15-ти Зелен форум: Климатичните промени, устойчиво развитие и конкурентоспособност във фокуса на бизнеса

15-ти Зелен форум: Климатичните промени, устойчиво развитие и конкурентоспособност във фокуса на бизнеса

Климатичните промени са навсякъде и ще влияят все повече. Човекът ще оцелее и въпреки предизвикателствата, които отправя новото време към нас, ние с гордо вдигната глава ще излезем и от тази поредна криза. И нека климатът бъде с нас! С този апел Симеон Матев, доктор по климатология и асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“  даде начало на третия панел "Нова ера за бизнеса: устойчивото развитие по-необходимо и по-видимо отвсякога" на 15-ия Зелен форум, който списание "Мениджър" организира днес. 

Всички твърдят, че климатът се променя, но дали наистина се променя, попита Матев. Той показа графика с данни за изменението на температурата през цялата еволюция на развитие на Земята. От нея стана ясно, че е имло периоди, в които е имало периоди с доста по-високи температури от сегашните. Скептиците отричат промените в климата. Но климатът не е константа, той винаги се е променял. Проблемът със съвременното изменение на климата е, че ако преди те са ставали за милиарди години, то сегашният скок, който наблюдаваме е за много кратко време, добави той. 

Благодарение на действителни измервания на редица научни институти имаме възможност да наблюдаваме какво се случва на нашата планета ежесекундно. Създадена е база данни от средата на 19 век до днес. За последните 60-70 години, годините са по-топли от нормата за 20 век. Има много добро съвпадение от активната човешка дейност и аномалията на температурата. Тази икономическа дейност в края на 19 век допринася за тези по-високи температури, обърна внимание Матев. 

2023 година, например, беше най-топлата в ерата на инструменталните измервания на нашата планета, тя беляза и друго събитие - беше с 1,48 градуса по-топла от прединдустриалното ниво в края на 19 век и е само на две стотни от митичната стойност от 1,5 градуса, която е заложена в Парижкото споразумение, и която ние уж не трябва да прекрачваме, допълни той. 

Светът ни действително се променя и основният двигател в тази промяна е климатът. От научна гледна точка климатът се развива по редица физически фактори, но към тях се добавя и нашата дейност, и когато тя се насложи върху тях, се получават процеси и явления, които ние не можем да си представяли, че можем да наблюдаваме. 

И нашата страна е част от общото развитие на човечеството. У нас за последните 20 години се ноблюдават по-топли от обичайното години. 2023 година беше най-топлата изобщо в нашата инструментална история. Тенденциите, които се развиват в света, се развиват с една или друга скорост и у нас. Глобалното влияе върху регионалното, и обратното, посочи още Матев. 

Докторът по климатология посочи четири сфери, върху които климатичните промени оказват голямо влияние: агробизнес, водни ресурси, енергийния сектор и туризма. Той очерта и проблемите в тях. 

В агробизнеса в умерените ширини и тропичните райони е сушата, и това, че валежите са неравномерно разпределени. Освен сушата, има и други екстремни събития - къснопролетни и ранноесенни мразове. Климатът поставя пред едно ново несигурно бъдеще развитието на агробизнса. Неговото развитие зависи от внедряването на нови сортове. 

Водните ресурси също са важни. Неравномерното им разпределение предопределя несигурност и в тази сфера. Той посочи проблемите, сред които нашето неумение да управляваме тези ресурси. Между 60-80% от питейната ни водата отива по улиците, защото губим този ценен ресурс поради неправилно управление. 

Енергийната сфера донякъде е свързана и с водните ресурси, добави Матев и даде за пример Калифорния, където три години поред валежите са под нормата и техните ВЕЦ-ове са "почивали", съответно това е довело до недостиг на електроенергия. Благодарение на феномена Ел Ниньо от 7-8 месеца валежите там са над нормата и всичките им язовири са пълни с вода и произвеждат рекордно количество електроенергия. 

Туризмът е сферата, която е пряко свързана с икономическия растеж, добави климатологът. Той даде за пример част от курортите в Италия и Швейцария останаха без естествен сняг през последната зима зарази малкото валежи. Горещите вълни от друга страна провокират много хора да използват плажовете. Не по-малък е проблемът със затоплянето на планетата, което води до окисляване на водата и избеляване на коралите. 

Всички екстремни събития, които се случват на нашата планета през последните 100 години са 9 пъти по-възможни отколкото за предишните 100 години, разказа още Матев. По-високите температури в Европа стават причина и за развитие на животни в райони, където досега не са били забелязвани. Има голям тренд на повишаване на заболеваемостта от малария, денга, западнонилска треска. Образованието също е засегнато, тъй като екстремните събития водят до невъзможност до провеждане на учебни занятия в Африка и Азия. Климатичните пормени оказват влияние върху изборите, каза той като даде за пример Индия, където хората са чакали на опашки в жегите и някои от тях са се отказали да гласуват заради горещините. 

Симеон Матев, доктор по климатология и асистент по климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“. Снимка: Николай Дойчинов

Гост-лекторите в панела споделиха опита на компаниите, в които работят, за взаимовръзката между устойчиво развитие и конкурентоспособността. 

"Идеята за климата, за социалната отговорност и ефективния начин на управление на ресурсите при нас е започнала още от 70-те години на миналия век. Това, което направихме е, че през 2023 година обновихме нашата устойчива пътна карта, която включва три основни стълба - здравословната храна, която предлагаме, природата  и начина, по който ние влияем на нея и хората и общностите. Всеки от тях има ясно измерими показатели", обясни Любомир Любенов, мениджър сътрудничество с клиенти, "Данон Сердика" АД.  

Любомир Любенов, мениджър сътрудничество с клиенти, "Данон Сердика" АД. Снимка: Николай Дойчинов

"Нашата трансформация във Филип Морис Интернешънъл започна преди повече от 15 години, когато започнахме да инвестираме в наука, технологии и иновации в изпълнение на визията ни за изграждане на бъдеще без дим. През изминалия месец публикувахме своя глобален интегриран доклад за пета поредна година, като преди това публикувахме глобален годишен доклад за устойчиво развитие. Чрез него ние проследяваме всяка година нашия прогрес по заложените ни цели свързани с устойчивото развитие и споделяме публично резултатите с всички заинтересовани страни. Радваме се, че тези дни бяхме позиционирани на първо в класацията „2024 Net Zero Leaders“ на едно от водещите световни бизнес издания, която отличава 100-те американски публични компании в САЩ с най-добри резултати в намаляването на въглеродните емисии, оценявайки прогреса им към въглеродна неутралност. Очакваме до 2025 г. да постигнем целта си за въглеродна неутралност по обхват 1 и 2 – по нашите бизнес операции и в производствените ни мощности. До 2040 г. очакваме да постигнем въглеродна неутралност и в обхват 3 по веригата на доставките", каза Анелия Иванова, мениджър връзки с обществеността, "Филип Морис България". 

От Филип Морис заявиха, че основен фокус остава разширяването на продуктовото портфолио от бездимни алтернативи, които имат потенциал да намалят вредата от тютюна. Миналия месец те са пуснали на българския пазар нова категория бездимни вейпинг устройства заедно с разширяването на програмата си "Рециклираме заедно". Програмата цели да намали замърсяването на околната среда с пластмаса и електроника, а също така и подсигурява правилното изхвърляне на критични компоненти, каквито са батериите на устройствата. Тя се реализира у нас в партньорство с местното дружество EcoSafe, предоставяйки възможност на потребителите да връщат старите си, употребени електронни устройства в специализираните обекти на бранда. Част от събраните устройства се изпращат до центъра за рециклиране на компанията в Унгария, а друга част от тях заедно с компонентите се транспортират за рециклиране у нас и производство на енергия.

Анелия Иванова, мениджър връзки с обществеността, "Филип Морис България". Снимка: Николай Дойчинов

Като "страшен, но славен" определи пътят към постигане на нулев въглероден отпечатък до 2050 година, Теодор Георгиев, ръководител Право и Съответствие в "Нестле България" и Ръководите Устойчивост "Нестле Югоизточна Европа".

"Този път нито започва, нито свършва преди две години, когато беше приета директивата за корпоратовната отчетност за устойчивостта. Самата директива създава задължение на определена категория компании в годишния си финансов отчет да включват отчет за действията си във връзка с устойчовстта и инвестициите, които са направили през годината. Само че отговорността пред природата и обществото и към бъдещето не се определя само от законови норми", подчерта той

Георгиев отбеляза, че в България няма добре изградена инфраструктура за управление на отпадъци. Сега нормативната уредба не предвижда задължение и възможност за събиране на опаковки с биологичен отпадък, каквато е кафе капсулата например. "Нестле" започна преди 2 години кампания сред потребителите да върнат своите използвани капсули от кафе. Ние ги транспортираме към рециклатор, който отделя биосъдържанието от опаковката и разделя капсулата на нейните съставни части и кафето се рециклира за наторяване, а пластмасата и алуминия се преработват така, че да бъдат върнати в кръговата икономика", добави Теодор Георгиев. 

Теодор Георгиев, ръководител Право и Съответствие в "Нестле България" и Ръководите Устойчивост "Нестле Югоизточна Европа". Снимка: Николай Дойчинов

Банките разполагат с финансовия ресурс и могат да повлияят с решенията, които вземат - дали кредитират дейности, опазващи околната среда или не. "На европейско ниво ние управляваме един ресурс от 100 млрд. евро, който може да повлияе на капиталовите пазари, където присъстваме. Това е наша роля - насочвайки потока на финансите в посока, която е правилната - отговорно инвестиране", обясни Иван Димитров, главен инвестиционен стратег и портфолио мениджър на "ОББ Асет Мениджмънт

В дългосрочен план особено в един инвестиционен хоризонт над 7-10 години, нашата група смята, че правилната посока е за борба с климатичните промени и независимо дали са причинени от човешка дейност или не, никой не може да отрече, че нещо се случва, допълни той. 

Иван Димитров, главен инвестиционен стратег и портфолио мениджър на "ОББ Асет Мениджмънт". Снимка: Николай Дойчинов

***

Генерален партньор: ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД. 

Основни партньори: Philip Morris BulgariaDanone България, ОББ.

С подкрепата на: Нестле България, RAICOMMERCEphotomateMELEXIS.

Институционален партньор е Българска стопанска камара, Clean&CircleИнститут за енергиен мениджмънтАсоциация на индустриалния капитал в България.

Медийни партньори:  bTV Media Group BNT, Дарик радио.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ