Най-подходящите професии според типа личност

Най-подходящите професии според типа личност

Най-подходящите професии според типа личност

Нивото на кариерно удовлетворение е пряко свързано с това, доколко вашата работа подхожда на личността ви.

Според начина, който хората възприемат околния свят и вземат решения, психолозите Катрин Бригс и Изабел Бригс Майерс идентифицират 16 типа личности. Те разработват така наречената типология на Майерс-Бригс, която представлява психометричен тест за определяне на личностния тип. Тестът, познат още като MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), включва в себе си 8 скали, обединени по двойки, и от десетилетия е част от бизнес културата.

Днес около 80% от компаниите във Fortune 500 и 89 от организациите във Fortune 100 използват MBTI в желанието си да разпределят служителите на правилните постове и да помогнат на екипите да работят по-добре заедно.

За да определи 5-те най-подходящи професии за всеки от 16-те личностни типа, екипът на Business Insider се консултира с един от най-популярните наръчници, базирани на системата на Майерс-Бригс, Do What You Are, от чието 5-то издание вече са продадени над 1 милион копия. Екипът се е свързал с един от авторите на книгата, Пол Тийгър. Като главен изпълнителен директор на SpeedReading People LLC, Тийгър е прекарал 30 години в консултиране на компании и мениджъри за това, как личностните типове могат да помогнат на различните екипи в тяхната съвместна работа.

Разбира се, списъците с подходящи професии не са категорични, но пък представляват забавен начин да разберете как определени роли привличат определени видове хора. Разберете какъв тип сте, а след това и коя професия е за вас:

 1. Скала E–I – ориентация на съзнанието:

Екстровертите (E, Extroverts) са енергични хора, които обичат разнообразните задачи и бързото темпо. Мултитаскингът им се удава.

Интровертите (I, Introverts) предпочитат да работят сами или в малки групи, на по-бавно темпо и с възможност да се концентрират върху една задача.

2. Скала S-N – способ за ориентиране в ситуации:

Сетивните личности (S, Sensors) са реалисти, които обичат да боравят с факти и данни. Те използват здравия разум и уроците от предишния си опит в намирането на практически решения на проблемите.

Интуитивните личности (I, Intuitives) предпочитат да се концентрират върху вероятностите и голямата картина, виждат лесно тенденциите, ценят иновациите и търсят творчески решения на проблемите.

3. Скала T-F – основа за вземане на решения: 

Мислещите хора (T, Thinkers) обикновено вземат решения след подробни логични анализи и обективно претегляне на плюсовете и минусите. Те ценят честността, постоянството и решителността.

Чувстващите хора (F, Feelers) са чувствителни и отзивчиви и вземат решения на база личните си ценности и последиците, които действията им биха имали върху околните.

4. Скала J-P – способ за изпълнение на решенията:

Разсъждаващите личности (J, Judgers) са организирани и подготвени, придържат се към плановете си и нямат нищо против да следват повечето правила.

Възприемащите личности (P, Perceivers) обичат да разполагат с няколко алтернативи, да могат да реагират спонтанно и да правят гъвкави планове.

Личностни типове и подхождащите им кариери:

1. ESTJ – реалисти, които бързо вземат практични решения и се справят добре със социални роли, изискващи лидерски качества.

Най-подходящи професии: застрахователен агент, фармацевт, адвокат, съдия, мениджър по управление на проекти.

2. ISTJ – трудолюбиви личности, които ценят отговорностите и ангажиментите си. Справят се добре в роли „зад камерата”, които изискват надеждност.

Най-подходящи професии: одитор, счетоводител, главен финансов директор, инженер по уеб разработка, държавен служител.

3. ESFJ – общителни традиционалисти, мотивирани да помагат на околните. Те търсят соцални роли, които изискват от тях да се грижат за другите.

Най-подходящи професии: търговски представител, медицинска сестра/лекар, социален работник, директор „Връзки с обществеността”, кредитен съветник/специалист

4. ISFJ – скромни и решителни хора, които обичат да помагат на околните. Справят се добре на постове, които изискват от тях да оказват съдействие, без да са на властови позиции.

Най-подходящи професии: зъболекар, начален учител, библиотекар, собственик на франчайзинг, служител „Обслужване на клиенти”.

5. ESTP - прагматици, които обичат силните усещания и блестят в кризисни ситуации. Прилягат им високорискови роли, които изискват изобретателност и съобразителност.

Най-подходящи професии: детектив, банкер, инвеститор, агент в развлекателната индустрия, спортен треньор.

6. ISTP – директни и искрени личности, които предпочитат действията пред думите. Справят се добре в практически роли, които изискват употребата на инструменти.

Най-подходящи професии: строителен инженер, икономист, пилот, анализатор на данни, лекар в спешно отделение.

7. ESFP – жизнени и весели хора, които ценят здравия разум. Биват привлечени от роли, които изискват изразителност и общуване с околните.

Най-подходящи професии: педагог/служител в областта на грижите и закрилата на децата; лекар, оказващ първична медицинска помощ; актьор; интериорен дизайнер; еколог.

8. ISFP – топли и чувствителни личности, които обичат да помагат на околните. Справят се в роли, които изискват отзивчивост, внимание и грижовно отношение.

Най-подходящи професии: моден дизайнер, физиотерапевт, масажист, ландшафтен архитект, собственик на магазин.

9. ENTJ – родени за лидери, логични, аналитични и отлични стратези, този тип хора харесват авторитарните роли, които изискват от тях да са организирани и експедитивни.

Най-подходящи професии: административен служител, адвокат, пазарен анализатор, бизнес/мениджмънт консултант, рисков инвеститор.

10. INTJ – креативни перфекционисти, които обичат да действат по своя начин. Блестят в несоциални роли, които изискват теоретична мисъл.

Най-подходящи професии: инвестиционен банкер, личен финансов съветник, софтуерен разработчик, икономист, административен служител.

11. ENFJ – енергични, изразителни и дипломатични личности, които обичат хората. Справят се добре в роли, които изискват сътрудничество, изразителност и логична мисъл.

Най-подходящи професии: главен рекламен директор, специалист „Връзки с обществеността”, корпоративен коуч, мениджър „Продажби”, специалист „Човешки ресурси”.

12. INFJ – внимателни и креативни хора, които се водят от своите строги принципи и почтеност. Процъфтяват на постове „зад камерата”, които изискват общуване на лично ниво.

Най-подходящи професии: психотерапевт, социален работник, мениджър „Разнообразие на човешките ресурси”, консултант в сферата на развитието на организации”, мениджър „Връзки с клиенти”.

13. ENTP – предприемчиви и креативни личности, които обичат новите предизвикателства. Справят се отлично на високорискови позиции, които изискват упорство и нарушаване на правилата.

Най-подходящи професии: предприемач, строителен инвеститор, творчески директор, маркетингов директор, политик/политически консултант.

14. INTP – независими и креативни хпра, умели в решаването на проблеми. Привличат ги постове, които изискват прецизност и теоретична мисъл.

Най-подходящи професии: софтуерен инженер/компютърен програмист, финансов анализатор, архитект, университетски преподавател, икономист.

15. ENFP – любознателни, уверени и креативни хора, които виждат възможности във всяка една ситуация. Обичат роли, които изискат бдителност, бързина и общителност.

Най-подходящи професии: журналист, творчески директор, консултант, ресторантьор, организатор на събития.

16. INFP – чувствителни идеалисти, мотивирани от дълбоките си лични ценности. Справят се отлично на постове, които изискват състрадателност и адаптивност.

Най-подходящи професии: графичен дизайнер, психотерапевт, писател/редактор, физиотерапевт, специалист по развитието на човешките ресурси.  

 

  

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ