Искаме да дадем достъп на българските инвеститори до иновативен продукт

Ексклузивно партньорство между „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ и NDR, ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy предлага уникална за България автоматизирана инвестиционна стратегия. Портфейлът съдържа високоликвидни борсово търгувани фондове (ETF-и) с акции и обл

Автор:

Борислав Вълчинов

Снимки:

личен архив

Искаме да дадем достъп на българските инвеститори до иновативен продукт

Ексклузивно партньорство между „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ и NDR, ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy предлага уникална за България автоматизирана инвестиционна стратегия. Портфейлът съдържа високоликвидни борсово търгувани фондове (ETF-и) с акции и обл

Искаме да дадем достъп на българските инвеститори до иновативен продукт
quotes

Господин Пенев, защо избрахте точно Ned Davis Research за свои партньори?

Познавам компанията Ned Davis Research от много години, като първият ми досег с нея беше може би най-популярната книга на основателя ѝ – „Да бъдеш прав или да правиш пари“ (Being Right or Making Money). В нея той описва своята инвестиционна философия и ключовите принципи, които могат да ни помогнат да сме печеливши на финансовите пазари. След това прочетох и другите книги на Нед Дейвис и започнах да следя неговата компания. В момента, в който те започнаха да предлагат инвестиционни модели, видях възможност за партньорство чрез което да дадем достъп на българските инвеститори до иновативен продукт, базиран на модели, създадени и тествани от компания с 5 десетилетия традиции. Техните анализи са част от инвестиционния процес на едни от най-големите финансови групи в света. Не беше лесно да ги убедя, че трябва да стъпят на малък и неразвит пазар като нашия, но историята на групата ЕЛАНА и експертизата и успехите на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ им показаха, че до себе си ще имат сериозен и мотивиран партньор.

Според вас кои са трите основни предимства на този фонд?

Едно от основните предимства на фонда се съдържа в името му, а именно динамичната инвестиционна стратегия. Тя му позволява при идентифициране на нови трендове да заема бързо съответните позиции и да следва тези трендове, докато са активни. Както знаем, да се плува по течението винаги е по-лесно и в инвестициите следването на трендовете е по-лесният начин да се правят пари. Една важна част от философията на Нед Дейвис е избягването на големи грешки и стратегията на фонда има заложени параметри, които да намалят шанса стратегията да се окаже грешна за дълго време.Второто предимство на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy е липсата на аналог на стратегията за управлението му в България. Третото, но не и на последно място предимство е, че чрез този фонд инвеститорите имат достъп до щатски ETF-и, дори да не са професионални инвеститори (в Европа само професионалните инвеститори могат да купуват щатски такива), и освен това този достъп е без данъчни задължения за тях, тъй като инвестициите в местни фондове са освободени от облагане за български граждани и фирми.

Ивайло Пенев е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“. Ръководи отдел „Управление на активи“ и има зад гърба си над 20 години опит във финансовия сектор и управлението на инвестиции.

Маркетингов материал. Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с основния информационен документ за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net). Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Повече информация за рисковете и ползите в инвестирането в дялове е достъпно на: www.elana.net