Поколението Z има по-големи очаквания за метавселената

Поколението Z има по-големи очаквания за метавселената

Поколението Z има по-големи очаквания за метавселената

Поколението Z е по-добре информирано за метавселената от милениалите и неговите представители биха експериментирали с голяма част от нещата, които такъв тип среда би им предложила. 90% от тях биха посетили събитие в метавселената, ако имат съответните технически средства. Една четвърт биха участвали в представянето на продукт, но едва 13 на сто от тях биха си купили виртуален продукт на любима марка. Накратко: поколението Z има по-големи очаквания от метавселената отколкото милениалите. Това показват данните от количествено изследване на All Channels Group и BluePo!nt "Устойчиво пробуждане. Нищо лично, просто данни? Welcome to the jungle", проведено в периода декември 2021 – януари 2022 чрез онлайн анкети сред градското население на възраст 15-69 години. 

Данните от проучването показват, че 48% от анкетираните от поколението Z са отлично или добре информирани за метавселената, докато при милениалите този процент е само 29%. 

Около половината от анкетираните и от двете поколения смятат, че виртуалната реалност може да им помогне да преодолеят липсата на физически контакт - на това мнение са 55 на сто от анкетираните от поколението Z и 44% от милениялите. 74% от поколението Z казва, че му е интересно до каква степен технологиите предоставят възможност за дистанционно/физическо докосване.  

Относно очакванията на двете поколения по отношение на метавселената, те са сравнително близки по различните показатели:  

90% от поколението Z и 82% от милениалите биха посетили събитие в метавселената, ако имат съответните технически средства.

Една четвърт от анкетираните и от двете поколения биха участвали в представянето на продукт, но едва 13 на сто от поколението Z и 14% от милениялите биха си купили виртуален продукт на любима марка.  

И двете поколения биха посетили средно по 2,8 събития в метавселената, като най-характерни за милениялите са посещението на виртуални места, забележителности, музеи, както и виртуални концерти, докато за хората от Z поколението това са виртуалните срещи с известна личност и видеоигрите. 

В какви социални мрежи най-много се регистрират? Чрез какви канали най-често общуват със семейство, приятели, колеги и т.н.?

Най-много регистрации в социални мрежи и двете поколения отчитат във Facebook. Поколението Z има с 18% повече регистрации в Instagram в сравнение с милениалите. Не така стоят нещата в LinkedIn - потребители на тази мрежа са почти 49% от милениалите срещу едва 26% от хората от поколението Z. Абонати на Tik-Tok са два пъти повече хора от Z поколението в сравнение с милениалите. По отношение на употребата на Twitter резултатите са 34,5 за милениалите срещу 42,6% за потребителите от поколението Z. 

Много близки (само с половин процент разлика, бел. ред.) се оказват данните за двете поколения по отношение на това дали имат регистрация в една или в няколко платформи. За поколението Z той е 3,7%, а за милениалите - 3,2%. 

Анкетираните от двете поколения твърдят, че видеоразговорите са им помогнали да са по-близо до своите близки и приятели, както и че вече са свикнали с комуникацията от разстояние. 67 на сто от анкетираните от поколението Z казват, че без видеоразговори са щели да загубят връзка с близки и приятели. 54% от милениалите са на същото мнение.  

Двете поколения поддържат контакт със семейството и приятелите си основно чрез телефонни разговори, и писане на съобщения във Viber и Messenger. Специфичното при провеждане на видео разговори е, че при милениалите е по-застъпеното използване на Viber, докато при поколението Z по-силно застъпена е комуникацията през Messenger. 

Предпочитаните начини на работа и обучение 

Почти еднакви отговори дават двете поколения по отношение на предпочитанията им за работа в офиса или от университета, съответно 37% при поколението Z и 36% при милениалите. Близки са и нагласите им за дистанционна работа чрез видео платформи - те се предпочитат от 33 на сто от поколението Z и от 30 на сто от анкетираните от милениалите. Последните обаче се оказва, че предпочитат хибридната работа: тя се подкрепя от 28% от милениалите срещу 25% от поколението Z. И двете поколения обаче отчитат, че им липсва физическият контакт и усещането за реана среда, когато общуват виртуално.  

Нагласите към криптовалутите, NFT и Facebook аватарите

Малко над 1/3 от лицата от милениалите, които са декларирали добро познаване на криптовалутите, към момента притежават подобен актив. При поколението Z делът на тези потребители е 42,2%, тоест всеки пети от това поколение притежава подобен актив.  

За разлика от криптовалутите, когато говорим за NFT продукти, всеки четвърти потребител в двете поколения декларира незапознатост с този тип активи. Едва 10,9% от Millennials и 21% oт поколение Z декларират добро ниво на информиране и целенасочено търсене на информация. 

Близо 3/4 от милениалите са запознати с Facebook аватарите, но едва 29,9% от тях са имали собствен герой. От друга страна, 8 от 10 лица от поколението Z декларират запознатост с тази функционалност, като малко над половината (52,2%) декларират, че имат създаден собствен аватар. Всеки трети милениал и всеки четвърти Z декларират, че биха искали аватарът им да бъде точно копие на тях самите в реалния свят. 

Ще успее ли метавселената да замени настоящите социални мрежи?

Поколението Z има по-големи очаквания от метавселената. И двете поколения обаче в най-голяма степен очакват да имат преживявания, които не биха могли да имат в реалния свят и да могат да бъдат различни от това което са в реалния свят. Най-младите също в голяма степен очакват да могат да общуват с другите по-ефективно, отколкото в настоящите социални мрежи и видеоплатформи. 

Над 50% и от двете поколения смятат, че метавселената ще замени настоящите социални мрежи и ще има положително влияние върху възможностите да придобиваме нови знания. По-младите имат и по-големи очаквания, че виртуалният контакт в метавселената ще се доближава до реалността и ако имат техническа възможност, са по-склонни да прекарват повече време в метавселената, отколкото в сегашните социални мрежи.  

Около една трета от потребителите от двете поколения вярват, че метавселената ще успее да се наложи в живота на потребителите в рамките на следващите 2-3 години. Преобладаващата част смятат, че този тип социални мрежи биха се наложили в по-дългосрочен план. Въпреки интереса към метавселената, обаче, и двете поколения имат много сериозни притеснения, че в новата среда ще имат по-малко прозрачност, сигурност на данните и тренсакциите и защита на правата и самоличността им.   

* Методология: Количествено изследване, проведено чрез онлайн анкети, сред мъже и жени на възраст 15-69 години, градско население. Периодът на провеждане е декември 2021 – януари 2022. Обем на извадката - n=600 ефективни контакта, разпределени по равно в 4-те поколения Baby boomers, X, Y (Millennials) и Z. Резултатите за цялата съвкупност са на база извадка от 600 ефективни контакта, която е претеглена спрямо разпределеното на Интернeт потребителите по пол, възраст и тип на населеното място. Максималната статистическа грешка за едномерните разпределения при дял 80/20 е 3,3%, а при дял 50/50 – 4,1%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ