Иван Ганчев: Най-доброто време да развивате своите бизнес умения е сега

Иван Ганчев: Най-доброто време да развивате своите бизнес умения е сега

Иван Ганчев: Най-доброто време да развивате своите бизнес умения е сега

Иван Ганчев е бизнес треньор, провеждащ обучения през последните 12 години за екипи от 10 до 600 души. Той е собственик на консултантската компания HR Value. Сертифициран е като медиатор, НЛП Мастер практик и притежава магистърска степен по управление на човешките ресурси. Създател е на YouTube канала HR Value, където споделя добри практики за управление и развитие на хора. Активно работи с LMS (e-learning) в няколко корпорации от създаване на съдържание до провеждане на самите събития – online и на живо. Опитът му като директор „Обучения“ е в организации във финансовия сектор.

- Как решихте да създадете лятната бизнес академия PRO на HR Value?

- В България има силно изразена бизнес сезонност, което прави лятото един по-спокоен период. Това е моментът, в който мениджърите и екипите могат да планират време и да инвестират в развитие на ключови бизнес компетенции. За да бъде едно обучение ефективно, е много важно участниците да са активни и да работят с реални казуси. Летният сезон е много подходящ поради няколко причини. На първо място хората са отпочинали след летните отпуски и пълни с нови сили за старта на новия бизнес сезон през септември и постигане на поставените бизнес цели до края на годината. На второ място, когато човек е претоварен с оперативна работа, фокус винаги ще бъде постигането на бизнес резултати в 100% от случаите. В този смисъл лятото се превръща в идеалния период съзнанието да допусне усвояване на нови знания, нови умения, нови поведения. И не на последно място благоприятните метеорологични условия спомагат за доброто настроение на хората и ги правят отворени да възприемат по-лесно новото познание. Това е и причината струпването на събития за сплотяване на екипа (тиймбилдинги) да е през месеците юни-септември.

- Как избирате темите на обученията?

- Един ефективен професионалист в бизнеса или един успешен мениджър има нужда от богат набор от бизнес компетенции. Най-много запитвания за нови обучения имам по време на тренинги. Хората идват на обученията, провокирани от желанието да бъдат по-добри в работата си. В началото обяснимо подхождат с несигурност как точно ще усвоят даденото умение, върху което работим. След всички тренинг активности, които правим, на края на деня си тръгват със стратегия в главата как да прилагат наученото. И когато видят, че не е никак трудно да се учи и че могат да постигнат всичко, което желаят, споделят какви други компетенции биха искали да развиват. Това е единият начин, по който се раждат идеите за новите теми на обученията. Другият е след запитване от HR или мениджмънт екипа на компанията – заедно обсъждаме какви цели и предизвикателства имат в работата си и решаваме какви са нуждите от обучения. И третият е на база мои наблюдения, породени от работата ми с множество екипи и компании. Темите са винаги провокирани от нуждите на бизнеса.

- Какво представлява лятната бизнес академия за професионалисти PRO на HR Value?

- Бизнес академия за професионалисти PRO на HR Value е вдъхновена от множество запитвания и от обратната връзка на участниците в предходни събития на HR Value. Академията включва три важни бизнес компетенции – презентационни умения, умението да се разказват завладяващо истории и обучение за обучители. Първото обучение, което ще се състои на 27–28 юли 2022 г. – PRO Present, е за развитие на презентационните бизнес умения. Умението за говорене пред хора и да бъдат вдъхновени става все по-търсено от работодатели и инвеститори. Като всяко бизнес умение и представянето пред аудитория, било то и в live stream формат, има нужда от развитие и надграждане. Другите две обучения ще се състоят през септември. На Facebook и LinkedIn страниците на HR Value ще бъдат публикувани още подробности.

Записванията вече започнаха и все още има места за тях. Едното е за развитие на друго ключово бизнес умение, а именно Business Storytelling. Там ще учим как да вдъхновяваме чрез силата на думите, как да мотивираме, да задържаме вниманието и да постигаме бизнес цели, като рисуваме картина с думи. А другото – PRO Train the trainers, е провокирано от нуждата за все повече вътрешноорганизационни бизнес треньори. След края на обученията много хора ме питат как могат да станат треньори. От друга страна все повече мениджъри и HR специалисти заявяват нуждите от обучения на екипите в организациите.

- За вас от какво зависят големите постижения?

- Хората са способни на невероятни постижения, когато се намират в правилната организационна среда. А тези, които създават среда на доверие и възможности за растеж, се наричат лидери.

Екип на "Мениджър нюз"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ