. Тъй като ИТ заплахите, пред които са изправени организациите се развиват и разнообразяват, значението на ИТ сигурността продължава да нараства. Като следствие, компаниите ще увеличат своите ИТ защити и инвестиции в киберсигурността. Постоянното обучение по ИТ сигурност ще бъде ключово за всяка компания, за да могат служителите да разпознават и предотвратяват ИТ заплахи като фишинг атаки. За утвърдените организации вече не е достатъчно да поискат от Noventiq еднократно или няколко пъти годишно обучение за киберсигурност на своите служители. Те целят непрекъснато повишаване на знанията по киберсигурност.

Накрая областта, която е важно да подчертаем е приемането на Multicloud подход. Тези решения ще привлекат предимно големи международни компании, а не компании от Източна Европа, които работят на локални пазари. Източноевропейските компании с глобално присъствие вероятно ще се насочат към Milticloud подход. Тези цифрово ориентирани компании постоянно търсят иновативни ИТ решения и вече активно използват облачни ИТ услуги. Те ще предпочетат стратегии, базирани на използването на няколко облака, с цел да не бъдат зависими към един-единствен публичен облак. В тази връзка, клиентите могат да бъдат сигурни в подкрепата на Noventiq, като вземат предвид екипа ни от специалисти по Azure, AWS и Google IT в Източна Европа, както и обширната ни глобална мрежа.

Какво според Вас е най-голямото предимство на Noventiq? 

Накратко, най-силното предимство на Noventiq е глобалният ИТ опит, който компанията предлага на местно ниво. С присъствие в над 60 държави и мрежа от 6400 служители, от които 1000 са ИТ архитекти, Noventiq предоставя огромен ресурс на своите клиенти по целия свят. Това е същността на нашия девиз „Global expertise, local outcomes“. Например, ако клиент в Източна Европа има нужда от специфично ИТ решение, ние можем бързо да сформираме екип от разработчици, за да го създадем. Освен това предлагаме ИТ поддръжка 24/7, изградена и усъвършенствана на глобално ниво. Компанията се гордее с многобройни успешни ИТ проекти, които лесно могат да бъдат приложени и прехвърлени, като именно този обширен опит и експертиза различават Noventiq от другите системни интегратори на пазара.

Проект, който управлявахме, перфектно илюстрира нашия девиз и метод на работа. Клиент в Източна Европа се сблъска с езикови трудности при придобиването на компания в Южна Америка и консолидирането на ИТ системите. Noventiq бързо се отзова на помощ, като включи своя офис в Южна Америка, сформирайки международен екип за задачата: български проектен мениджър, румънски инженер и малайзийски архитект работиха заедно, докато различните офиси на Noventiq координираха с офисите на клиента в България, Австрия, Канада, Перу и Великобритания. Въпреки, че проектът беше стандартна миграция към Microsoft 365, броят на участниците, географското разположение и езиковите различия го превърнаха в особено сложна задача, демонстрирайки нашия глобален екип и способността ни да съпровождаме нашите клиенти на много езици.

В наше предишно интервю акцентирахте върху важността от разделянето на работата и личния живот. Как се справяте с това в сегашната хибридна работна среда?

Постигането на баланс между работата и личния живот в променящата се хибридна работна среда може да бъде предизвикателство, особено когато се очаква човек да е на разположение 24 часа в денонощието. Моят подход е да поставям граници за това кога съм наличен. Например, след работно време не получавам известия на телефона си. Мога да реша дали да проверя имейлите си и да отговоря на тях, но това е мой избор, не съм принуден от факта, че постоянно получавам известия. Освен това, промених настройките на звъненето на телефона си, за да ми е по-трудно да отговарям, когато желая да посветя време на семейството си. Също така изтрих някои социални медии от телефона си, за да не прекарвам часове в сърфиране, но съзнателно отделям време, за да се информирам за най-новите решения, включително и чрез социалните медии. Има място за подобрения, в момента съм в процес на това и съм отворен към всякакви предложения.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ