Събитията в световен план се движат непредвидимо и по вертикала, и по хоризонтала

Събитията в световен план се движат непредвидимо и по вертикала, и по хоризонтала

Събитията в световен план се движат непредвидимо и по вертикала, и по хоризонтала

Какви възможности ще се очертаят пред бизнеса, пред инвестициите и изобщо пред страната ни на световната карта, зависи предимно от посоката, по която ще поеме бъдещото ни управление, казва Пламен Димитров, управител на Кофас България. Той има над 15 години опит в банковия сектор, като през последните четири от тях е бил директор на отдел „Корпоративни клиенти“ в Райфайзенбанк (България). Започва кариерата си в ОББ като специалист микрокредити. През 2004 година постъпва в Райфайзенбанк, където е специалист по малки и средни предприятия, а след това става управител на клон на банката. Пламен Димитров има магистърска степен по Икономика на търговията от Университета за национално и световно стопанство в София, а скоро защити успешно и MBA в Cotrugli Business School.

- Кои са основните икономически рискове в световен план и какво е отражението им върху бизнеса в страната?

- Нестабилната икономическа картина по света неминуемо се отразява в кривата на търсенето, което влияе негативно на общия икономически растеж и то в едни от най-развитите региони. Например, растежът в Северозападна Европа спада до 0,4%, в сравнение 2,5% през 2022 г. Изключителен нисък е БВП и в световен мащаб - 1.9%, за 2023-а г. след 3.9% през изминалата. Това създава много рискове за бизнеса.

Ако разгледаме ситуацията глобално, не можем да не споменем войната в Украйна и свързаните с нея санкции между ЕС и Русия, които дадоха отражение върху много аспекти и до днес, започвайки с рекордна инфлация. Цените на енергията, доставки и храните, които се повишиха рязко в цяла Европа. Това имаше вторичен ефект върху цените на други стоки.

Очакванията са лихвените проценти в САЩ и Европа да се повишат още. Това също оказва влияние върху компаниите. Увеличаването на разходите по заемите натежава след това върху инвестициите и потреблението. Данните на Кофас сочат бавно възстановяване, предвид проблемите с доставките от пандемията, но цените са все още твърде високи, сравнени с година по-рано.

Рисковете за бизнеса са свързани със забавяне и свиване мащабите на производството от друга страна. Причина за това е и неясната политическа обстановка на Изток. Сред предизвикателствата пред компаниите остава недостигът на инвестиционни възможности. Силният ценови натиск неминуемо намалява и интереса на частните корпорации през 2022 г. Основните рискове са ново покачване на инфлацията и въздействието и върху потреблението. 

- Миналия месец се проведе осмата годишна конференция по управление на риска на „Кофас“. Какви бяха акцентите на тазгодишното издание?

- Преди всичко бих искал да благодаря на всички участници в конференцията, нашите партньори, клиенти и приятели, които присъстваха – на тях дължим стойността и смисъла на това мероприятие.

Осмата конференция на Кофас в България е част от международната традиция по провеждане на тези събития, която създаваме почти 30 години, в над 20 държави по света. Целта ни е запознаем повече хора по достъпен начин с данните, които извличаме от настоящата икономическа и пазарна обстановка, за да очертаем ползотворните ходове пред бизнеса в съвременната динамика. Както всички знаем, в последно време се намираме в истинска турбуленция по отношение на икономическите, политически и социални показатели, които изследваме. Не случайно отразихме това и в надслова на тазгодишното ни издание – „Стабилност в турбулентни времена“.

Истинска чест за мен е, че събрахме на едно място представители на български и чуждестранни компании, както и водещи финансисти и икономически експерти, които споделиха своята гледна точка за развитието на ситуацията у нас и по света. Всички се обединихме около изгледа, че в Европа се очаква сериозно понижаване на икономическия растеж.

Прогнозите на Кофас са, че БВП в Централна и Източна Европа ще бъде с най-значителен спад - 0,8% спрямо 4,0% през 2022 г. В България той се очаква да бъде 1.5%. Влошаване очакваме и в САЩ, а положителна тенденция сякаш наблюдаваме при китайската икономика. Тези стойности говорят, че икономическият растеж спада под предпандемичните нива, а предвид настъпилата инфлация и сътресения от военните събития на Изток, предизвикателствата пред компаниите ще продължават да нарастват.

Споменавайки общото увеличение на цените в България очакваме спад до 11,2% средна годишна процентна стойност, в сравнение с отчетените 15.3% за изминалата година. Това означава, че ще усещаме отражението на инфлацията, но положителната новина е, че все пак ситуацията върви към подобрение.

По време на събитието откроихме и броя на дружествата, изпаднали в несъстоятелност към момента, но е важно да уточним, че техният брой се движи динамично, в зависимост от измененията в правната рамка, които държавите въвеждат. По наши последни данни българските дружества, обявили фалит през 2022 г., са нараснали с 3.1% спрямо 2021 –  от 516 до 532. В региона на Централна и Източна Европа броят производства в несъстоятелност се е увеличил от 25 917 през 2021 г. до 36 090 през 2022 г., т.е. с 39,3%. Отдаваме тези статистики на антикризисните мерки във връзка с пандемията, които индиректно формираха т.нар. „зомби компании“, чието съществуване се крепеше единствено на външни помощи, без способност за самоподдържане.

- Какво ще се случи с лихвените проценти в България през следващите месеци?

- Лихвените проценти у нас се влияят пряко от политиката на Европейската централна банка. България е член на валутен борд от 25 години, т.е. официалният валутен курс на лева е фиксиран към стойността на еврото. До септември 2022 г. не наблюдавахме увеличения в основния лихвен процент, тъй като БНБ имаше възможността да го поддържа на нулево ниво, т.е. без промени от 2016 г. След това обаче трябваше да го увеличи до 0,6%, а ЕЦБ реализира четири увеличения на лихвените проценти през 2022 г. с общо 250 базисни пункта. Очаква се и ръст на лихвите с 3,5 – 4,0% до края на годината.

Или ако трябва да обобщя ситуацията неминуемо предстои допълнително увеличение и у нас, но плавно и с инертно темпо, предвид това, че БНБ отразява решенията на европейско ниво със забавяне от няколко месеца.

- Времената, в които живеем са турбулентни. Къде са възможностите за бизнеса да продължи да се развива в синхрон с тази динамика?

- Несъмнено събитията в световен план се движат непредвидимо и по вертикала, и по хоризонтала. Истината е, че у нас тази динамика се утежнява допълнително с нестабилната политическа обстановка, в която се намираме в последно време.

Какви възможности ще се очертаят пред бизнеса, пред инвестициите и изобщо пред страната ни на световната карта, зависи предимно от посоката, по която ще поеме бъдещото ни управление. Икономиката и политиката са неразривно свързани, съответно тяхното съвместно влияние се изчислява на база движенията и в двете области.

Анализите и данните, които споделих пред вас, очертават как ще се развие икономическата картина през настоящата година. Съветваме представителите на бизнеса да се запознаят дори още по-детайлно с предстоящата динамика и да вземат корпоративни решения, с помощта на експертно мнение, което правилно да ги насочи към рентабилните възможности в съвременната среда.

За финал – знаем, че времената са трудни и че овладяването на ситуацията изглежда сякаш непосилна задача. Изход обаче винаги има, а често положителните възможности са дори повече от една, стига да съумеем да запазим равновесие и да се ориентираме информирано.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ