Специални издания СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ /// Tech Connect 2023

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 4 / 4

e-Government в България: Началото

Електронното бъдеще е възможно, но не е неизбежно – нужна е сериозна работа и активна подкрепа

Автор:

Божидар Божанов, народен представител, предприемач и първи министър на електронното управление в България (2021–2022 г.)

Снимки:

Getty Images

e-Government в България: Началото

Електронното бъдеще е възможно, но не е неизбежно – нужна е сериозна работа и активна подкрепа

e-Government в България: Началото
quotes
С редица законодателни промени в последните месеци беше даден нов тласък на електронното управление. Разбира се, както се е доказвало многократно през годините, обнародването на един хубав текст в Държавен вестник не означава, че той ще бъде реализиран на практика, поради което предстои сериозна работа в изпълнителната власт.  Закон за електронното управление Измененията в Закона за електронното управление бяха изготвени в Министерството на електронното управление (МЕУ) в предходното редовно правителство и приети през септември. В тях има редица подобрения, които изискват от администрацията сериозна работа. Едно от тези изменения е приравняването на служебните справки по електронен път на удостоверенията, които администрацията изисква от гражданите. Задължението за администрацията да събира по служебен път информация, с която държавата вече разполага, е в Закона за електронното управление от 2009 г. За съжаление, практиката е, че администрациите цитират специалните закони, по които работят, и казват, че те се прилагат, а там по инерция законодателят е сложил изискване на удостоверения. За да не трябва да променяме цялата нормативна уредба, с измененията в закона се приравня...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg