Най-често срещаните погрешни схващания за връзките с обществеността

Най-често срещаните погрешни схващания за връзките с обществеността

Връзките с обществеността (PR) играят ключова роля в оформянето на имиджа на компанията, управлението на нейната репутация и изграждането на силни взаимоотношения със заинтересованите страни. Съществуват обаче няколко погрешни схващания около областта на връзките с обществеността, които могат да попречат на предприемачите да използват напълно нейната сила.

Ще се опитаме да развенчаем някои от най-често срещаните недоразумения относно връзките с обществеността, като хвърлим светлина върху истинската им стойност и потенциал за предприемачески успех.

Погрешно схващане №1: Връзките с обществеността са само медийно отразяване

Има широко разпространено недоразумение, когато става въпрос за сферата на връзките с обществеността: че става въпрос изключително за осигуряване на отразяване в медиите. Наистина, ангажирането с медиите играе основна роля в инструментариума на PR специалиста. Това обаче е само част от по-широкия спектър от отговорности, обхванати в тази област.

Да започнем с това, че връзките с обществеността по същество са стратегическа комуникация. Това е процесът на щателно планиране, изпълнение и управление на комуникацията между една организация и нейните различни заинтересовани страни, включително служители, клиенти, акционери и по-широката общност. В свят, в който информацията се разпространява бързо и е лесно достъпна, стратегическата комуникация е от решаващо значение, за да се гарантира, че правилното послание достига до правилната аудитория в точното време. Това може да включва всичко - от изработване на завладяващи разкази за марката и ключови послания до разработване на цялостни комуникационни планове за пускане на продукти или корпоративни съобщения.

Връзките с обществеността играят жизненоважна роля в управлението на репутацията на марката. В тази дигитална ера репутацията на една компания може да бъде създадена или разрушена за минути, благодарение на силата на социалните медии и онлайн ревютата. PR професионалистите трябва непрекъснато да следят обществените настроения и да са готови да предприемат бързи действия за смекчаване на всяка потенциална вреда върху имиджа на марката. Това включва не само реактивни мерки като комуникация при кризи и отговор, но и проактивни стъпки, като инициативи за корпоративна социална отговорност и прозрачност в бизнес практиките.

Освен това връзките с обществеността се простират в сферата на ангажираността на общността. PR практиците разбират стойността на изграждането на силни връзки с общността, в която организацията работи. Чрез инициативи като доброволчество, спонсорство и местни събития, те работят за позициониране на марката като отговорен и ангажиран член на общността. Подобни усилия не само подобряват репутацията на марката, но и укрепват връзката й с местния пазар.

Връзките със заинтересованите страни са друг важен аспект на връзките с обществеността. Всяка организация взаимодейства с безброй заинтересовани страни, от служители и клиенти до акционери и регулатори. Всяка от тези групи има уникални интереси и проблеми и PR специалистите играят ключова роля в справянето с тях. Те улесняват откритата и ефективна комуникация между организацията и нейните заинтересовани страни, като помагат за изграждането на доверие и насърчаването на силни взаимоотношения.

Връзките с обществеността също включват работа с инфлуенсъри и лидери на мисълта за укрепване на доверието и обхвата на марката. В днешния свързан свят инфлуенсърите могат да окажат значително влияние върху възприятието и поведението на потребителите. Затова PR професионалистите се стремят да култивират положителни взаимоотношения с тези лица и да използват влиянието им в полза на марката.

Погрешно схващане №2: Връзките с обществеността са само за утвърдени компании

Друго често срещано недоразумение е, че връзките с обществеността са запазени за големи, утвърдени компании със значителни бюджети. В действителност връзките с обществеността могат да бъдат от полза за фирми от всякакъв размер, включително стартиращи фирми и предприемачи. Ефективният PR може да помогне на малкия бизнес да придобие видимост, да изгради доверие, да привлече инвеститори и да се ангажира с целевата си аудитория. Чрез изработване на завладяващи истории, използване на социални медии и изграждане на взаимоотношения със съответните влиятелни лица, предприемачите могат ефективно да позиционират своите начинания на пазара и да се конкурират с по-големите конкуренти.

Погрешно схващане №3: Връзките с обществеността гарантират незабавни резултати

Едно от най-упоритите погрешни схващания за връзките с обществеността е, че те дават незабавни и гарантирани резултати. PR е дългосрочна стратегия, която изисква последователни усилия, изграждане на взаимоотношения и адаптивност. Въпреки че добре изпълнените PR кампании могат да генерират значителен шум и медийно внимание, отнема време за изграждане на осведоменост за марката, създаване на доверие и поддържане на отношения с ключови заинтересовани страни. Предприемачите трябва да разберат, че PR е непрекъснат процес, който изисква търпение, постоянство и желание за адаптиране на стратегии според нуждите.

Погрешно схващане №4: Връзките с обществеността и рекламата са едно и също

Връзките с обществеността и рекламата често погрешно се използват взаимозаменяемо. Те обаче са различни дисциплини с различни цели и подходи. Рекламата включва плащане за медийно пространство за популяризиране на продукт или услуга, докато PR се фокусира върху получаване на медийно отразяване чрез стратегическо разказване на истории и изграждане на взаимоотношения. PR помага за изграждането на доверие и надеждност чрез използване на одобрения от трети страни, докато рекламата разчита на директни съобщения и контролирана комуникация на марката. Интегрирането на двете дисциплини може да доведе до мощни резултати, но е важно да разберете техните уникални роли и силни страни.

Погрешно схващане №5: Връзките с обществеността могат да решат всички проблеми

Връзките с обществеността могат да бъдат ценен инструмент за управление и смекчаване на кризи, но не са магическо решение за всички бизнес предизвикателства. Въпреки че PR специалистите могат да помогнат за оформянето на общественото възприятие и да се справят с трудни ситуации, те не могат да коригират дълбоко вкоренени оперативни или продуктови проблеми. Предприемачите не трябва да разчитат единствено на PR за справяне с основните проблеми, а по-скоро да гарантират, че основите на бизнеса им са стабилни. Чрез съгласуване на PR усилията със солидна основа, предприемачите могат да използват PR като стратегически актив в подкрепа на общите си бизнес цели.

Връзките с обществеността са многостранна дисциплина, която надхвърля осигуряването на медийно отразяване. Предприемачите трябва да разсеят често срещаните погрешни схващания и да признаят истинската стойност на PR като стратегически актив за изграждане на силна марка, управление на репутация и ангажиране със заинтересованите страни. Като разбират по-широкия обхват на PR, предприемачите могат да впрегнат силата му, за да получат видимост, да създадат доверие и в крайна сметка да стимулират растежа на бизнеса. Както при всяко бизнес начинание, успехът във връзките с обществеността изисква проактивен и стратегически подход, непрекъснати усилия и задълбочено разбиране на целевата аудитория.

Източник: Айдън Сова, главен изпълнителен директор и основател на маркетингова агенция Sowa, за entrepreneur.com 

Превод и редакция: Нели Тодорова                                                     

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ