10 000 големи предприятия тровят въздуха в Европа

10 000 големи предприятия тровят въздуха в Европа

10 000 големи предприятия тровят въздуха в Европа

Замърсяването на въздуха в Европа е причинило вреди за здравето и околната среда, които са стрували на гражданите между 102 и 169 млрд. евро. Това става ясно от обстоен анализ в новия доклад на Европейската агенция за околна среда, който е озаглавен „Разкриване на разходите от замърсяването на въздуха от промишлените предприятия в Европа”.

10 000 големи предприятия, сред които електроцентрали, рафинерии, производства с горивни и промишлени процеси, както и някои селскостопански дейности са основните замърсители, пише в документа.

Половината от общата стойност на разходите от вреди (между 51 и 85 млрд. евро) обаче са причинени от едва 191 предприятия.

С най-голям дял от разходите за вреди, оценен на 66-122 млрд. евро са емисиите от електроцентралите, се посочва в доклада. Със значителни дялове са и производствените процеси (между 23-28 млрд. евро) и горивните процеси в производството (8–21 млрд. евро).

Приблизителните разходи са изчислени въз основа на емисии, докладвани от самите предприятия. При използването на съществуващите инструменти, които са на разположение на политиците за оценка на вредата за здравето и околната среда обаче са установени и някои скрити разходи от замърсяването, казват авторите на анализа. Също така в анализа не са взети предвид сектори като транспорт, домакинства и повечето селскостопански дейности, чието включване би повишило разходите от замърсяването, посочват още авторите на доклада.

Ето и още няколко важни констатации в него:

- Замърсяването на въздуха от предприятията, обхванати от анализа, е струвало на всеки европейски гражданин средно приблизително 200-300 евро през 2009 г.

 - Държави като Германия, Полша, Обединеното кралство, Франция и Италия, в които са разположени голям брой големи предприятия, имат най-голям дял от общите разходи за вреди. Ако обаче се претеглят разходите за вреди в опит да се вземат впредвид производителността на националните икономики, се наблюдава значително изменение на подреждането на държавите. Емисиите от държави като България, Румъния, Естония, Полша и Чешката република са сравнително по-важни с оглед на разходите за вреди.

 - Малко на брой отделни предприятия причиняват повечето разходи за вреди. Три четвърти от общите разходи за вреди са причинени от емисиите от едва 622 промишлени предприятия – 6 % от общия брой. В повечето случаи предприятията с емисии, свързани с високи разходи за вреди, са някои от най-големите предприятия в Европа, които отделят най-големите количества замърсители.

 - Емисиите на въглероден двуокис (CO2) са с най-голям дял от общите разходи за вреди с приблизително 63 ммлрд. евро за 2009 г. Установено е, че замърсителите на въздуха, които допринасят за киселинните дъждове и могат да причинят респираторни проблеми као серен диоксид, амоняк, прахови частици и азотни окиси,  водят до вреди от 38-105 млрд. евро на година.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ