Големият враг на работното място

Големият враг на работното място

Отлично знаем, че стресовата среда е лоша за производителността и качеството на труда. Изследванията показват, че стресът може да бъде мотиватор при някои обстоятелства, но не винаги. Полезният стрес обикновено е свързан с работата в полицията или пожарната. Иначе стресът може да нанесе сериозни вреди, особено когато причината е поведението на шефа. Време е да погледнем себе си - като лидери трябва да потърсим истинската си същност. Ние сме отговорни за нашето поведение, затова трябва да признаем нашите слабости и да направи всичко по силите си, за да запълним празнините, които сме допуснали или създали.

Най-важният фактор за поддържане на приятелска среда, среда на подкрепа и сътрудничество е лидерското поведение.

Лидерското поведение трябва да подобрява работния климат. Резултатите от положителния работен климат са удовлетвореност от работата, намаляване на стреса, лоялност на служителите към организацията, както и чувство на организационна гордост. Обратното също е вярно - резултатите от негативното поведение на шефа са недоволство от работата, липса на ангажираност, отчуждение и стрес.

Общ знаменател за всяко състояние в екипа - положително или отрицателно е лидерското поведение. Тайната за ефективното лидерско поведение е както в това какво да правим, така и в това какво да не правим.

Има няколко неща, които лидерите могат да направят, за да подобрят удовлетвореността на служителите и следователно, производителността и качеството на работа:

1. Лидерите трябва да насърчават общуването в екипа – разговорите в групата, където колегите могат да решат проблемите. Служителите са по-склонни да работят по емоционално интелигентен и интуитивен начин, който е в подкрепа на общата цел в работата. Тогава атмосферата е приятелска, служителите чувстват, че са обградено от хора, които са им близки.

2. Лидерите трябва да вдъхновяват. Това се постига с равни части харизма, интелигентност и емоционална чувствителност. Мениджърите не само мотивират, те вдъхновяват. Мотивацията е вътрешно качество, което се развива в среда, където са идентифицирани ясни правила и служителите имат право да използват своите собствени сили за постигане на целите.

3. Лидерите трябва да се съсредоточат върху предотвратяването на проблемите, вместо върху тяхното решаване. Разбира се, този идеалистичен подход може да е невъзможен за постигане, но създаването на среда, която се стреми да предотвратява проблемите, намалява стреса.

4. Лидерите трябва да контролират промените, така че те да не стоварват неочакван стрес върху служителите. Среда, която е в постоянен режим на „аларма” е всичко друго, но не и прогресивна. Промяната е трудна, защото понякога нарушава установения комфорт. Служителите ви трябва да имат достатъчно време да се адаптират и да свикнат да работят по новия начин.

Ако лидерското поведение не насърчава среда, която е приятелска, подкрепяща и осигуряваща сътрудничество, малките неволи се превръщат в огромни, неконтролируеми зверове, които атакуват морала на всеки служител.

По материали нa OpenForum

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ