Как веригите за доставки могат да станат по-устойчиви

Как веригите за доставки могат да станат по-устойчиви

Трусовете при веригите за доставки, породени от световната пандемия, подтикнаха няколко експерти отново да потвърдят тезите си за необходимостта от повече прозрачност по цялата мрежа, посочват от Световния икономически форум.

Фирмите, които продават готова продукция, обикновено знаят графиците на производство и доставка, но имат малко или почти никакви познания за доставчиците нататък по веригата.

Получаването на тази видимост се счита за ключово за оптимизиране на ефективността и гъвкавостта на веригата на доставки при нормално производство. Когато съществуват критични прекъсвания на веригата на доставки, каквито има в момента, тази видимост става решаваща за разбирането на въздействието при прекъсването върху останалата част от веригата, така че другите в системата да могат да планират и предприемат действия, като например разработване на маршрути за алтернативни доставчици.

Ето как всъщност може да се постигне видимост в цялата верига на доставки:

1. От хартия към цифровизация

Търговията е известна с това, че разчита на физическите хартиени документи: подробен списък на стоките; известия, попълнени на ръка; хартиени копия на опаковъчни списъци от всеки логистичен превозвач. В по-голямата си част компаниите все още не са дигитализирали процесите си по веригата на доставки, тъй като са определили, че разходите за това не носят достатъчно ефективност или сигурност, за да оправдаят инвестицията.

Предприетите мерки за ограничаване на заразата дадоха ясни индикации, че операциите, зависещи от физически активи като хартия, могат да бъдат изправени пред сериозни проблеми, когато физическото присъствие не е възможно. Освен това веригите за доставки, които разчитат на информацията в тези хартиени документи, губят достъп до нея много бързо и не могат да реагират на променящите се условия.

Дигитализирането не е просто въпрос на разходи, а главно на видимостта и управлението на риска по веригата на доставки. За да се ограничи максимално въздействието на нарушения във веригата, е важно да има цифрова база данни и дигитализирани процеси. В настоящата пандемия на COVID-19 правителствата и предприятията със силна цифрова инфраструктура и позволяващи регулации като електронен подпис и електронни транзакции, се справят с проблемите при веригите за доставки много по-добре от тези, които не са добре дигитализирани.

2. Осигурете поверителност на данните за доставчиците

Причината, поради която доставчиците нагоре по веригата не разкриват информация за крайните клиенти е, че се страхуват да не загубят търговското предимство, ако клиентите им знаят повече за техните операции, ценообразуване и доставки. Доставчиците трябва да могат да контролират кой и какви данни получава от тях.

Повечето цифрова комуникация при веригите за доставки се осъществява чрез електронна обмяна на данни (EDI) и електронни таблици Excel. Когато се предава напред и назад само между две страни в екосистемата на веригата на доставки, поверителността на данните е лесно контролируема и не представлява проблем. Когато данните в тези комуникации трябва да бъдат разпространени на повече страни, традиционните системи за вериги на доставки, които са централизирани, не могат да предоставят независим и одитиран контрол на достъпа на всяка отделна страна. Децентрализираната дигитална система е най-добрият начин да се даде на доставчиците необходимата поверителност, а на купувачите видимостта, която искат.

3. Финансова екосистема

Купувачите, които ценят високо информацията, могат да обмислят да платят на своите доставчици за самата информация в допълнение към физическите стоки, които търсят. По-ефективен и рентабилен метод е да се създадат програми, които да предлагат индивидуални и конкурентни лихвени проценти на купувачите.

Много купувачи вече предлагат подобни програми на своите редовни доставчици. Въпреки това, липсата на видимост е проблем, който произтича от други доставчици, които са от по-високо ниско. Финансирането трябва да достигне и до тях. Блокчейнът е идеалната технология, която да гарантира, че данните за ефективността и риска, които са в основата на всички транзакции по финансиране на веригата на доставки, могат да бъдат споделени с автентични финансисти и други страни по транзакцията, дори когато няма пряка връзка между тях.

Използвайки блокчейн, купувачите могат да използват технологията като метод за плащане и така да плащат на доставчиците по-бързо, да намалят разходите за продадени стоки и да се уверят, че няма да се стигне до прекъсване на веригата. Доставчиците от своя страна отчитат по-бързо приходите и заменят текущите си договорености за финансиране на веригата за доставки с много по-леки условия. Тези предимства се размножават с разрастването на мрежата. Резултатът е финансова екосистема, която прави заплащането автоматично чрез споделянето на определена информация.

4. Не приемайте, че текущите проблеми никога няма да се повторят

Инициативите на веригата за доставки изискват време. Най-ефективният ход, който сега трябва да се предприеме, е прилагането на програми за финансиране на веригата за доставки, които да подпомогнат доставчиците във финансовите потоци и да се направят веригата по-ефективна. Ако компаниите започнат да въвеждат обмен на данни в своите вериги за доставки едновременно, те ще бъдат в много по-добра позиция да се справят с бъдещи трусове и кризи.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ