Дигитализацията изисква инвестиция, която бързо се отплаща

Операторите се ориентират към bcard e-ваучерите, споделя Стоилка Арсова, директор „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА АД

Автор:

Венцислав Савов

Снимки:

Павел Стефанов

Дигитализацията изисква инвестиция, която бързо се отплаща

Операторите се ориентират към bcard e-ваучерите, споделя Стоилка Арсова, директор „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА АД

Дигитализацията изисква инвестиция, която бързо се отплаща
quotes

Госпожо Арсова, в средата на 2024 г. колко от всички ваучери за храна са хартиени и колко от тях са на електронен носител?

Пазарът е много динамичен, като очакваме сделките с работодатели за електронните ваучери постоянно да се увеличават, защото от 1 юли 2024 г. всички ваучери за храна трябва да са само електронни. Последните ваучери на хартия ще продължат да са валидни до 12 месеца. Това означава, че след юли 2025 г. всички ще ползваме само електронни ваучери. Търговците и работодателите вече се ориентират към новия формат от няколко месеца, като запитванията за bcard e-ваучерите постоянно нарастват, защото осъзнават ползите и по-ниската цена на новия продукт. Големи работодатели с над 4 хил. души служители вече избраха bcard e-ваучерите.

С какво са уникални bcard e-ваучерите и колко оператора избраха българския продукт?

Продуктът е създаден да пасне на локалните нужди на пазара в България и е изцяло съобразен с новата нормативна уредба, която регламентира ваучерите за храна на електронен носител. Избран е от 7 оператора при общо 11 сертифицирани. Очакваме броят им да се увеличи през следващите месеци. Операторите се ориентират към bcard e-ваучерите, защото продуктът е по-евтин от аналогичните, лесен е за ползване, приема се навсякъде и покрива 100% от мрежата на терминалите на банките в България. Започваме с карта върху пластика, защото за нас миграцията от хартия към карта е много по-разбираема за потребителите, както и за търговците, които трябва да контролират с какво им се плаща. В момента предлагаме само карта и възможност за електронна проверка на транзакции, налично салдо и срокове на валидност на заредените ваучери. На следващ етап ще предложим и дигитализация на картата в мобилна апликация, по която в момента работим. Това се случва, след като Европейската комисия задължи Apple да отворят технологията си и за локални схеми. Благодарение на това решение технологията ще стане достъпна и за bcard.

Какво е отношението на българските банки към новия продукт?

Българските банки и платежни институции с висока степен на ангажираност и желание за развитие се включват в осигуряването на приемането на този продукт на всички терминални устройства при търговци от сектор „Хранителни продукти“. Внедряването на продукта е изключително лесен процес, а цената му е финансово изгодна както за банките, така и за търговците. Пониската му цена спрямо други подобни продукти на пазара е от решаващо значение за търговците, които търсят начини да понижат разходите си. Разбира се, в началото всяка дигитализация изисква известна инвестиция, но след това разходите умерено започват да намаляват.

Това е едно от предимствата. Кои обаче са другите големи ползи за работодателите и търговците?

Новият продукт има сходни характеристики с банковите карти и носи само ползи, защото се използва по същия лесен начин от потребителите и се разпознава и приема от всички търговци на пазара. Електронните ваучери, заредени в карта bcard, следват процеса на издаване на хартиените ваучери. Постарахме се в стъпките да няма съществена промяна, защото ползвателите са свикнали с един начин на поведение, което сега само ще се оптимизира чрез електронизацията. Голяма полза е, че работодателите могат да инициират чрез операторите създаване на допълнителни продукти, които да отговорят на други техни нужди. Нашите карти са персонализирани и защитени с пинкод и се обслужват съгласно глобалните стандарти за сигурност.

Каква е обратната ви връзка от крайните потребители?

Най-често потребителите искат да се ориентират за това каква част от стойността на ваучерите са използвали и каква им остава. Операторите на ваучери за храна предоставят информация за салдото в реално време през различни електронни канали – уебсайт мобилно приложение, а скоро и през вайбър при някои оператори. Справка на банкомат при част от операторите също е допълнително предимство, защото българинът е свикнал да проверява наличности по този начин. В началото имаше известни технически проблеми с приемането, като съвместно с институциите, обслужващи терминалите, се осигури безпроблемното опериране на продукта на ПОС терминалната мрежа.

Как БОРИКА ще осигури безпроблемно мигриране на електронните ваучери към еврото?

Работим с план клиентите да не усетят миграцията към еврото, когато дойде моментът, като именно БОРИКА е в центъра на този преход. Както банковите карти bcard, така и bcard e-ваучерите няма да бъдат преиздавани заради замяна на лева с евро. След като влезем в еврозоната, клиентите ни ще видят в мобилната си апликация само промяна на валутата.

Кои са другите области, в които работите, откъдето да очакваме технологични иновации, улесняващи ежедневните ни разплащания?

Темата е ключова за нашата организация, защото, когато през 2015 г. беше създадена Националната картова и платежна схема и представихме bcard, заявихме приоритет да навлезем в незаети ниши на пазара. Тогава стартирахме с нов бизнес модел за електронизиране на ваучерите за храна, като покрихме и модела на Fleet картите (за гориво – бел. ред.). Установихме незаети ниши, свързани с конкретно целево предназначение на плащания. Дори към момента виждаме, че има други целеви плащания дори и при работодателите, които все още са в кеш или във вид на хартиени ваучери, които ние може много лесно да електронизираме по модела на ваучерите за храна. В близко бъдеще планираме да съчетаем blink за незабавни плащания с техническата инфраструктура за приемане на bcard, с което целим да постигнем голям икономически ефект за пазара и улеснение за потребителите, плащайки директно от сметката си през мобилния телефон.

Стоилка Aрсова е директор на Дирекция „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА АД. Притежава над 20-годишен опит в банковия сектор в областта на електронните и картовите разплащания. Кариерата ѝ започва в Росексимбанк през 2001 г., впоследствие изпълнява ръководни длъжности в „Картов център“ на ДЗИ Банк и Пощенска банка. През 2014 г. се присъединява към екипа на БОРИКА АД. Задачата на дирекцията, която оглавява, е да разработи правила и нови бизнес модели, за да подпомогне внедряването на пазара на нови услуги и трансакции от национално значение чрез въвеждане на изцяло българска карта за разплащания с логото bcard и платежни инструменти за незабавни плащания от сметка в сметка с логото blink.