10.6 млн. евро извънредна помощ чака земеделието

10.6 млн. евро извънредна помощ чака земеделието

10.6 млн. евро извънредна помощ чака земеделието

Земеделските стопани в страната, засегнати от войната в Украйна, ще бъдат подпомогнати с 10.6 млн. евро извънредна помощ от ЕК. Разпределението на средствата се очаква след 7 юли, когато се очаква да приключат обсъжданията по проектонаредбата, съобщиха от Министерството на земеделието.  

Решението за това бе взето на 23 март 2022 г., когато ЕК реши да предостави 500 000 000 евро на сектора в страните членки на ЕС. Възможно е портфейлът, с който България, ще разполага, да бъде увеличен с до 200% или общо 62 млн. лева.

Подкрепата е предназначена за фермери от секторите „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, Лозаро-винарския сектор и оранжерийното производство на зеленчуци. Министерството ще спази определения от ЕК срок за изплащане на средствата по извънредното подпомагане до 30 септември.

Допълнително приоритетно ще бъдат подкрепени и други растениевъди и животновъди от уязвими сектори по други мерки, допълват от ведомството. От там съобщиха, че през юли да бъде променен европейски регламент, за да бъдат преразпределени 5% от неизразходваните 33 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2021 г. и 2022 г. Те отново са за подпомагане на земеделските производители, както и на малки и средни  предприятия.

Като кризисна мярка във връзка с войната в Украйна ЕК прие и Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката, в размер до 35 000 евро на стопанство. Предвидена е помощ по временната рамка в размер на 150 млн. лв., която ще се гледа с предстоящата актуализация на държавния бюджет. Временна рамка дава възможност на държавите членки да предоставят ограничена по размер помощ на засегнати от кризисната ситуация дружества; да гарантира ликвидност за предприятията и да компенсират дружествата за допълнителните разходи, направени поради изключително високите цени на природния газ и електроенергията.

От актуализацията на бюджета зависи и разпределението на 18.7 млн. лв. допълнително финансиране за хуманно отношение към свине и птици.

Министерството на земеделието припомня, че земеделските производители имат право и на:

  • Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство – годишно в размер до 100 млн. лв.
  • Данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък, свързани с инвестиции в размер на около 40 млн. лв.
Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ